RPHA editor —

syntheticum

7015 Felséges Isten, Mennynek, Földnek Ura

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. A vers keletkezési ideje nem ismert.

Metrum és műfaj

terjedelme .

analyticum

új változat // új forrás