RPHA editor —

syntheticum

5073 Hálát adok, Isten, irgalmasságodért

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. A vers keletkezési ideje nem ismert.

Metrum és műfaj

terjedelme .

analyticum

új változat // új forrás