RPHA editor —

syntheticum

754 Kik Kevibe akartok bemenni – Kevi városáról szóló história

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Skarica Máté, a címzett neve Mátyás deák. Akrosztichonja: KEVIIEK VARASAROL SCARICEVS AATHE IRA ES ENEKLE MATHIAS DEAKNAK MINT IAMBOR BISzOT VRANAK KEDVEIERT. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről; idő: Ezerötszáznyolcvanegy esztendő. Rút, kietlen, zűrzavar napokban, Mindezeket írák böjtmás hóban, Mikor hétszer lőn jég az Dunában, Befagyásban és elindulásban. Keletkezési idő 1581.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

A szöveg teljes terjedelme 85 strófa.

Metrumképlete:

a10(4,6), a10(4,6), a10(4,6), a10(4,6)

Műfaji besorolása:

világi > história > leíró vagy értekező
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrása: Manuscrit, 16. sz., protestáns (H 615) p. 2r »MEK.

Modern kiadása: Magdics István, Diplomatarium Ráczkeviense, Székesfehérvár, 1888, 83.

analyticum

Manuscrit, 16. sz. (H 615) p. 2r

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Manuscrit cím: Kevi városáról való széphistória, melyet Scariceus Máté itt való prédikátorságában szerzett anno 1600 [!]
megjegyzések: A cím 2. fele: Renováltatott a protocolummal együtt Szabadszállási Mihály nótárius által anno 1700.A kézirat végén: Finis. Apposuit Mich. Kunszabadszállási juratus notarius anno 1700. die 14. July. Kritikai kiadás: RMKT16-11-239.
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0084
cím: Az idumaeai Doegben, Dávid árulójában és Abimélek pap gyilkosában eleve megmondatik az Istennek büntetése affélék ellen, áldása pedig az igazakhoz
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0036-B
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; 52. psalmus. Nóta Számkivetésre etc.
terjedelem: 12 versszak
akrosztikon?: Nem tudjuk
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: DOG...
megjegyzések: Kritikai kiadás:RMKT16-11-225.
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0087
cím: Scaricza Mathe
Kuun-kódex kezdősor: hogy
Zemlény János-énekeskönyv terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Szoszna Demeter-énekeskönyv terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0107
cím: Scaricza Mathe
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0617
cím: Szent Dávid zsoltári; Psalmus 73. Ut quid Deus repulisti etc.
terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Sz. David profetának nyomtatott forrás: 27:1389/1 P:0219
cím: G. Sz.
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0100
cím: Jeruzsálem városának és elpusztult templomának panasza, betű szerint, lelki értelemmel pedig az Anyaszentegyházé az ő üldözésiben
terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0045-A
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; 74. psalmus. Nóta: Nagy bánatban Dávid etc.
megjegyzések: Kritikai kiadás:RMKT16-11-231.Metrum a kritikai kiadásban: a11(5,6), a11(5,6), a10(5,5), a11(5,6)
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kecskeméti graduál terjedelem: 18 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SKARICEVS MATTHEIE E
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0040-B
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
cím: 63. psalmus
terjedelem: 18 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SKARICEVS MATTHEIE E
megjegyzések: Kritikai kiadás: RMKT16-11-227.
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0577
főcím: Külső háborúságban való dicséretek
terjedelem: 18 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SKARICEVS MATTHEIE E
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: külső háborúságban
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0092
cím: Kívánkozik a pusztából számkivetett Dávid a hajlékba, s az igaz e világnak pusztaságából mennyországba, azonban magát az Isten dicséretével vigasztalván
terjedelem: 12 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SOAAMMAVAEEE
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Nagydobszai graduál ajánlás: Szabó Lázár
terjedelem: 35 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SCARJCEVS MATENAK VTITARSA SSzABO LASzARE
Lugossy-kódex cím: Ex Augustino confacta per Mattheum Scariceum. Descriptio regni coelestis
ajánlás: Szabó Lázár
terjedelem: 35 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SCARICEVS MATENAK UTITARSA SZABO LASARE
Imadsagos könyveczke nyomtatott forrás: 28:1238 P:0351
cím: A mennyei paradicsomnak dicsőségéről szent Ágoston írásából
ajánlás: Szabó Sára
terjedelem: 34 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SCARICEUS MATENAK VTITARSA SZABO SARAE
megjegyzések: Kritikai kiadás:RMKT16-11-235.
Komjátszegi graduál terjedelem: 21 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A 21. versszakot a kéziratbán átsatírozták.
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Dicsértetik az Isten, hogy meghozta a számkivetetteket Jeruzsálemnek megújítására (betű szerint), az anyaszentegyház épületire és a nemzetségek gyülekezetire (lelki értelemmel)
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0156-B
terjedelem: 21 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0488
kezdősor: Drága dolog az Istent dicsérni
cím: Hálaadó dicséretek
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0633
cím: Szent Dávid zsoltári; Psalmus 146 és 147. Laudate Dominum, quoniam et lauda Jerusalem Dominum
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0143
cím: Dicsértetik az Isten, hogy meghozta a számkivetetteket Jeruzsálemnek megújítására (betű szerint), az anyaszentegyház épületire és a nemzetségek gyülekezetire (lelki értelemmel)
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0322
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 147. Nótája Jóllehet nagysokat szóltunk Sándorról
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: S 57: Szentháromság-nap után 7. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig; Szentháromság-nap után 7. vasárnap
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0308
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0119
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; 147. zsoltár
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor hogy Kuun-kódex
Drága dolog az Istent dicsérni Kereszteni isteni dicsiretek
főcím A psalmusokból való isteni dicséretek Keresztyeni enekek
Külső háborúságban való dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
cím Kevi városáról való széphistória, melyet Scariceus Máté itt való prédikátorságában szerzett anno 1600 [!] Manuscrit
Az idumaeai Doegben, Dávid árulójában és Abimélek pap gyilkosában eleve megmondatik az Istennek büntetése affélék ellen, áldása pedig az igazakhoz Soltari énekek
A psalmusokból való isteni dicséretek; 52. psalmus. Nóta Számkivetésre etc. Keresztyeni enekek
Scaricza Mathe Keresztyéni isteni dicséretek
Scaricza Mathe Keresztyéni isteni dicséretek
Szent Dávid zsoltári; Psalmus 73. Ut quid Deus repulisti etc. Cantionale catholicum
G. Sz. Sz. David profetának
Jeruzsálem városának és elpusztult templomának panasza, betű szerint, lelki értelemmel pedig az Anyaszentegyházé az ő üldözésiben Soltari énekek
A psalmusokból való isteni dicséretek; 74. psalmus. Nóta: Nagy bánatban Dávid etc. Keresztyeni enekek
63. psalmus Keresztyeni enekek
Kívánkozik a pusztából számkivetett Dávid a hajlékba, s az igaz e világnak pusztaságából mennyországba, azonban magát az Isten dicséretével vigasztalván Soltari énekek
Ex Augustino confacta per Mattheum Scariceum. Descriptio regni coelestis Lugossy-kódex
A mennyei paradicsomnak dicsőségéről szent Ágoston írásából Imadsagos könyveczke
Dicsértetik az Isten, hogy meghozta a számkivetetteket Jeruzsálemnek megújítására (betű szerint), az anyaszentegyház épületire és a nemzetségek gyülekezetire (lelki értelemmel) Szoszna Demeter-énekeskönyv
Hálaadó dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
Szent Dávid zsoltári; Psalmus 146 és 147. Laudate Dominum, quoniam et lauda Jerusalem Dominum Cantionale catholicum
Dicsértetik az Isten, hogy meghozta a számkivetetteket Jeruzsálemnek megújítására (betű szerint), az anyaszentegyház épületire és a nemzetségek gyülekezetire (lelki értelemmel) Soltari énekek
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 147. Nótája Jóllehet nagysokat szóltunk Sándorról Az kereztieni gievlekezetben
Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; 147. zsoltár Szent Biblia
ajánlás Szabó Lázár Nagydobszai graduál
Szabó Lázár Lugossy-kódex
Szabó Sára Imadsagos könyveczke
akrosztikon? Nem tudjuk Keresztyeni enekek
A versnek van akrosztichonja Kecskeméti graduál
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni enekek
A versnek van akrosztichonja Kereszteni isteni dicsiretek
A versnek nincs akrosztichonja Soltari énekek
A versnek van akrosztichonja Nagydobszai graduál
A versnek van akrosztichonja Lugossy-kódex
A versnek van akrosztichonja Imadsagos könyveczke
akrosztikon DOG... Keresztyeni enekek
SKARICEVS MATTHEIE E Kecskeméti graduál
SKARICEVS MATTHEIE E Keresztyeni enekek
SKARICEVS MATTHEIE E Kereszteni isteni dicsiretek
SOAAMMAVAEEE Soltari énekek
SCARJCEVS MATENAK VTITARSA SSzABO LASzARE Nagydobszai graduál
SCARICEVS MATENAK UTITARSA SZABO LASARE Lugossy-kódex
SCARICEUS MATENAK VTITARSA SZABO SARAE Imadsagos könyveczke
megjegyzések A cím 2. fele: Renováltatott a protocolummal együtt Szabadszállási Mihály nótárius által anno 1700.A kézirat végén: Finis. Apposuit Mich. Kunszabadszállási juratus notarius anno 1700. die 14. July. Kritikai kiadás: RMKT16-11-239. Manuscrit
Kritikai kiadás:RMKT16-11-225. Keresztyeni enekek
Kritikai kiadás:RMKT16-11-231.Metrum a kritikai kiadásban: a11(5,6), a11(5,6), a10(5,5), a11(5,6) Keresztyeni enekek
Kritikai kiadás: RMKT16-11-227. Keresztyeni enekek
Kritikai kiadás:RMKT16-11-235. Imadsagos könyveczke
A 21. versszakot a kéziratbán átsatírozták. Komjátszegi graduál
S 57: Szentháromság-nap után 7. vasárnap Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Zemlény János-énekeskönyv
A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes Kecskeméti graduál
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Kereszteni isteni dicsiretek
A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes Nagydobszai graduál
A vers szövege teljes Lugossy-kódex
A vers szövege teljes Imadsagos könyveczke
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes Keresztyen imadsagok egy-nehany
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
terjedelem 9 versszak Soltari énekek
12 versszak Keresztyeni enekek
18 versszak Zemlény János-énekeskönyv
20 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
18 versszak Cantionale catholicum
18 versszak Soltari énekek
18 versszak Kecskeméti graduál
18 versszak Keresztyeni enekek
18 versszak Kereszteni isteni dicsiretek
12 versszak Soltari énekek
35 versszak Nagydobszai graduál
35 versszak Lugossy-kódex
34 versszak Imadsagos könyveczke
21 versszak Komjátszegi graduál
11 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
21 versszak Keresztyen imadsagok egy-nehany
20 versszak Cantionale catholicum
11 versszak Soltari énekek
20 versszak Az kereztieni gievlekezetben
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyeni enekek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Cantionale catholicum
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyeni enekek
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Keresztyeni enekek
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: külső háborúságban
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Soltari énekek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Komjátszegi graduál
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szoszna Demeter-énekeskönyv
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: zsoltár
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Cantionale catholicum
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig; Szentháromság-nap után 7. vasárnap
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Ditseretekel s egyéb
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szent Biblia
nótajelzés (kotta) Cantionale catholicum