RPHA editor —

syntheticum

4021 Vérrel fundáltatott az Anyaszentegyház – Meglett dolgoknak röviden való kijegyzése

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1592.

Metrum és műfaj

Bizonytalan verselésű, szótagszámláló, izostofikus, szövegvers.

A szöveg teljes terjedelme 2 sor.

Műfaji besorolása:

világi > nem história > morális vagy politikai > populáris vagy vágáns > csízió
világi > nem história > morális vagy politikai > humanista iskolai > sententia
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Nyomtatott kiadása: Cisio magyar nyeluen Debrecen, 1592, világi (RMNy 678) p. D1v.

analyticum

Cisio magyar nyeluen Debrecen, 1592 (RMNy 678) p. NaNv

új változat // új forrás