RPHA editor —

syntheticum

3520 Ali pasa dolgát mondom, halljátok – Ali basa históriája

Irodalomtörténeti adatok

A modern kutatás szerint szerezte ? Szattay Kristóf, a címzett neve Kaszás Bálint. Nincs akrosztichonja. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről; hely: Elkezdettem az Nádasdnak faluján, Elvégeztem az Újhelynek városán, Alsó végén, Patak felől utcáján; szerző: Ez énnekem hatodik históriám. Keletkezési idő 1587-1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

A szöveg teljes terjedelme 65 strófa.

Metrumképlete:

a11(6,5), a11(6,5), a11(6,5), a11(6,5)

Műfaji besorolása:

világi > história > elbeszélő > nem fiktív > kortársi tudósító
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Nyomtatott kiadásai: Icon vicissitudimis humanae vitae Bártfa, 1635 után, világi (RMK I 320), Ének Ali budai pasáról Lőcse, 1643 körül, világi (RMK I 744/A), Icon vicissitudimis vitae humanae s. l., 1700 előtt, világi (RMK I 1618/I).

Modern kiadásai: ItK-1893-80, ItK-1903-375.

analyticum

Icon vicissitudimis humanae vitae Bártfa, 1635 után (RMK I 320)
Ének Ali budai pasáról Lőcse, 1643 körül (RMK I 744/A)
Icon vicissitudimis vitae humanae s. l., 1700 előtt (RMK I 1618/I)

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Icon vicissitudimis vitae humanae nyomtatott forrás: 27:1618/I P:0000
megjegyzések: Törölni ezt a tételt, ill. ezt a példányt!
Ének Ali budai pasáról nyomtatott forrás: 27:0744/A P:0000
megjegyzések: Teljes példány, amely azonban címlap és cím feltüntetése nélkül jelent meg. Ld. RMNy 2008.Kritikai kiadás: RMKT16-12-47.
Icon vicissitudimis humanae vitae nyomtatott forrás: 27:0320 P:0000
cím: Icon vicissitudinis humanae vitae
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
megjegyzések: Hasonmás kiadása: Ámor, álom és mámor, 579-586.Töredék példány.Kritikai kiadás: RMKT16-12-47.Szentmártoni Szabó Géza szerint a szerző Szattay Kristóf.Sudár Balázs és Fodor Pál szerint Ihász Névtelene talán Tardi György.Javítani a nyomtatvány címében helytelen m-et n-re!

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Icon vicissitudinis humanae vitae Icon vicissitudimis humanae vitae
megjegyzések Törölni ezt a tételt, ill. ezt a példányt! Icon vicissitudimis vitae humanae
Teljes példány, amely azonban címlap és cím feltüntetése nélkül jelent meg. Ld. RMNy 2008.Kritikai kiadás: RMKT16-12-47. Ének Ali budai pasáról
Hasonmás kiadása: Ámor, álom és mámor, 579-586.Töredék példány.Kritikai kiadás: RMKT16-12-47.Szentmártoni Szabó Géza szerint a szerző Szattay Kristóf.Sudár Balázs és Fodor Pál szerint Ihász Névtelene talán Tardi György.Javítani a nyomtatvány címében helytelen m-et n-re! Icon vicissitudimis humanae vitae
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Icon vicissitudimis humanae vitae