RPHA editor —

syntheticum

2013 Sándor után anyját is Cassander megölé – Demeter király históriája

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Bogáti Fazakas Miklós, a címzett neve Keresztúri Kristóf. Idegen minta: Bioi paralelleloi, Demetrios; Peri tés Syriés theou: Plutarkhos: Lukianos. Akrosztichonja: [...]S ANTIGONO DEMETRIUS [...]S / GESSERIT INSTABILI PRAELIA MULTA [...] / [...]U / DIRUM CAMBABO N[...] / MAGNE KERESZTURI TIBI MUSA BOGATHIA [...] / [...] VIR INGENIO. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről. Keletkezési idő 1598.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

A szöveg töredék terjedelme 94 strófa.

Metrumképlete:

a13(7,6), a13(7,6), a13(7,6), a13(7,6)

Műfaji besorolása:

világi > história > elbeszélő > nem fiktív > történelmi
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Nyomtatott kiadása: Demeter király históriája Kolozsvár, 1598 körül, világi (RMNy 835).

A dallam kiadása: RMDT1 750.

analyticum

Demeter király históriája Kolozsvár, 1598 körül (RMNy 835)

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 35. A latrot jónak szabad átkoznia
akrosztikon: ASz LATROT IONAK SzABAD ATKOSzNIA E
Kövendi János-kódex akrosztikon: ASz LATROT IONAK SzABAD ATKOSzNIA E
Kövendi János-kódex akrosztikon: ASz IGASz ISTEN DOLGOS ES EL
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 115. Az igaz Isten dolgos és él
akrosztikon: ASz IGASz ISTEN DOLGOS ES EL
Kövendi János-kódex akrosztikon: ASz TEREMTEO GONDVISELEO IS
Komjátszegi graduál terjedelem: 18 versszak
Csonka antifonálé terjedelem: 18
Erdélyi graduál-töredék terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
akrosztikon: ASz LEMTE S J
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0166
terjedelem: 18
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ASz REMTEO GONISELE IS
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 33. A teremtő gondviselő is
akrosztikon: ASz TEREMTEO GONDVISELEO IS
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 4. Árulók elvesztek
akrosztikon: ARVLOK ELVESzTEK
Jancsó-kódex kezdősor: A pogány nép és király ezt tartja
Kövendi János-kódex akrosztikon: ASz POGAN HITII
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 14. A pogány hite
akrosztikon: ASz POGAN HITII
Kövendi János-kódex akrosztikon: ASz LATROKAT VERD MEG ISTEN
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 10. A latrokat verd meg, Isten
akrosztikon: ASz LATROKAT VERD MEG ISTEN
Jancsó-kódex terjedelem: 19 versszak
teljes-e?: töredék - a vers terjedelme
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: AGIABVL KEOLT ENEK EEEE
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 103. Ágyából költ éneke
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: AGIABVL KEOLT ENEK EEEE
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex kolofon: hely: Erdélyben, Soós-Tordán
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ANTIOKHUS ELLENN
Péchi Simon-énekeskönyv kezdősor: A te népedre és öröködre nagy ellenség szállott
cím: Ps. 79. Antiochus ellen
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ANTIOKHVS ELLENN
Kövendi János-kódex akrosztikon: ASz NAP FEN MEEG
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 11. A nap fenn még
akrosztikon: ASz NAP FEN MEEG
Kövendi János-kódex metrum: a9(4,5), a8(4,4), a9(4,5), a8(4,4)
v46: a, a, a, a
v47: 9(4,5), 8(4,4), 9(4,5), 8(4,4)
akrosztikon: ABSALOM VAGI SAUL ELEOT BUDOSVA KIVANKOSzIK ASz SATORHOSz TANOLNI S TSELEKEDNI IOT MERT ASz PIETAS EGISzEN IO
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 119. Absolon vagy Saul előtt bujdosva kívánkozik a Sátorhoz tanulni s cselekedni jót, mert a pietas egészen jó
metrum: a9, a8, a9, a8
v46: a, a, a, a
v47: 9, 8, 9, 8
akrosztikon: ABSALOM VAGI SAVL ELEOT BVDOSVA KIVANKOSzIK ASz SATORHOSz TANOLNI S TSELEKEDNI IOT MERT ASz PIETAS EGISzEN IO S
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex kezdősor: Aki nyavalyában nem talál oltalmat
Kövendi János-kódex akrosztikon: ASz HAMIS VADRA NE BANTS
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 7. A hamis vádra ne bánts
akrosztikon: ASz HAMIS VADRA NE BANTS
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Jancsó-kódex kezdősor: Ammon országra hadát Dávid küldé
terjedelem: 4+19 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ASz HALALOS BEUN ELLIEN VALA
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Magyari Péter kódexe kezdősor: Ammon országra hadát Dávid küldé
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv kezdősor: Ammon országra Dávid hadát küldé
cím: Ps. 51.
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ASz HALALOS BEVN ELLIEN VALA
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ARULOOK
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex cím: Atyám, ne hagyj, mert majdan kézben ejtnek
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 54. Árulók
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ARVLOOK
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Mátéfi János kódexe terjedelem: 13 versszak
Kövendi János-kódex terjedelem: 12 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ASz IAMBOR IOL I
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 11. A jámbor jól
terjedelem: 12 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ASz IAMBOR IOL I
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ABSALOM ELLEN ESz ESS
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 86. Absolon ellen ez is
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ABSALOM ELLEN ESz ESS
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ALAZATOS D
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex kezdősor: Az én szívemben, Uram, te tudod, ha magam elhittem
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 131. Alázatos
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ALAZATOS D
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ATIAK ESz TEORVENTEK TANITSATOK GIERMEKTEKET IGI
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 78. Atyák ez törvénytek, tanítsátok gyermekteket így
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ATIAK ESz TEORVENTEK TANITSATOK GIERMEKTEKET IGI
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ASz IIAMBOR BISzHATIK
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 16. A jámbor bízhatik
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ASz JJAMBOR BJSzHATJK
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: AZ BALVANIOSzO A
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 97. A bálványozó
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: AZ BALVANIOSzO A
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Jancsó-kódex műfaj: vallásos
Abasfalvi zsoltárkönyv terjedelem: 25 versszak
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex terjedelem: 27 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ASz SzENT FEOLD ES TEREMTES FELEOL
megjegyzések: A refrén mindig igazodik az első sor ríméhez.
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 136. A szent föld és teremtés felől
terjedelem: 27 versszak
metrum: a14(7,7), A12, A7
v46: a, A, A
v47: 14(7,7), 12, 7
v163: --R3R3
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ASz SzENT FEOLD ES TEREMTES FELEOL
megjegyzések: Refrén: 1. versszak, 3-4. sor: Mert az Úr örök jó, mert örök kegyelme, / mert fogyhatatlan bő keze. 2-3, 26. versszak, 3-4. sor: Mert örök jó, mert vége nincs jótétének, / hozzánk való kedvének. 4. versszak, 3-4. sor: Mert örök jó, mert így mutatja jóvoltát, / örök atyai voltát. 5, 10-20, 23-24. versszak, 3-4. sor: Mert örök jó, mert véghetetlen kegyelme, / ő szentihez jótéte. 6-9. versszak, 3-4. sor: Embereknek jónak, mert azt úgy gondolá, / mert örök ily jóvolta. 21-22. versszak, 3-4. sor: Mert örök jó, mert véghetetlen bő marka, / ő szentihez jóvolta. 25. versszak, 3-4. sor: Mert örök jó, mert vége nincs jó dolgának, / hozzánk való gondjának. A refrén-tipizáláshoz tartozik, hogy a 3. sor különböző refrénjei legtöbbször maguk is refrének: Mert örök jó...
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: AIABOL MI
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 100. [Lád]ájából
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: AIABOL MI
megjegyzések: Az akrosztichon összefügg az előtte és utána lévő zsoltárokéival
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Imadsagos es enekes nyomtatott forrás: 27:1558 P:0093
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BETSEULT D
megjegyzések: A zsoltár előfordul még: S 273 és S 428
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 151. Becsült
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BETSEVLT D
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BEKESEGH BEUSEGH F
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 65. Békesség, bőség
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BEKESEGH BEVSEGH F
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Mátéfi János kódexe terjedelem: 16 versszak
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BETEG EMBER SzAVA H
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 6. Beteg ember szava
terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BETEG EMBER SzAVA H
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Jancsó-kódex kezdősor: Boldog, aki beteghez lát és vigasztal
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BETEG EMBER TANIT
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex kezdősor: Boldog, aki nyomorulthoz, beteghez lát és vigyáz
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 41. Beteg ember tanít
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BETEG EMBER TANIT
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Jancsó-kódex kezdősor: Boldog állapotot, szép szabadságot
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Mátéfi János kódexe kezdősor: Boldog állapot és szép szabadságot
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex kezdősor: Boldog állapotot, szép szabadságot
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BUDOSOT FOGLIOT MENT IDEOT VA
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex kezdősor: Boldogságot, szabadságot, jó szerencsét
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv kezdősor: Boldog állapotot, szép szabadságot
cím: Ps. 107. Bujdosót, foglyot ment, időt vált
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BVDOSOT FOGLIOT MENT IDEOT VA
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BVDOKVA MARAT MEG
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex kezdősor: Bosszúdat, ember, hagyd a jó Istenre
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 57. Bujdokva maradt meg
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BVDOKVA MARAT MEG
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BABEL R
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 123. Bábel
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BABEL R
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BETEGSEG SzEMEREM
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 39. Betegség, szemérem
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BETEGSEG SzEMEREM
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BETEGEN BOLOND EOREUL
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 38. Betegen bolond örül
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BETEGEN BOLOND EOREVL
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Jancsó-kódex terjedelem: 17 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: [BU]DOSVAN MONDLA IAI HDI
megjegyzések: Az RPHA 608. sz. zsoltárának a folytatása, az akrosztichon is együtt ad értelmes szöveget
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 89
terjedelem: 18 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: [BU]DOSVAN MONDIA LAI TDL
megjegyzések: A vers elejét ld. RPHA 608-nál.
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szep historia az nyomtatott forrás: 28:0385 P:0000
cím: Szép história a tökéletes asszonyállatokról, mely a Plutarhusból fordíttatott magyar nyelvre
Mátéfi János kódexe terjedelem: 31 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex terjedelem: 34 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: DAVID SOK VESzIL UTAN FEN EUL IMMARON HHAM
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 118. Dávid sok veszély után fenn ül immáron
terjedelem: 34 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: DAVID SOK VESzIL VTAN FEN EVL IMMARON HHAM
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: EDES ASz HASzA
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 126. Édes a haza
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: EDES ASz HASzA
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: EGIES A
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex kezdősor: Édesb, nagyobb de mi lehet
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 133.
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: EGIES A
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Bölöni-kódex terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ESEO IDEIEN MOND
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Czerey János-énekeskönyv terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: töredék - a vers terjedelme
megjegyzések: Nagyon rossz állapotban van a kézirat!
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ESEO IDEIEN MOND
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Komjátszegi graduál terjedelem: 12 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
akrosztikon: [E]SEO IDEIEN MON[D]
megjegyzések: Az 1. és a 14. versszakot átsatírozták.
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Csonka antifonálé terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ESEO IDEIEN MOND
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0208
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ESEO IDEIEN MOND
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Catechismus nyomtatott forrás: 28:1630 P:00K6-A
cím: Mennydörgés és eső idején mondhatni
műfaj: vallásos
tartalom 2: mennydörgés, eső idején
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 29. Eső idején mondd
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ESEO IDEIEN MOND
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex kezdősor: Egészségem békességben megnöve
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: EGHISSEGHRE TERT P
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 30. Egységre tért
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: EGHISSEGHRE TERT P
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: EOREOM VESzEL UTAN A
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 27. Öröm, veszély után
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: EOREOM VESzEL VTAN A
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Ester dolga nyomtatott forrás: 28:0386 P:0000
cím: Eszter dolga. Dedicatio et argumentum in capitibus versuum. Eszes fejedelemasszony nemzetit segítse, fejedelmét, urát sokból megintse, a nyomorultakhoz szelidítse, Esztert kövesse, nagyságod tőlem jó néven vegye. Ad melodiam Históriát, hallom, igen mondattok
Kövendi János-kódex terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ESz IVESzEUL
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Imadsagos es enekes nyomtatott forrás: 27:1558 P:0099
terjedelem: 10 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ESz IDVESzEUL
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 15. Ez üdvözül
terjedelem: 10 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ESz IDVESzEVL
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: EGI SEGEL B
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: EGI SEGEL B
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: EMBER NELKEUL ELEG
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 147. Ember nélkül elég
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: EMBER NELKEVL ELEG
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: EOREOM ENEK GOLIATROL
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Magyari Péter kódexe kezdősor: Erős ellenségét, Góliátot hogy megveré
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. ö. Öröm ének Góliátról
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: EOREOM ENEK GOLIATROL
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: FEIEDELEM TISzTE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 101. Fejedelem tiszti
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: FEIEDELEM TISzTI
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Mátéfi János kódexe terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: FOGATTAD SzABADETS A
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 80. Fogadtad, szabadíts
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: FOGATTAD SzABADITS A
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Jancsó-kódex terjedelem: 17 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: KASzDAGSAGBAN NE BISzSzAL
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 49. Gazdagságban ne bízzál
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: KASzDAGSAGBAN NE BISzSzAL
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: GONOSz TANATS
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 64. Gonosz tanács
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: GONOSz TANATS
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Jancsó-kódex terjedelem: 31 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: 17-35. versszak hiányzik.
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HOGI ISTEN OTALMASzOT TARTOT TELLIES ELTEDBE KEOSzEOND MEGH
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 18. Hogy Isten oltalmazott, tartott, teljes éltedben köszönd meg
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HOGJ ISTEN OTALMASzOT TARTOT TELLIES ELTEDBE KEOSzEOND MEGH
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HASzUG ESz VELAG
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 12. Hazug e világ
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HASzUG ESz VELAG
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Mátéfi János kódexe terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex terjedelem: 17 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: HAD ISTENRE MAGAD SzE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 91. Hagyd Istenre magad szent
terjedelem: 17 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: HAD ISTENRE MAGAD SzE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 124. Had idején
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HAD IDEIEN
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HAD IDEIEN
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 60. Ha másszor, ma is
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HA MASSzOR MA IS H
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Jancsó-kódex kezdősor: Halljuk, elrégen atyáinkkal mit tettél
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex kezdősor: Halljuk, atyánkkal elrégen mit tettél
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex kezdősor: Halljuk, jól régen atyánkkal mit tettél
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HA MASSzOR MA IS H
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 109. Hazug, fondorló Doeg, átkozott, rossz
terjedelem: 27 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: HASzVG FONDORLO DOEG ATKOSzOT ROSz
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Mátéfi János kódexe terjedelem: 26 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex terjedelem: 27 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: HASzVG FONDORLO DOEG ATKOSzOT ROSz
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 140. Hízelkedők
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HISzELKEDEOK A
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HISzELKEDEOK A
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 94. Hamis bírák, Sauliták, urak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HAMIS BIRAK SAULITAK URA
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex kezdősor: Hatalmas, erős úr, mutasd fel magadat
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HAMIS BIRAK SAULITAK URA
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 87. Hierusalemről
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HIERVSALEMREOL K
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HIERUSALEMREOL K
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 45. Házasoknak áldomásáról
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HASzASOKNAK ALDOMASAROL
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex kezdősor: Hő volt lelkem, szívem búsult
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HASzASOKNAK ALDOMASAROL
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 150. Had után
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HAD VTAN
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HAD UTAN
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 81. Húsvét napján, újhold hordás
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HVSVET NAPJAN VIHOL HORDAS
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HUSVET NAPJAN UIHOD HORDAS
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 90. Hadd lakjam jól míg élek
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HAD LAKIAM IOL MEG ELEK
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Mátéfi János kódexe kezdősor: Hogy e nagy pusztán lakunk, így tápláltatunk
Abasfalvi zsoltárkönyv kezdősor: Hogy a nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk
Kövendi János-kódex kezdősor: Hogy a nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HAD LAKIAM IOL MEG ELEK
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Komjátszegi graduál kezdősor: Hogy a nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk
Magyari Péter kódexe kezdősor: Hogy a nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0371
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HAD LAKIAM IOL MEG ELEK
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0249
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HAD LAKIAM IOL MEG ELEK
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex kezdősor: Hogy a nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 137. Hierusalem
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HIERVSALEM IA
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HIERUSALEM IA
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 85. Ha urad jól lesz
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HA VRAD IOL LESz
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Abasfalvi zsoltárkönyv kezdősor: Ha említjük eleinket
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HA URAD IOL LESz
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0366
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HA URAD IOL LESz
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0246
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HA URAD IOL LESz
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HALAADO BETEGREOL VN
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 40. Hálaadó betegről
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: HALAADO BETEGREOL VN
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 42. Ünnepet szentelj
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: INNEPET SzENTELI
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex kezdősor: Idegen föld hátán, Istenem, bujdostam
terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
akrosztikon: INNEPET SzE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 63. Ünnepet ülj
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: INNEPET ILI
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: INNEPET ILI
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 55. Jótételt felejtett Keila
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: IOTETEL FELEITET KEILA IT
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: IOTETEL FELEITET KEILA IT
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 142. Igen ijedt
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: IGEN IIET
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex kezdősor: Ímhol szintén vesztnek, Úrhoz kiáltok
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: IGEN IIET
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex kezdősor: Innen Istenről bizonyt minden higgyen
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN SI
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 93. Isten
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN SI
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 67. Itt Isten
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: IT ISTEN A
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: IT ISTEN A
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 2. Isten és a Masiák
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN ES ASz MASIAK
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN ES ASz MASIAK
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex kezdősor: Akit Isten választ, vagy ország teszen
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 110. Istenes királyról
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTENES KIRALIROL D
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTENES KIRALIROL D
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 23. Isten pásztor
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN PASTOR
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Abasfalvi zsoltárkönyv kezdősor: Isten népe és Dávid ezt látá
Kövendi János-kódex kezdősor: Isten népe és Dávid ezt látá
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN PASTOR
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex kezdősor: Isten népe és Dávid ezt látá
Imadsagos es enekes nyomtatott forrás: 27:1558 P:0131
kezdősor: Isten népe és Dávid ezt látá
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN PASTOR
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Jancsó-kódex terjedelem: 3 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 46. Isten velünk
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN VELEVNK
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN VELEUNK
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 145. Istent dicsérd
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN DITSIRD
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN DITSIRD
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Jancsó-kódex terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 84. Ünnepet szentelj
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: INNEPET SzENTELI
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: INNEPET SzENTELI
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 141. Ünnepen messze
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: INNEPEN MESzSzE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: INNEPEN MESzSzE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 139. Igaz vagyok uramnak, Saulnak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: IGASz VAGIOK VRAMNAK SAVLNAK A
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: IGASz VAGIOK URAMNAK SAULNAK A
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0402
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: IGASz VAGIOK URAMNAK SAULNAK A
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: JSTEN FOGADASABAN KETES SIDO NEMSzET BU
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 89. Istennek fogadásában kétes zsidó nemzet, bujdosván mondja
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: JSTEN FOGADASABAN KETES SIDO NEMSzET BV
megjegyzések: A vers folytatását ld. RPHA 247
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 105. Isten jótétét és igaz ígéretét említsd ünnepen
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN IO TETIT ES IGASz IGIRAeTIT EMLETS INNEPEN AD
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN IO TETIT ES IGASz IGIRAeTIT EMLETS INNEPEN AD
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 19. Istenről ég s ige szól
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTENREUL EEGH S IGHE SzOL
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Mátéfi János kódexe kezdősor: Istent lenni valaki tagadná, mint sok gonosz tagadta
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTENREUL EEGH S IGHE SzOL
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex kezdősor: Istent lenni valaki tagadja
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 104. Isten gondja az élők étkek
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN GONDIA ASz ELEOK ETKEK THA
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN GONDIA ASz ELEOK ETKEK THA
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0415
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN GONDIA ASz ELEOK ETKEK THA
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0272
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN GONDIA ASz ELEOK ETKEK THA
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Imadsagos es enekes nyomtatott forrás: 27:1558 P:0122
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN GONDIA ASz ELEOK ETKEK THA
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Komjátszegi graduál akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN GONDJA ASz ELEOM ETKEK THA
Csonka antifonálé akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTEN GONDJA ASz ELEOM ETKEK
megjegyzések: Az utolsó versszakot átsatírozták.
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 125. Istenes
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTENES A
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ISTENES A
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 114. Jelen Úr
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: JELEN VR AF
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: JELEN UR AF
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Mátéfi János kódexe terjedelem: 3 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: IGIRETI IGASz
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 47. Ígéreti igaz
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: IGIRETI IGASz
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 117.
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: JM
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Abasfalvi zsoltárkönyv kezdősor: Jákob fiai, minden nemzetek, ez Urat dicsérjétek
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: IM
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Magyari Péter kódexe kezdősor: Jákob fiai, nemzetek, az Urat dicsérjétek
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 1. Jámbor
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: JAMBOR
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kuun-kódex kezdősor: Áldott és bölcs az az ember, szent Dávid mondja
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
akrosztikon: ÁHENAA
megjegyzések: A vers végén a másolás időpontja: Finis anno Christi 1642.
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex kezdősor: Áldott és bölcs az az ember, szent Dávid mondja
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex kezdősor: Jámbor és bölcs, boldog és szent Istenét tudja
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: JAMBOR
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Magyari Péter kódexe kezdősor: Jámbor és bölcs, boldog és szent Istenét tudja
Imadsagos es enekes nyomtatott forrás: 27:1558 P:0121
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: JAMBOR
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 25. Jámbor bízhatik Istenben
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: IAMBOR BISzHATIK ISTENBE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: IAMBOR BISzHATIK ISTENBE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 34. Jónak s latornak vége
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: IONAK S LATORNAK VEEGE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex kezdősor: Jámbor vitéz, Dávid, hogy Saul előtt futna
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: IONAK S LATORNAK VEEGE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Magyari Péter kódexe kezdősor: Jámbor vitéz, Dávid, Saul előtt hogy megfutna
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 129. Izrael
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: IISRAEEL
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: JISRAEEL
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 111. Jól tett, jó légy
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: IOL TEOT IO LEGII
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: IOL TAOT IO LEGII
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 83. Iosaphattal Úr
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: IOSAPHATTAL UR I
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: JOSAPHATTAL UR I
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 70. Jer hamar
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: IER HAMAR
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: JER HAMAR
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex terjedelem: 18 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: IONAK GONOSzNAK ATTIA
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 36. Kónak, gonosznak atyja
terjedelem: 18 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: IONAK GONOSzNAK ATTIA
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Magyari Péter kódexe terjedelem: 17 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 73. Jámbor kérdi, ha Isten néz ide
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: IAMBOR KERDI HA ISTEN NESz IDE ESz
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Abasfalvi zsoltárkönyv kezdősor: Bú, bánat, háború azonkat nem bántja
terjedelem: 23 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
akrosztikon: BOR KERDI HA ESTEN NESz IDE ESz
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: JAMBOR KERDI HA ISTEN NESz IDE ESz
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Aspasia aszszony dolga nyomtatott forrás: 28:0662 P:0000
cím: Aspasia asszony dolga és a jó erkölcsű asszonyoknak tüköre. A Lucretia nótájára. Jane tuae Aspasiam memorari Forro puellae / Nicoleos Figula de gente Bogathius optat
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 76. Jó segéd Isten
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: IO SEGID ISTEN
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: JO SEGID ISTEN
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 144. Király és ország
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: KIRALI ES ORSzAG ISz
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: KIRALI ES ORSzAG ISz
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 77. Kétfelé tekints bús
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: KETFELE TEKENTS BVS N
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: KETFELE TEKENTS BUS N
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 68. Környülünk a pogány, még Ammon is hódlott
akrosztikon: KEORNIEVLEVNK ASz POGAN MEEG AMMON IS HODLOT
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Mátéfi János kódexe kezdősor: Kelj fel, Uram, kelj, mutasd színedet
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: KEORNIEULEUNK ASz POGAN MEEG AMMON IS HODLOT
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 33. Künn, benn jól
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: KWN BEN IOL A
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Abasfalvi zsoltárkönyv kezdősor: Ki boldog, ki Úrtól fél
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: KÜN BEN IOL A
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 95. Isten az Úr és király
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: K ISTEN ASz VR
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex kezdősor: Kik Istennek csodáját látjuk
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: K ISTEN ASz UR
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Magyari Péter kódexe kezdősor: Kik az Istennek csodáit láttuk
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 62. Köz bátorság
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: KEOSz BATORSAG
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: KEOSz BATORSAG
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 143. Likban szorult
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: LIKBAN SzORVLT D
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: LIKBAN SzORULT D
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kassai István énekgyűjteménye terjedelem: 27 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: LESzEN MINDENNEK TEORVINIE
Jancsó-kódex terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
megjegyzések: A terjedelem kb. 10 versszak.
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 50. Leszen mindennek törvénye
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: LESzEN MINDENNEK TEORVINIE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Abasfalvi zsoltárkönyv terjedelem: 22 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: LESzEN MINDENNEK TERVONIE
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: LESzEN MINDENNEK TEORVINIE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Bölöni-kódex élőfej: Isteni dicséretek
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MELI NAI AZ ISTEN
Komjátszegi graduál terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MELH NAI AE OSTEN
Graduale sacrum terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0008-A
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MELH NAGI A ISTEN
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0447
terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MELI NAGI ASz ISTEN
Csonka antifonálé terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MELI NAGI ASz ISTEN
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 8. Mely nagy az Isten
terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MELI NAGI ASz ISTEN
Kövendi János-kódex terjedelem: 15 versszak
metrum: a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7)
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MELI NAGI ASz ISTEN
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0703
főcím: Közönséges szép isteni dicséretek
terjedelem: 13 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
Jancsó-kódex metrum: a7, a7, a7(4,3), a7
v46: a, a, a, a
v47: 7, 7, 7(4,3), 7
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 148. Minden tisztelje
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MINDEN TISzTELIE
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex metrum: a7, a7, a7, a7
v46: a, a, a, a
v47: 7, 7, 7, 7
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MINDEN TISzTELIE
Mátéfi János kódexe metrum: a7, a7, a7(4,3), a7
v46: a, a, a, a
v47: 7, 7, 7(4,3), 7
Magyari Péter kódexe metrum: a7, a7, a7(4,3), a7
v46: a, a, a, a
v47: 7, 7, 7(4,3), 7
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 3. Ments fiútúl
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MENTS FIVTVL
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MENTS FIUTUL
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex kezdősor: Absolon mikor atyjára támada
Az ötedic resze Mattyas nyomtatott forrás: 28:0384 P:0000
kezdősor: Mikor Bécset Mátyás király megvívé
cím: Az ötödik része Mátyás király dolgainak mind haláláig. Ad notam: Árpád vala fő a kapitányságban
terjedelem: 509 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MATTHIAM CECINERE ALII KANE MVSA SEKVENTES / MATTHIAE HWNGARIKOS POST FERA FATA DVCES / ILLA SED AMBROSIVS DEDIT ISTA BOGATHIWS AEVO / NIKOLEOS ILLIS POSTERIORE KANIT / AKCIPE KVOD POTVIT DARE DM DOCET IPSE IVVENTAM / THORDA TVAM MWNWS CONSVLITOKVE BONI / IDEM SI AVEAS SIBI THORDA VETWSTA DATVRVM / SI SCIAT HAEK THORDAE POSSE PLACERE REFERT / TALIA IAM STEPHANO MODERANTE POLONIKA NOSTRO / SKEPTRA DABAM CWI SINT NVMINA DEKSTRA PRECOR / ILLE VTINAM PATRIAMKVE SVAM TWEATWR ET ARTES / CVM SANKTA FOVEAT RELLIGIONE BONAS / AVDIAT HAEK VTINAM SIK PROSPERA KVAELIBET HVIVS / AKTA DVVVVVVVVVVVVVVVKIS DOMINO NON PROHIBENT FNT
Historiás enek az nyomtatott forrás: 28:0387 P:0000
cím: Históriás ének a felséges Mátyás királynak a nagyságos Hunyadi János fiának jeles viselt dolgairól, életéről, vitézségéről, végre az ő e világból való kimúlásáról
Az oetedic resze Mattyas nyomtatott forrás: 28:0460 P:0000
kezdősor: Mikor Bécset Mátyás király megvívé
cím: Az ötödik része Mátyás király dolgainak mind haláláig. Ad notam: Árpád vala fő a kapitány.
terjedelem: 480 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MATTHIAM CECINERE ALII KANE MVSA SEKVENTES / MATTHIAE HWNGARIKOS POST FERA FATA DVCES / ILLA SED AMBROSIVS DEDIT ISTA BOGATHIWS AEVO / NIK / KCIPE KVOD POTVIT DARE DM DOCET IPSE IVVENTAM / THORDA TVAM MWNWS CONSVLITOKVE BONI / IDEM SI AVEAS SIBI THORDA VETWSTA DATVRVM / SI SCIAT HAEK THORDAE POSSE PLACERE REFERT / TALIA IAM STEPHANO MODERANTE POLONIKA NOSTRO / SKEPTRA DABAM CWI SINT NVMINA DEKSTRA PRECOR / ILLE VTINAM PATRIAMKVE SVAM TEATWR ET ARTES / CVM SANKTA FOVEAT RELLIGIONE BONAS / AWDIAT HAEK VTINAM SIK PROSPERA KVAELIBET HVIVS / AKTA DVVVVVVVVVVVVVVKIS DOMINO NON PROHIBENT FNT
Jancsó-kódex kolofon?: A versnek nincs kolofonja
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 17. Mit félsz, ha jó vagy s voltál
terjedelem: 25 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MIT FELSSz HA IO VAGI S VOLTAL LD
Abasfalvi zsoltárkönyv kolofon?: A versnek nincs kolofonja
Kövendi János-kódex terjedelem: 24 versszak
kolofon?: A versnek nincs kolofonja
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MIT FELSz HA IO VAGI S VOLTAL
Magyari Péter kódexe kolofon?: A versnek nincs kolofonja
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 108. Másod öröme
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MASOD EOREOM A
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex kezdősor: Minden szerencsén kész, Uram, én lelkem
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MASOD EOREOM A
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 61. Minden bús
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MINDEN BVS
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MENDEN BUS
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex kezdősor: Minden veszély talált, Uram, szegény fejemre
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 98. [...A]maleken és Ammon [...]
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: [AZ BALVANIOSzO A]MALEKEN ES AMMON N[EMSzETEN LADAIABOL MI]
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: [AZ BALVANIOSzO A]MALEKEN ES AMMON N[EMSzETEN LADAIABOL MI]
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 149. Machabaei
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MAKHABAEI E
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MAKHABAEI E
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 146. Megépíthet
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MEGEPITHET
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Mátéfi János kódexe kezdősor: Mostan, lelkem, dicsérd az Istent
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MEGEPITHET
Imadsagos es enekes nyomtatott forrás: 27:1558 P:0144
cím: Pet. A.
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MEGEPITHET
Jancsó-kódex metrum: a8(5,3), a8, a8(5,3), a9(5,4), a8(5,3), a9
v46: a, a, a, a, a, a
v47: 8(5,3), 8, 8(5,3), 9(5,4), 8(5,3), 9
megjegyzések: A metrum javaslatot ellenőrizni kell!
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 130. Nyomorgó
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: NIOMORGO
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Mátéfi János kódexe metrum: a8(5,3), a8, a8(5,3), a9(5,4), a8(5,3), a9
v46: a, a, a, a, a, a
v47: 8(5,3), 8, 8(5,3), 9(5,4), 8(5,3), 9
megjegyzések: A metrum-javaslatot ellenőrizni kell!
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 37. Ne bánd, jámbor, latrok jó szerencséjét, de
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: NE BAND IAMBOR LATROK IO SzERENTSEIETT DE
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex kezdősor: Ne bánd, s ne bosszuljad, istenes szent ember
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: NE BAND IAMBOR LATROK IO SzERENTSEIETT DE
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 88. Nagy beteg vagy bús esze
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: NAGI BETEG VAGI BVS ESzE EE
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: NAGI BETEG VAGI BUS ESzE EE
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 69. Ne hagyj jámbort, veszess hamisat, igaz Úr
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: NE HADI IAMBORT VESzES HAMISSAT IGAZ VR H
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: NE HADI IAMBORT VESzES HAMISSAT IGAZ UR H
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex kezdősor: Neked mondok dicséretet, mert Uram, téged az illet
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 92. Szombati dolog
terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NT SzOMBATI DOLOG Sz
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex kezdősor: Neked mondok dicséretet, mert Uram, téged az illet
terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NT SzOMBATI DOLOG Sz
Csonka antifonálé terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: N SzOMBATI DOLOG Z
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0518
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: N SzOMBATI DOLOG Sz
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0353
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: N SzOMBATI DOLOG Sz
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 120. Nyelv váss
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: NIELV VASS
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: NIELU VASS
Harom ieles fö hadnagyoknac nyomtatott forrás: 28:0383 P:0000
cím: Három jeles főhadnagyoknak, a Nagy Sándornak, Hannibálnak és a római Scipiónak a boldogságnak helyén a fő helyről való vetélkedések
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex kezdősor: Nemes földjét a szent népnek pogány veszté, rablá
Abasfalvi zsoltárkönyv kezdősor: Nemes földjét a szent népnek pogány veszté, rablá
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 74. Nebuchadnezer, Antiochus, Titus
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: NEBVKHADNEZER ANTIOKHVS TITVS
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Mátéfi János kódexe kezdősor: Nemes földjét a szent népnek pogány rablá, s veszté
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: NEBUKHADNEZER ANTIOCHUS TITUS
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0522
kezdősor: Nemes földjét a szent népnek pogány hogyan veszté
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: NEBUKHADNESER ANTIOKHVS TITUS
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 71. Nehéz nyomorgani vénségkor
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: NEHESz NIOMORGANI VINSIGKOR
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: NEHESz NIOMORGANI UINSIGKOR
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 102. Nem hadnak raknunk, nézd Siont
terjedelem: 26 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NEM HADNAK RAKNVNK NISzD SIONT M
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Mátéfi János kódexe terjedelem: 27 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Abasfalvi zsoltárkönyv terjedelem: 26 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Kövendi János-kódex terjedelem: 24 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NEM HDNAK RAKNUNK ISzD SUONT M
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 21. Ország javán örülj
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ORSzAG IOVAN EORÖLI
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ORSzAG IOVAN EORÖLI
Apollonius király históriája nyomtatott forrás: 28:0661/2 P:00D2-A
cím: E világi nagy sok zűrzavarról való ének
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ORBE KVOD IN TOTO FIT LADISILAE TARATSzKAI / ARBITRA TANKVAM OBIENS TIBI MVSA BOGATHIA MONSTRAT E
Mátéfi János kódexe kezdősor: Ország kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor hallá
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 44. Ország rablásáról Izrael sír
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ORSzAG RABLASAROL ISRAEL SI
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex terjedelem: 22 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ORSzAG RABLASAOL ISRAEL SI
Magyari Péter kódexe kezdősor: Országa kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor látá
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0537
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ORSzAG RABLASAROL ISRAEL SI
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 58. Pokol tanács
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: POKOL TANATS E
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: POKOL TANATS E
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 13. Pap
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: PAP
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: PAP
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 26. Patvartól óvj
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: PATVARTOL OI
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: PATVARTOL OI
Jancsó-kódex terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 24. Zsidó fő nép
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SIDO FEO NIP
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SIDO FEO NIP
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 53. Sauliták
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SAVLITA EEE
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SAULITA EEE
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 13. Soká versz
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SOKA VEERSz
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SOKA VEERSz
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 56. Szállott néma galamb
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SzALAT NEMA GALAMB
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SzALAT NEMA GALAMB
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 48. Szállás után Sion
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SzALLAS VTAN SION
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 66. Szabad s úri nép örül
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SzABAD S VRI NEP EOREVL
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SzABAD S URI NEP EOREUL
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 52. Szent színű
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SzENT SzINEV A
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SzENT SzINEU A
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 31. Csaknem kézben esém, szegény fejem
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: TSAK NEM KESSzBEN ESEM SzEGEN FEIEM M
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: TSAK NEM KESSzBEN ESEM SzEGEN FEIEM M
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 28. Tarts meg
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: TARTS MEGH
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: TARTS MEGH
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 20. Tartsd a királyt
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: TARTS AZ KIRALT
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: TARTS AZ KIRALT
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 5. Udvari vadosról
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: VDVARI VADOSROL A
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: UDVARI VADASROL A
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 72. Új fejedelemért a nép
terjedelem: 20 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: VI FEIEDELEMERT ASz NEP Cz
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex terjedelem: 20 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: UI FEIEDELEMERT ASz NEP T
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Abasfalvi zsoltárkönyv kezdősor: Új urat adtál, Úristen, a szent népnek
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0603
kezdősor: Új urat adtál, Úristen, az országnak
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 113. Úr lát ide
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: VR LAT IDE
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex metrum: a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)
v46: a, a, a, a
v47: 12(6,6), 12(6,6), 12(6,6), 12(6,6)
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: UR LAT IDE
megjegyzések: Metrumot ellenőrizni!
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: VR DOLGIT EMLESD I
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: UR DOLGIT EMLESD I
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 75. Új királyt int
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: VI KIRALI INT D
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: UI KIRALI INT D
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 138. Úr vagyok
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: VR VAGIOK HS
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: UR VAGIOK HS
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 121. Veled az Úr
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: VELED ASz VR
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: VELED ASz UR
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 59. Vesszenek vesztők
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: VESzSzENEK VESzTEOK S
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: VESzSzENEK VESzTEOK S
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Mátéfi János kódexe kezdősor: Viselj gondot, Uram, rám, mert elvesztnek
Abasfalvi zsoltárkönyv kezdősor: Viselj gondot, Uram, rám, mert elvesztnek
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 43. Vígy székben
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: VIGI SzEKBEN
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: VIGI SzEKBEN
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 106. Vígy hazánkba mint régen, feledd bűnünket
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: VIDI HASzANKBA MINT REGEN FELED BEVNEONKET B
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: VIDI HASzANKBA MINT REGEN FELED BEUNEONKET B
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 116. Véletlen szaladott
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: VELETLEN SzALADOT
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: VILETLEN SzALADOT
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 122. Vigadj ma szent
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: VIGADI MA SzENT
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: VIGADI MA SzENT
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor A pogány nép és király ezt tartja Jancsó-kódex
A te népedre és öröködre nagy ellenség szállott Péchi Simon-énekeskönyv
Aki nyavalyában nem talál oltalmat Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
Ammon országra hadát Dávid küldé Jancsó-kódex
Ammon országra hadát Dávid küldé Magyari Péter kódexe
Ammon országra Dávid hadát küldé Péchi Simon-énekeskönyv
Az én szívemben, Uram, te tudod, ha magam elhittem Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
Boldog, aki beteghez lát és vigasztal Jancsó-kódex
Boldog, aki nyomorulthoz, beteghez lát és vigyáz Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
Boldog állapotot, szép szabadságot Jancsó-kódex
Boldog állapot és szép szabadságot Mátéfi János kódexe
Boldog állapotot, szép szabadságot Kövendi János-kódex
Boldogságot, szabadságot, jó szerencsét Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
Boldog állapotot, szép szabadságot Péchi Simon-énekeskönyv
Bosszúdat, ember, hagyd a jó Istenre Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
Édesb, nagyobb de mi lehet Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
Egészségem békességben megnöve Kövendi János-kódex
Erős ellenségét, Góliátot hogy megveré Magyari Péter kódexe
Halljuk, elrégen atyáinkkal mit tettél Jancsó-kódex
Halljuk, atyánkkal elrégen mit tettél Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
Halljuk, jól régen atyánkkal mit tettél Kövendi János-kódex
Hatalmas, erős úr, mutasd fel magadat Kövendi János-kódex
Hő volt lelkem, szívem búsult Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
Hogy e nagy pusztán lakunk, így tápláltatunk Mátéfi János kódexe
Hogy a nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk Abasfalvi zsoltárkönyv
Hogy a nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk Kövendi János-kódex
Hogy a nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk Komjátszegi graduál
Hogy a nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk Magyari Péter kódexe
Hogy a nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
Ha említjük eleinket Abasfalvi zsoltárkönyv
Idegen föld hátán, Istenem, bujdostam Kövendi János-kódex
Ímhol szintén vesztnek, Úrhoz kiáltok Kövendi János-kódex
Innen Istenről bizonyt minden higgyen Kövendi János-kódex
Akit Isten választ, vagy ország teszen Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
Isten népe és Dávid ezt látá Abasfalvi zsoltárkönyv
Isten népe és Dávid ezt látá Kövendi János-kódex
Isten népe és Dávid ezt látá Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
Isten népe és Dávid ezt látá Imadsagos es enekes
Istent lenni valaki tagadná, mint sok gonosz tagadta Mátéfi János kódexe
Istent lenni valaki tagadja Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
Jákob fiai, minden nemzetek, ez Urat dicsérjétek Abasfalvi zsoltárkönyv
Jákob fiai, nemzetek, az Urat dicsérjétek Magyari Péter kódexe
Áldott és bölcs az az ember, szent Dávid mondja Kuun-kódex
Áldott és bölcs az az ember, szent Dávid mondja Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
Jámbor és bölcs, boldog és szent Istenét tudja Kövendi János-kódex
Jámbor és bölcs, boldog és szent Istenét tudja Magyari Péter kódexe
Jámbor vitéz, Dávid, hogy Saul előtt futna Kövendi János-kódex
Jámbor vitéz, Dávid, Saul előtt hogy megfutna Magyari Péter kódexe
Bú, bánat, háború azonkat nem bántja Abasfalvi zsoltárkönyv
Kelj fel, Uram, kelj, mutasd színedet Mátéfi János kódexe
Ki boldog, ki Úrtól fél Abasfalvi zsoltárkönyv
Kik Istennek csodáját látjuk Kövendi János-kódex
Kik az Istennek csodáit láttuk Magyari Péter kódexe
Absolon mikor atyjára támada Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
Mikor Bécset Mátyás király megvívé Az ötedic resze Mattyas
Mikor Bécset Mátyás király megvívé Az oetedic resze Mattyas
Minden szerencsén kész, Uram, én lelkem Kövendi János-kódex
Minden veszély talált, Uram, szegény fejemre Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
Mostan, lelkem, dicsérd az Istent Mátéfi János kódexe
Ne bánd, s ne bosszuljad, istenes szent ember Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
Neked mondok dicséretet, mert Uram, téged az illet Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
Neked mondok dicséretet, mert Uram, téged az illet Kövendi János-kódex
Nemes földjét a szent népnek pogány veszté, rablá Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
Nemes földjét a szent népnek pogány veszté, rablá Abasfalvi zsoltárkönyv
Nemes földjét a szent népnek pogány rablá, s veszté Mátéfi János kódexe
Nemes földjét a szent népnek pogány hogyan veszté Isteni ditsiretek, imadságos
Ország kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor hallá Mátéfi János kódexe
Országa kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor látá Magyari Péter kódexe
Új urat adtál, Úristen, a szent népnek Abasfalvi zsoltárkönyv
Új urat adtál, Úristen, az országnak Isteni ditsiretek, imadságos
Viselj gondot, Uram, rám, mert elvesztnek Mátéfi János kódexe
Viselj gondot, Uram, rám, mert elvesztnek Abasfalvi zsoltárkönyv
főcím Közönséges szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
élőfej Isteni dicséretek Bölöni-kódex
cím Ps. 35. A latrot jónak szabad átkoznia Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 115. Az igaz Isten dolgos és él Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 33. A teremtő gondviselő is Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 4. Árulók elvesztek Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 14. A pogány hite Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 10. A latrokat verd meg, Isten Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 103. Ágyából költ éneke Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 79. Antiochus ellen Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 11. A nap fenn még Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 119. Absolon vagy Saul előtt bujdosva kívánkozik a Sátorhoz tanulni s cselekedni jót, mert a pietas egészen jó Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 7. A hamis vádra ne bánts Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 51. Péchi Simon-énekeskönyv
Atyám, ne hagyj, mert majdan kézben ejtnek Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
Ps. 54. Árulók Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 11. A jámbor jól Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 86. Absolon ellen ez is Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 131. Alázatos Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 78. Atyák ez törvénytek, tanítsátok gyermekteket így Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 16. A jámbor bízhatik Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 97. A bálványozó Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 136. A szent föld és teremtés felől Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 100. [Lád]ájából Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 151. Becsült Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 65. Békesség, bőség Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 6. Beteg ember szava Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 41. Beteg ember tanít Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 107. Bujdosót, foglyot ment, időt vált Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 57. Bujdokva maradt meg Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 123. Bábel Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 39. Betegség, szemérem Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 38. Betegen bolond örül Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 89 Péchi Simon-énekeskönyv
Szép história a tökéletes asszonyállatokról, mely a Plutarhusból fordíttatott magyar nyelvre Szep historia az
Ps. 118. Dávid sok veszély után fenn ül immáron Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 126. Édes a haza Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 133. Péchi Simon-énekeskönyv
Mennydörgés és eső idején mondhatni Catechismus
Ps. 29. Eső idején mondd Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 30. Egységre tért Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 27. Öröm, veszély után Péchi Simon-énekeskönyv
Eszter dolga. Dedicatio et argumentum in capitibus versuum. Eszes fejedelemasszony nemzetit segítse, fejedelmét, urát sokból megintse, a nyomorultakhoz szelidítse, Esztert kövesse, nagyságod tőlem jó néven vegye. Ad melodiam Históriát, hallom, igen mondattok Ester dolga
Ps. 15. Ez üdvözül Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 147. Ember nélkül elég Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. ö. Öröm ének Góliátról Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 101. Fejedelem tiszti Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 80. Fogadtad, szabadíts Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 49. Gazdagságban ne bízzál Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 64. Gonosz tanács Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 18. Hogy Isten oltalmazott, tartott, teljes éltedben köszönd meg Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 12. Hazug e világ Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 91. Hagyd Istenre magad szent Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 124. Had idején Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 60. Ha másszor, ma is Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 109. Hazug, fondorló Doeg, átkozott, rossz Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 140. Hízelkedők Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 94. Hamis bírák, Sauliták, urak Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 87. Hierusalemről Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 45. Házasoknak áldomásáról Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 150. Had után Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 81. Húsvét napján, újhold hordás Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 90. Hadd lakjam jól míg élek Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 137. Hierusalem Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 85. Ha urad jól lesz Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 40. Hálaadó betegről Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 42. Ünnepet szentelj Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 63. Ünnepet ülj Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 55. Jótételt felejtett Keila Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 142. Igen ijedt Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 93. Isten Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 67. Itt Isten Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 2. Isten és a Masiák Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 110. Istenes királyról Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 23. Isten pásztor Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 46. Isten velünk Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 145. Istent dicsérd Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 84. Ünnepet szentelj Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 141. Ünnepen messze Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 139. Igaz vagyok uramnak, Saulnak Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 89. Istennek fogadásában kétes zsidó nemzet, bujdosván mondja Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 105. Isten jótétét és igaz ígéretét említsd ünnepen Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 19. Istenről ég s ige szól Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 104. Isten gondja az élők étkek Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 125. Istenes Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 114. Jelen Úr Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 47. Ígéreti igaz Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 117. Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 1. Jámbor Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 25. Jámbor bízhatik Istenben Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 34. Jónak s latornak vége Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 129. Izrael Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 111. Jól tett, jó légy Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 83. Iosaphattal Úr Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 70. Jer hamar Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 36. Kónak, gonosznak atyja Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 73. Jámbor kérdi, ha Isten néz ide Péchi Simon-énekeskönyv
Aspasia asszony dolga és a jó erkölcsű asszonyoknak tüköre. A Lucretia nótájára. Jane tuae Aspasiam memorari Forro puellae / Nicoleos Figula de gente Bogathius optat Aspasia aszszony dolga
Ps. 76. Jó segéd Isten Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 144. Király és ország Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 77. Kétfelé tekints bús Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 68. Környülünk a pogány, még Ammon is hódlott Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 33. Künn, benn jól Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 95. Isten az Úr és király Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 62. Köz bátorság Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 143. Likban szorult Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 50. Leszen mindennek törvénye Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 8. Mely nagy az Isten Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 148. Minden tisztelje Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 3. Ments fiútúl Péchi Simon-énekeskönyv
Az ötödik része Mátyás király dolgainak mind haláláig. Ad notam: Árpád vala fő a kapitányságban Az ötedic resze Mattyas
Históriás ének a felséges Mátyás királynak a nagyságos Hunyadi János fiának jeles viselt dolgairól, életéről, vitézségéről, végre az ő e világból való kimúlásáról Historiás enek az
Az ötödik része Mátyás király dolgainak mind haláláig. Ad notam: Árpád vala fő a kapitány. Az oetedic resze Mattyas
Ps. 17. Mit félsz, ha jó vagy s voltál Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 108. Másod öröme Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 61. Minden bús Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 98. [...A]maleken és Ammon [...] Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 149. Machabaei Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 146. Megépíthet Péchi Simon-énekeskönyv
Pet. A. Imadsagos es enekes
Ps. 130. Nyomorgó Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 37. Ne bánd, jámbor, latrok jó szerencséjét, de Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 88. Nagy beteg vagy bús esze Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 69. Ne hagyj jámbort, veszess hamisat, igaz Úr Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 92. Szombati dolog Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 120. Nyelv váss Péchi Simon-énekeskönyv
Három jeles főhadnagyoknak, a Nagy Sándornak, Hannibálnak és a római Scipiónak a boldogságnak helyén a fő helyről való vetélkedések Harom ieles fö hadnagyoknac
Ps. 74. Nebuchadnezer, Antiochus, Titus Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 71. Nehéz nyomorgani vénségkor Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 102. Nem hadnak raknunk, nézd Siont Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 21. Ország javán örülj Péchi Simon-énekeskönyv
E világi nagy sok zűrzavarról való ének Apollonius király históriája
Ps. 44. Ország rablásáról Izrael sír Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 58. Pokol tanács Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 13. Pap Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 26. Patvartól óvj Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 24. Zsidó fő nép Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 53. Sauliták Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 13. Soká versz Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 56. Szállott néma galamb Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 48. Szállás után Sion Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 66. Szabad s úri nép örül Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 52. Szent színű Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 31. Csaknem kézben esém, szegény fejem Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 28. Tarts meg Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 20. Tartsd a királyt Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 5. Udvari vadosról Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 72. Új fejedelemért a nép Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 113. Úr lát ide Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 75. Új királyt int Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 138. Úr vagyok Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 121. Veled az Úr Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 59. Vesszenek vesztők Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 43. Vígy székben Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 106. Vígy hazánkba mint régen, feledd bűnünket Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 116. Véletlen szaladott Péchi Simon-énekeskönyv
Ps. 122. Vigadj ma szent Péchi Simon-énekeskönyv
kolofon? A versnek nincs kolofonja Jancsó-kódex
A versnek nincs kolofonja Abasfalvi zsoltárkönyv
A versnek nincs kolofonja Kövendi János-kódex
A versnek nincs kolofonja Magyari Péter kódexe
kolofon hely: Erdélyben, Soós-Tordán Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Imadsagos es enekes
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Bölöni-kódex
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Komjátszegi graduál
A versnek van akrosztichonja Csonka antifonálé
A versnek van akrosztichonja Isteni dicsiretek, imadsagok
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Imadsagos es enekes
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Isteni ditsiretek, imadságos
A versnek van akrosztichonja Isteni dicsiretek, imadsagok
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Isteni ditsiretek, imadságos
A versnek van akrosztichonja Isteni dicsiretek, imadsagok
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Imadsagos es enekes
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Isteni ditsiretek, imadságos
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Isteni ditsiretek, imadságos
A versnek van akrosztichonja Isteni dicsiretek, imadsagok
A versnek van akrosztichonja Imadsagos es enekes
A versnek van akrosztichonja Komjátszegi graduál
A versnek van akrosztichonja Csonka antifonálé
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek nincs akrosztichonja Kuun-kódex
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Imadsagos es enekes
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Abasfalvi zsoltárkönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Kassai István énekgyűjteménye
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Abasfalvi zsoltárkönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Bölöni-kódex
A versnek nincs akrosztichonja Komjátszegi graduál
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni enekek
A versnek van akrosztichonja Isteni ditsiretek, imadságos
A versnek van akrosztichonja Csonka antifonálé
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Az ötedic resze Mattyas
A versnek van akrosztichonja Az oetedic resze Mattyas
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Imadsagos es enekes
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Csonka antifonálé
A versnek van akrosztichonja Isteni ditsiretek, imadságos
A versnek van akrosztichonja Isteni dicsiretek, imadsagok
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Isteni ditsiretek, imadságos
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Apollonius király históriája
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Isteni ditsiretek, imadságos
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
akrosztikon ASz LATROT IONAK SzABAD ATKOSzNIA E Péchi Simon-énekeskönyv
ASz LATROT IONAK SzABAD ATKOSzNIA E Kövendi János-kódex
ASz IGASz ISTEN DOLGOS ES EL Kövendi János-kódex
ASz IGASz ISTEN DOLGOS ES EL Péchi Simon-énekeskönyv
ASz TEREMTEO GONDVISELEO IS Kövendi János-kódex
ASz LEMTE S J Erdélyi graduál-töredék
ASz REMTEO GONISELE IS Isteni dicsiretek, imadsagok
ASz TEREMTEO GONDVISELEO IS Péchi Simon-énekeskönyv
ARVLOK ELVESzTEK Péchi Simon-énekeskönyv
ASz POGAN HITII Kövendi János-kódex
ASz POGAN HITII Péchi Simon-énekeskönyv
ASz LATROKAT VERD MEG ISTEN Kövendi János-kódex
ASz LATROKAT VERD MEG ISTEN Péchi Simon-énekeskönyv
AGIABVL KEOLT ENEK EEEE Kövendi János-kódex
AGIABVL KEOLT ENEK EEEE Péchi Simon-énekeskönyv
ANTIOKHUS ELLENN Kövendi János-kódex
ANTIOKHVS ELLENN Péchi Simon-énekeskönyv
ASz NAP FEN MEEG Kövendi János-kódex
ASz NAP FEN MEEG Péchi Simon-énekeskönyv
ABSALOM VAGI SAUL ELEOT BUDOSVA KIVANKOSzIK ASz SATORHOSz TANOLNI S TSELEKEDNI IOT MERT ASz PIETAS EGISzEN IO Kövendi János-kódex
ABSALOM VAGI SAVL ELEOT BVDOSVA KIVANKOSzIK ASz SATORHOSz TANOLNI S TSELEKEDNI IOT MERT ASz PIETAS EGISzEN IO S Péchi Simon-énekeskönyv
ASz HAMIS VADRA NE BANTS Kövendi János-kódex
ASz HAMIS VADRA NE BANTS Péchi Simon-énekeskönyv
ASz HALALOS BEUN ELLIEN VALA Kövendi János-kódex
ASz HALALOS BEVN ELLIEN VALA Péchi Simon-énekeskönyv
ARULOOK Kövendi János-kódex
ARVLOOK Péchi Simon-énekeskönyv
ASz IAMBOR IOL I Kövendi János-kódex
ASz IAMBOR IOL I Péchi Simon-énekeskönyv
ABSALOM ELLEN ESz ESS Kövendi János-kódex
ABSALOM ELLEN ESz ESS Péchi Simon-énekeskönyv
ALAZATOS D Kövendi János-kódex
ALAZATOS D Péchi Simon-énekeskönyv
ATIAK ESz TEORVENTEK TANITSATOK GIERMEKTEKET IGI Kövendi János-kódex
ATIAK ESz TEORVENTEK TANITSATOK GIERMEKTEKET IGI Péchi Simon-énekeskönyv
ASz IIAMBOR BISzHATIK Kövendi János-kódex
ASz JJAMBOR BJSzHATJK Péchi Simon-énekeskönyv
AZ BALVANIOSzO A Kövendi János-kódex
AZ BALVANIOSzO A Péchi Simon-énekeskönyv
ASz SzENT FEOLD ES TEREMTES FELEOL Kövendi János-kódex
ASz SzENT FEOLD ES TEREMTES FELEOL Péchi Simon-énekeskönyv
AIABOL MI Kövendi János-kódex
AIABOL MI Péchi Simon-énekeskönyv
BETSEULT D Imadsagos es enekes
BETSEVLT D Péchi Simon-énekeskönyv
BEKESEGH BEUSEGH F Kövendi János-kódex
BEKESEGH BEVSEGH F Péchi Simon-énekeskönyv
BETEG EMBER SzAVA H Kövendi János-kódex
BETEG EMBER SzAVA H Péchi Simon-énekeskönyv
BETEG EMBER TANIT Kövendi János-kódex
BETEG EMBER TANIT Péchi Simon-énekeskönyv
BUDOSOT FOGLIOT MENT IDEOT VA Kövendi János-kódex
BVDOSOT FOGLIOT MENT IDEOT VA Péchi Simon-énekeskönyv
BVDOKVA MARAT MEG Kövendi János-kódex
BVDOKVA MARAT MEG Péchi Simon-énekeskönyv
BABEL R Kövendi János-kódex
BABEL R Péchi Simon-énekeskönyv
BETEGSEG SzEMEREM Kövendi János-kódex
BETEGSEG SzEMEREM Péchi Simon-énekeskönyv
BETEGEN BOLOND EOREUL Kövendi János-kódex
BETEGEN BOLOND EOREVL Péchi Simon-énekeskönyv
[BU]DOSVAN MONDLA IAI HDI Kövendi János-kódex
[BU]DOSVAN MONDIA LAI TDL Péchi Simon-énekeskönyv
DAVID SOK VESzIL UTAN FEN EUL IMMARON HHAM Kövendi János-kódex
DAVID SOK VESzIL VTAN FEN EVL IMMARON HHAM Péchi Simon-énekeskönyv
EDES ASz HASzA Kövendi János-kódex
EDES ASz HASzA Péchi Simon-énekeskönyv
EGIES A Kövendi János-kódex
EGIES A Péchi Simon-énekeskönyv
ESEO IDEIEN MOND Bölöni-kódex
ESEO IDEIEN MOND Kövendi János-kódex
[E]SEO IDEIEN MON[D] Komjátszegi graduál
ESEO IDEIEN MOND Csonka antifonálé
ESEO IDEIEN MOND Isteni dicsiretek, imadsagok
ESEO IDEIEN MOND Péchi Simon-énekeskönyv
EGHISSEGHRE TERT P Kövendi János-kódex
EGHISSEGHRE TERT P Péchi Simon-énekeskönyv
EOREOM VESzEL UTAN A Kövendi János-kódex
EOREOM VESzEL VTAN A Péchi Simon-énekeskönyv
ESz IVESzEUL Kövendi János-kódex
ESz IDVESzEUL Imadsagos es enekes
ESz IDVESzEVL Péchi Simon-énekeskönyv
EGI SEGEL B Péchi Simon-énekeskönyv
EGI SEGEL B Kövendi János-kódex
EMBER NELKEUL ELEG Kövendi János-kódex
EMBER NELKEVL ELEG Péchi Simon-énekeskönyv
EOREOM ENEK GOLIATROL Kövendi János-kódex
EOREOM ENEK GOLIATROL Péchi Simon-énekeskönyv
FEIEDELEM TISzTE Kövendi János-kódex
FEIEDELEM TISzTI Péchi Simon-énekeskönyv
FOGATTAD SzABADETS A Kövendi János-kódex
FOGATTAD SzABADITS A Péchi Simon-énekeskönyv
KASzDAGSAGBAN NE BISzSzAL Kövendi János-kódex
KASzDAGSAGBAN NE BISzSzAL Péchi Simon-énekeskönyv
GONOSz TANATS Kövendi János-kódex
GONOSz TANATS Péchi Simon-énekeskönyv
HOGI ISTEN OTALMASzOT TARTOT TELLIES ELTEDBE KEOSzEOND MEGH Kövendi János-kódex
HOGJ ISTEN OTALMASzOT TARTOT TELLIES ELTEDBE KEOSzEOND MEGH Péchi Simon-énekeskönyv
HASzUG ESz VELAG Kövendi János-kódex
HASzUG ESz VELAG Péchi Simon-énekeskönyv
HAD ISTENRE MAGAD SzE Kövendi János-kódex
HAD ISTENRE MAGAD SzE Péchi Simon-énekeskönyv
HAD IDEIEN Péchi Simon-énekeskönyv
HAD IDEIEN Kövendi János-kódex
HA MASSzOR MA IS H Péchi Simon-énekeskönyv
HA MASSzOR MA IS H Kövendi János-kódex
HASzVG FONDORLO DOEG ATKOSzOT ROSz Péchi Simon-énekeskönyv
HASzVG FONDORLO DOEG ATKOSzOT ROSz Kövendi János-kódex
HISzELKEDEOK A Péchi Simon-énekeskönyv
HISzELKEDEOK A Kövendi János-kódex
HAMIS BIRAK SAULITAK URA Péchi Simon-énekeskönyv
HAMIS BIRAK SAULITAK URA Kövendi János-kódex
HIERVSALEMREOL K Péchi Simon-énekeskönyv
HIERUSALEMREOL K Kövendi János-kódex
HASzASOKNAK ALDOMASAROL Péchi Simon-énekeskönyv
HASzASOKNAK ALDOMASAROL Kövendi János-kódex
HAD VTAN Péchi Simon-énekeskönyv
HAD UTAN Kövendi János-kódex
HVSVET NAPJAN VIHOL HORDAS Péchi Simon-énekeskönyv
HUSVET NAPJAN UIHOD HORDAS Kövendi János-kódex
HAD LAKIAM IOL MEG ELEK Péchi Simon-énekeskönyv
HAD LAKIAM IOL MEG ELEK Kövendi János-kódex
HAD LAKIAM IOL MEG ELEK Isteni ditsiretek, imadságos
HAD LAKIAM IOL MEG ELEK Isteni dicsiretek, imadsagok
HIERVSALEM IA Péchi Simon-énekeskönyv
HIERUSALEM IA Kövendi János-kódex
HA VRAD IOL LESz Péchi Simon-énekeskönyv
HA URAD IOL LESz Kövendi János-kódex
HA URAD IOL LESz Isteni ditsiretek, imadságos
HA URAD IOL LESz Isteni dicsiretek, imadsagok
HALAADO BETEGREOL VN Kövendi János-kódex
HALAADO BETEGREOL VN Péchi Simon-énekeskönyv
INNEPET SzENTELI Péchi Simon-énekeskönyv
INNEPET SzE Kövendi János-kódex
INNEPET ILI Péchi Simon-énekeskönyv
INNEPET ILI Kövendi János-kódex
IOTETEL FELEITET KEILA IT Péchi Simon-énekeskönyv
IOTETEL FELEITET KEILA IT Kövendi János-kódex
IGEN IIET Péchi Simon-énekeskönyv
IGEN IIET Kövendi János-kódex
ISTEN SI Kövendi János-kódex
ISTEN SI Péchi Simon-énekeskönyv
IT ISTEN A Péchi Simon-énekeskönyv
IT ISTEN A Kövendi János-kódex
ISTEN ES ASz MASIAK Péchi Simon-énekeskönyv
ISTEN ES ASz MASIAK Kövendi János-kódex
ISTENES KIRALIROL D Péchi Simon-énekeskönyv
ISTENES KIRALIROL D Kövendi János-kódex
ISTEN PASTOR Péchi Simon-énekeskönyv
ISTEN PASTOR Kövendi János-kódex
ISTEN PASTOR Imadsagos es enekes
ISTEN VELEVNK Péchi Simon-énekeskönyv
ISTEN VELEUNK Kövendi János-kódex
ISTEN DITSIRD Péchi Simon-énekeskönyv
ISTEN DITSIRD Kövendi János-kódex
INNEPET SzENTELI Péchi Simon-énekeskönyv
INNEPET SzENTELI Kövendi János-kódex
INNEPEN MESzSzE Péchi Simon-énekeskönyv
INNEPEN MESzSzE Kövendi János-kódex
IGASz VAGIOK VRAMNAK SAVLNAK A Péchi Simon-énekeskönyv
IGASz VAGIOK URAMNAK SAULNAK A Kövendi János-kódex
IGASz VAGIOK URAMNAK SAULNAK A Isteni ditsiretek, imadságos
JSTEN FOGADASABAN KETES SIDO NEMSzET BU Kövendi János-kódex
JSTEN FOGADASABAN KETES SIDO NEMSzET BV Péchi Simon-énekeskönyv
ISTEN IO TETIT ES IGASz IGIRAeTIT EMLETS INNEPEN AD Péchi Simon-énekeskönyv
ISTEN IO TETIT ES IGASz IGIRAeTIT EMLETS INNEPEN AD Kövendi János-kódex
ISTENREUL EEGH S IGHE SzOL Péchi Simon-énekeskönyv
ISTENREUL EEGH S IGHE SzOL Kövendi János-kódex
ISTEN GONDIA ASz ELEOK ETKEK THA Péchi Simon-énekeskönyv
ISTEN GONDIA ASz ELEOK ETKEK THA Kövendi János-kódex
ISTEN GONDIA ASz ELEOK ETKEK THA Isteni ditsiretek, imadságos
ISTEN GONDIA ASz ELEOK ETKEK THA Isteni dicsiretek, imadsagok
ISTEN GONDIA ASz ELEOK ETKEK THA Imadsagos es enekes
ISTEN GONDJA ASz ELEOM ETKEK THA Komjátszegi graduál
ISTEN GONDJA ASz ELEOM ETKEK Csonka antifonálé
ISTENES A Péchi Simon-énekeskönyv
ISTENES A Kövendi János-kódex
JELEN VR AF Péchi Simon-énekeskönyv
JELEN UR AF Kövendi János-kódex
IGIRETI IGASz Kövendi János-kódex
IGIRETI IGASz Péchi Simon-énekeskönyv
JM Péchi Simon-énekeskönyv
IM Kövendi János-kódex
JAMBOR Péchi Simon-énekeskönyv
ÁHENAA Kuun-kódex
JAMBOR Kövendi János-kódex
JAMBOR Imadsagos es enekes
IAMBOR BISzHATIK ISTENBE Péchi Simon-énekeskönyv
IAMBOR BISzHATIK ISTENBE Kövendi János-kódex
IONAK S LATORNAK VEEGE Péchi Simon-énekeskönyv
IONAK S LATORNAK VEEGE Kövendi János-kódex
IISRAEEL Péchi Simon-énekeskönyv
JISRAEEL Kövendi János-kódex
IOL TEOT IO LEGII Péchi Simon-énekeskönyv
IOL TAOT IO LEGII Kövendi János-kódex
IOSAPHATTAL UR I Péchi Simon-énekeskönyv
JOSAPHATTAL UR I Kövendi János-kódex
IER HAMAR Péchi Simon-énekeskönyv
JER HAMAR Kövendi János-kódex
IONAK GONOSzNAK ATTIA Kövendi János-kódex
IONAK GONOSzNAK ATTIA Péchi Simon-énekeskönyv
IAMBOR KERDI HA ISTEN NESz IDE ESz Péchi Simon-énekeskönyv
BOR KERDI HA ESTEN NESz IDE ESz Abasfalvi zsoltárkönyv
JAMBOR KERDI HA ISTEN NESz IDE ESz Kövendi János-kódex
IO SEGID ISTEN Péchi Simon-énekeskönyv
JO SEGID ISTEN Kövendi János-kódex
KIRALI ES ORSzAG ISz Péchi Simon-énekeskönyv
KIRALI ES ORSzAG ISz Kövendi János-kódex
KETFELE TEKENTS BVS N Péchi Simon-énekeskönyv
KETFELE TEKENTS BUS N Kövendi János-kódex
KEORNIEVLEVNK ASz POGAN MEEG AMMON IS HODLOT Péchi Simon-énekeskönyv
KEORNIEULEUNK ASz POGAN MEEG AMMON IS HODLOT Kövendi János-kódex
KWN BEN IOL A Péchi Simon-énekeskönyv
KÜN BEN IOL A Kövendi János-kódex
K ISTEN ASz VR Péchi Simon-énekeskönyv
K ISTEN ASz UR Kövendi János-kódex
KEOSz BATORSAG Péchi Simon-énekeskönyv
KEOSz BATORSAG Kövendi János-kódex
LIKBAN SzORVLT D Péchi Simon-énekeskönyv
LIKBAN SzORULT D Kövendi János-kódex
LESzEN MINDENNEK TEORVINIE Kassai István énekgyűjteménye
LESzEN MINDENNEK TEORVINIE Péchi Simon-énekeskönyv
LESzEN MINDENNEK TERVONIE Abasfalvi zsoltárkönyv
LESzEN MINDENNEK TEORVINIE Kövendi János-kódex
MELI NAI AZ ISTEN Bölöni-kódex
MELH NAI AE OSTEN Komjátszegi graduál
MELH NAGI A ISTEN Keresztyeni enekek
MELI NAGI ASz ISTEN Isteni ditsiretek, imadságos
MELI NAGI ASz ISTEN Csonka antifonálé
MELI NAGI ASz ISTEN Péchi Simon-énekeskönyv
MELI NAGI ASz ISTEN Kövendi János-kódex
MINDEN TISzTELIE Péchi Simon-énekeskönyv
MINDEN TISzTELIE Kövendi János-kódex
MENTS FIVTVL Péchi Simon-énekeskönyv
MENTS FIUTUL Kövendi János-kódex
MATTHIAM CECINERE ALII KANE MVSA SEKVENTES / MATTHIAE HWNGARIKOS POST FERA FATA DVCES / ILLA SED AMBROSIVS DEDIT ISTA BOGATHIWS AEVO / NIKOLEOS ILLIS POSTERIORE KANIT / AKCIPE KVOD POTVIT DARE DM DOCET IPSE IVVENTAM / THORDA TVAM MWNWS CONSVLITOKVE BONI / IDEM SI AVEAS SIBI THORDA VETWSTA DATVRVM / SI SCIAT HAEK THORDAE POSSE PLACERE REFERT / TALIA IAM STEPHANO MODERANTE POLONIKA NOSTRO / SKEPTRA DABAM CWI SINT NVMINA DEKSTRA PRECOR / ILLE VTINAM PATRIAMKVE SVAM TWEATWR ET ARTES / CVM SANKTA FOVEAT RELLIGIONE BONAS / AVDIAT HAEK VTINAM SIK PROSPERA KVAELIBET HVIVS / AKTA DVVVVVVVVVVVVVVVKIS DOMINO NON PROHIBENT FNT Az ötedic resze Mattyas
MATTHIAM CECINERE ALII KANE MVSA SEKVENTES / MATTHIAE HWNGARIKOS POST FERA FATA DVCES / ILLA SED AMBROSIVS DEDIT ISTA BOGATHIWS AEVO / NIK / KCIPE KVOD POTVIT DARE DM DOCET IPSE IVVENTAM / THORDA TVAM MWNWS CONSVLITOKVE BONI / IDEM SI AVEAS SIBI THORDA VETWSTA DATVRVM / SI SCIAT HAEK THORDAE POSSE PLACERE REFERT / TALIA IAM STEPHANO MODERANTE POLONIKA NOSTRO / SKEPTRA DABAM CWI SINT NVMINA DEKSTRA PRECOR / ILLE VTINAM PATRIAMKVE SVAM TEATWR ET ARTES / CVM SANKTA FOVEAT RELLIGIONE BONAS / AWDIAT HAEK VTINAM SIK PROSPERA KVAELIBET HVIVS / AKTA DVVVVVVVVVVVVVVKIS DOMINO NON PROHIBENT FNT Az oetedic resze Mattyas
MIT FELSSz HA IO VAGI S VOLTAL LD Péchi Simon-énekeskönyv
MIT FELSz HA IO VAGI S VOLTAL Kövendi János-kódex
MASOD EOREOM A Péchi Simon-énekeskönyv
MASOD EOREOM A Kövendi János-kódex
MINDEN BVS Péchi Simon-énekeskönyv
MENDEN BUS Kövendi János-kódex
[AZ BALVANIOSzO A]MALEKEN ES AMMON N[EMSzETEN LADAIABOL MI] Péchi Simon-énekeskönyv
[AZ BALVANIOSzO A]MALEKEN ES AMMON N[EMSzETEN LADAIABOL MI] Kövendi János-kódex
MAKHABAEI E Péchi Simon-énekeskönyv
MAKHABAEI E Kövendi János-kódex
MEGEPITHET Péchi Simon-énekeskönyv
MEGEPITHET Kövendi János-kódex
MEGEPITHET Imadsagos es enekes
NIOMORGO Péchi Simon-énekeskönyv
NE BAND IAMBOR LATROK IO SzERENTSEIETT DE Péchi Simon-énekeskönyv
NE BAND IAMBOR LATROK IO SzERENTSEIETT DE Kövendi János-kódex
NAGI BETEG VAGI BVS ESzE EE Péchi Simon-énekeskönyv
NAGI BETEG VAGI BUS ESzE EE Kövendi János-kódex
NE HADI IAMBORT VESzES HAMISSAT IGAZ VR H Péchi Simon-énekeskönyv
NE HADI IAMBORT VESzES HAMISSAT IGAZ UR H Kövendi János-kódex
NT SzOMBATI DOLOG Sz Péchi Simon-énekeskönyv
NT SzOMBATI DOLOG Sz Kövendi János-kódex
N SzOMBATI DOLOG Z Csonka antifonálé
N SzOMBATI DOLOG Sz Isteni ditsiretek, imadságos
N SzOMBATI DOLOG Sz Isteni dicsiretek, imadsagok
NIELV VASS Péchi Simon-énekeskönyv
NIELU VASS Kövendi János-kódex
NEBVKHADNEZER ANTIOKHVS TITVS Péchi Simon-énekeskönyv
NEBUKHADNEZER ANTIOCHUS TITUS Kövendi János-kódex
NEBUKHADNESER ANTIOKHVS TITUS Isteni ditsiretek, imadságos
NEHESz NIOMORGANI VINSIGKOR Péchi Simon-énekeskönyv
NEHESz NIOMORGANI UINSIGKOR Kövendi János-kódex
NEM HADNAK RAKNVNK NISzD SIONT M Péchi Simon-énekeskönyv
NEM HDNAK RAKNUNK ISzD SUONT M Kövendi János-kódex
ORSzAG IOVAN EORÖLI Péchi Simon-énekeskönyv
ORSzAG IOVAN EORÖLI Kövendi János-kódex
ORBE KVOD IN TOTO FIT LADISILAE TARATSzKAI / ARBITRA TANKVAM OBIENS TIBI MVSA BOGATHIA MONSTRAT E Apollonius király históriája
ORSzAG RABLASAROL ISRAEL SI Péchi Simon-énekeskönyv
ORSzAG RABLASAOL ISRAEL SI Kövendi János-kódex
ORSzAG RABLASAROL ISRAEL SI Isteni ditsiretek, imadságos
POKOL TANATS E Péchi Simon-énekeskönyv
POKOL TANATS E Kövendi János-kódex
PAP Péchi Simon-énekeskönyv
PAP Kövendi János-kódex
PATVARTOL OI Péchi Simon-énekeskönyv
PATVARTOL OI Kövendi János-kódex
SIDO FEO NIP Péchi Simon-énekeskönyv
SIDO FEO NIP Kövendi János-kódex
SAVLITA EEE Péchi Simon-énekeskönyv
SAULITA EEE Kövendi János-kódex
SOKA VEERSz Péchi Simon-énekeskönyv
SOKA VEERSz Kövendi János-kódex
SzALAT NEMA GALAMB Péchi Simon-énekeskönyv
SzALAT NEMA GALAMB Kövendi János-kódex
SzALLAS VTAN SION Péchi Simon-énekeskönyv
SzABAD S VRI NEP EOREVL Péchi Simon-énekeskönyv
SzABAD S URI NEP EOREUL Kövendi János-kódex
SzENT SzINEV A Péchi Simon-énekeskönyv
SzENT SzINEU A Kövendi János-kódex
TSAK NEM KESSzBEN ESEM SzEGEN FEIEM M Péchi Simon-énekeskönyv
TSAK NEM KESSzBEN ESEM SzEGEN FEIEM M Kövendi János-kódex
TARTS MEGH Péchi Simon-énekeskönyv
TARTS MEGH Kövendi János-kódex
TARTS AZ KIRALT Péchi Simon-énekeskönyv
TARTS AZ KIRALT Kövendi János-kódex
VDVARI VADOSROL A Péchi Simon-énekeskönyv
UDVARI VADASROL A Kövendi János-kódex
VI FEIEDELEMERT ASz NEP Cz Péchi Simon-énekeskönyv
UI FEIEDELEMERT ASz NEP T Kövendi János-kódex
VR LAT IDE Péchi Simon-énekeskönyv
UR LAT IDE Kövendi János-kódex
VR DOLGIT EMLESD I Péchi Simon-énekeskönyv
UR DOLGIT EMLESD I Kövendi János-kódex
VI KIRALI INT D Péchi Simon-énekeskönyv
UI KIRALI INT D Kövendi János-kódex
VR VAGIOK HS Péchi Simon-énekeskönyv
UR VAGIOK HS Kövendi János-kódex
VELED ASz VR Péchi Simon-énekeskönyv
VELED ASz UR Kövendi János-kódex
VESzSzENEK VESzTEOK S Péchi Simon-énekeskönyv
VESzSzENEK VESzTEOK S Kövendi János-kódex
VIGI SzEKBEN Péchi Simon-énekeskönyv
VIGI SzEKBEN Kövendi János-kódex
VIDI HASzANKBA MINT REGEN FELED BEVNEONKET B Péchi Simon-énekeskönyv
VIDI HASzANKBA MINT REGEN FELED BEUNEONKET B Kövendi János-kódex
VELETLEN SzALADOT Péchi Simon-énekeskönyv
VILETLEN SzALADOT Kövendi János-kódex
VIGADI MA SzENT Péchi Simon-énekeskönyv
VIGADI MA SzENT Kövendi János-kódex
megjegyzések A refrén mindig igazodik az első sor ríméhez. Kövendi János-kódex
Refrén: 1. versszak, 3-4. sor: Mert az Úr örök jó, mert örök kegyelme, / mert fogyhatatlan bő keze. 2-3, 26. versszak, 3-4. sor: Mert örök jó, mert vége nincs jótétének, / hozzánk való kedvének. 4. versszak, 3-4. sor: Mert örök jó, mert így mutatja jóvoltát, / örök atyai voltát. 5, 10-20, 23-24. versszak, 3-4. sor: Mert örök jó, mert véghetetlen kegyelme, / ő szentihez jótéte. 6-9. versszak, 3-4. sor: Embereknek jónak, mert azt úgy gondolá, / mert örök ily jóvolta. 21-22. versszak, 3-4. sor: Mert örök jó, mert véghetetlen bő marka, / ő szentihez jóvolta. 25. versszak, 3-4. sor: Mert örök jó, mert vége nincs jó dolgának, / hozzánk való gondjának. A refrén-tipizáláshoz tartozik, hogy a 3. sor különböző refrénjei legtöbbször maguk is refrének: Mert örök jó... Péchi Simon-énekeskönyv
Az akrosztichon összefügg az előtte és utána lévő zsoltárokéival Péchi Simon-énekeskönyv
A zsoltár előfordul még: S 273 és S 428 Imadsagos es enekes
Az RPHA 608. sz. zsoltárának a folytatása, az akrosztichon is együtt ad értelmes szöveget Kövendi János-kódex
A vers elejét ld. RPHA 608-nál. Péchi Simon-énekeskönyv
Nagyon rossz állapotban van a kézirat! Czerey János-énekeskönyv
Az 1. és a 14. versszakot átsatírozták. Komjátszegi graduál
17-35. versszak hiányzik. Jancsó-kódex
A vers folytatását ld. RPHA 247 Péchi Simon-énekeskönyv
Az utolsó versszakot átsatírozták. Csonka antifonálé
A vers végén a másolás időpontja: Finis anno Christi 1642. Kuun-kódex
A terjedelem kb. 10 versszak. Jancsó-kódex
A metrum javaslatot ellenőrizni kell! Jancsó-kódex
A metrum-javaslatot ellenőrizni kell! Mátéfi János kódexe
Metrumot ellenőrizni! Kövendi János-kódex
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Erdélyi graduál-töredék
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
töredék - a vers terjedelme Jancsó-kódex
A vers szövege teljes Jancsó-kódex
A vers szövege teljes Jancsó-kódex
A vers szövege teljes Péchi Simon-énekeskönyv
A vers szövege teljes Mátéfi János kódexe
A vers szövege teljes Kövendi János-kódex
A vers szövege teljes Péchi Simon-énekeskönyv
A vers szövege teljes Bölöni-kódex
töredék - a vers terjedelme Czerey János-énekeskönyv
A vers szövege teljes Kövendi János-kódex
töredék - töredék terjedelme Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
A vers szövege teljes Péchi Simon-énekeskönyv
A vers szövege teljes Kövendi János-kódex
A vers szövege teljes Imadsagos es enekes
A vers szövege teljes Péchi Simon-énekeskönyv
töredék - töredék terjedelme Mátéfi János kódexe
töredék - töredék terjedelme Jancsó-kódex
A vers szövege teljes Jancsó-kódex
A vers szövege teljes Mátéfi János kódexe
A vers szövege teljes Kövendi János-kódex
A vers szövege teljes Péchi Simon-énekeskönyv
A vers szövege teljes Péchi Simon-énekeskönyv
A vers szövege teljes Mátéfi János kódexe
A vers szövege teljes Kövendi János-kódex
töredék - töredék terjedelme Kövendi János-kódex
töredék - töredék terjedelme Jancsó-kódex
töredék - töredék terjedelme Jancsó-kódex
töredék - töredék terjedelme Mátéfi János kódexe
A vers szövege teljes Kövendi János-kódex
A vers szövege teljes Péchi Simon-énekeskönyv
A vers szövege teljes Magyari Péter kódexe
töredék - töredék terjedelme Abasfalvi zsoltárkönyv
A vers szövege teljes Kassai István énekgyűjteménye
töredék - töredék terjedelme Jancsó-kódex
A vers szövege teljes Abasfalvi zsoltárkönyv
A vers szövege teljes Bölöni-kódex
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Graduale sacrum
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes Péchi Simon-énekeskönyv
A vers szövege teljes Kövendi János-kódex
A vers szövege teljes Kereszteni isteni dicsiretek
A vers szövege teljes Az ötedic resze Mattyas
A vers szövege teljes Az oetedic resze Mattyas
A vers szövege teljes Péchi Simon-énekeskönyv
A vers szövege teljes Kövendi János-kódex
A vers szövege teljes Péchi Simon-énekeskönyv
A vers szövege teljes Kövendi János-kódex
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
töredék - töredék terjedelme Abasfalvi zsoltárkönyv
A vers szövege teljes Péchi Simon-énekeskönyv
A vers szövege teljes Mátéfi János kódexe
A vers szövege teljes Abasfalvi zsoltárkönyv
A vers szövege teljes Kövendi János-kódex
A vers szövege teljes Kövendi János-kódex
töredék - töredék terjedelme Jancsó-kódex
A vers szövege teljes Péchi Simon-énekeskönyv
A vers szövege teljes Kövendi János-kódex
töredék - töredék terjedelme Abasfalvi zsoltárkönyv
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
terjedelem 18 versszak Komjátszegi graduál
18 Csonka antifonálé
9 versszak Erdélyi graduál-töredék
18 Isteni dicsiretek, imadsagok
19 versszak Jancsó-kódex
4+19 versszak Jancsó-kódex
13 versszak Mátéfi János kódexe
12 versszak Kövendi János-kódex
12 versszak Péchi Simon-énekeskönyv
25 versszak Abasfalvi zsoltárkönyv
27 versszak Kövendi János-kódex
27 versszak Péchi Simon-énekeskönyv
16 versszak Mátéfi János kódexe
15 versszak Kövendi János-kódex
15 versszak Péchi Simon-énekeskönyv
17 versszak Jancsó-kódex
18 versszak Péchi Simon-énekeskönyv
31 versszak Mátéfi János kódexe
34 versszak Kövendi János-kódex
34 versszak Péchi Simon-énekeskönyv
14 versszak Bölöni-kódex
11 versszak Czerey János-énekeskönyv
14 versszak Kövendi János-kódex
12 versszak Komjátszegi graduál
14 versszak Csonka antifonálé
14 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
14 versszak Péchi Simon-énekeskönyv
9 versszak Kövendi János-kódex
10 versszak Imadsagos es enekes
10 versszak Péchi Simon-énekeskönyv
8 versszak Mátéfi János kódexe
17 versszak Jancsó-kódex
31 versszak Jancsó-kódex
16 versszak Mátéfi János kódexe
17 versszak Kövendi János-kódex
17 versszak Péchi Simon-énekeskönyv
27 versszak Péchi Simon-énekeskönyv
26 versszak Mátéfi János kódexe
27 versszak Kövendi János-kódex
9 versszak Kövendi János-kódex
3 versszak Jancsó-kódex
9 versszak Jancsó-kódex
3 versszak Mátéfi János kódexe
18 versszak Kövendi János-kódex
18 versszak Péchi Simon-énekeskönyv
17 versszak Magyari Péter kódexe
23 versszak Abasfalvi zsoltárkönyv
27 versszak Kassai István énekgyűjteménye
10 versszak Jancsó-kódex
22 versszak Abasfalvi zsoltárkönyv
14 versszak Bölöni-kódex
14 versszak Komjátszegi graduál
14 versszak Graduale sacrum
14 versszak Keresztyeni enekek
15 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
15 versszak Csonka antifonálé
15 versszak Péchi Simon-énekeskönyv
15 versszak Kövendi János-kódex
13 versszak Kereszteni isteni dicsiretek
509 versszak Az ötedic resze Mattyas
480 versszak Az oetedic resze Mattyas
25 versszak Péchi Simon-énekeskönyv
24 versszak Kövendi János-kódex
15 versszak Péchi Simon-énekeskönyv
15 versszak Kövendi János-kódex
14 versszak Csonka antifonálé
14 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
14 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
14 versszak Abasfalvi zsoltárkönyv
26 versszak Péchi Simon-énekeskönyv
27 versszak Mátéfi János kódexe
26 versszak Abasfalvi zsoltárkönyv
24 versszak Kövendi János-kódex
22 versszak Kövendi János-kódex
9 versszak Jancsó-kódex
20 versszak Péchi Simon-énekeskönyv
20 versszak Kövendi János-kódex
9 versszak Abasfalvi zsoltárkönyv
16 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
metrum a9(4,5), a8(4,4), a9(4,5), a8(4,4) Kövendi János-kódex
a9, a8, a9, a8 Péchi Simon-énekeskönyv
a14(7,7), A12, A7 Péchi Simon-énekeskönyv
a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7) Kövendi János-kódex
a7, a7, a7(4,3), a7 Jancsó-kódex
a7, a7, a7, a7 Kövendi János-kódex
a7, a7, a7(4,3), a7 Mátéfi János kódexe
a7, a7, a7(4,3), a7 Magyari Péter kódexe
a8(5,3), a8, a8(5,3), a9(5,4), a8(5,3), a9 Jancsó-kódex
a8(5,3), a8, a8(5,3), a9(5,4), a8(5,3), a9 Mátéfi János kódexe
a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6) Kövendi János-kódex
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Jancsó-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Magyari Péter kódexe
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos Jancsó-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Abasfalvi zsoltárkönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Imadsagos es enekes
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Mátéfi János kódexe
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Jancsó-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Jancsó-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Mátéfi János kódexe
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Jancsó-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Mátéfi János kódexe
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Bölöni-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Czerey János-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Komjátszegi graduál
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Csonka antifonálé
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
tartalom 2: mennydörgés, eső idején
Catechismus
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Imadsagos es enekes
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Magyari Péter kódexe
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Mátéfi János kódexe
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Jancsó-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Jancsó-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Mátéfi János kódexe
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Mátéfi János kódexe
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Imadsagos es enekes
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Imadsagos es enekes
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kuun-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Magyari Péter kódexe
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
közönséges időben: közönséges
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex