RPHA editor —

syntheticum

2019 Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény – Karácsonyi cantio

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Puer natus in Bethleem; Hymnus de Nativitate: Hermann Bonn. AH,1,163, CH,15784. Lásd: Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától (448). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő 1547-1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Puer natus in Bethlehem (5161).

A szöveg teljes terjedelme 9, 10 strófa.

Metrumképlete:

a8, a8

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > cantio
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 24r »MEK, Zemlény János-énekeskönyv, 1668, világi (S 88) p. 38v, Zemlény János-énekeskönyv, 1668, világi (S 88) p. 45r, Csíkcsobotfalvi kézirat, 1675 körül, katolikus (S 99) p. 21, Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül, katolikus (S 129) p. 16r »MEK, Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül, katolikus (S 129) p. 16v »MEK, Turóci cantionale, 17. sz. vége, katolikus (S 157) p. 11.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. K7v, Az evangeliomoknac Bécs, 1577, katolikus (RMNy 374) p. 89 »MEK, Az evangelivmok es epistolak Bécs, 1616, katolikus (RMNy 1102) p. 10r »MEK, Az evangelivmok es epistolak Bécs-Pozsony, 1617 ?, katolikus (RMNy 1145) p. 10r, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1629, katolikus (RMNy 1421) p. 274, Az evangeliomoknak, mellyeket Bécs, 1638, katolikus (RMK I 675) p. 123, Evangeliomok es epistolak Bécs, 1642, katolikus (RMK I 725) p. 304, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 10 »MEK, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 42 »MEK, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 43 »MEK, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 44 »MEK, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1661, katolikus (RMK I 971) p. 266, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1662, katolikus (RMK I 984) p. 266 »MEK, Az evangeliomok és epistolak Nagyszombat, 1669, katolikus (RMK I 1089) p. 378, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 121 »MEK, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 123 »MEK, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 124 »MEK, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 143 »MEK, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 144 »MEK, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 155 »MEK, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 10, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 57, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 58, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 59, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 33, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 34, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 95, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1683, katolikus (RMK I 1293) p. 272, Evangeliomok és epistolák Nagyszombat, 1683, katolikus (RMK I 1312), Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1687 körül, katolikus (RMK I 1359/A) p. 274, Evangeliomok es epistolak Nagyszombat, 1692, katolikus (RMK I 1433) p. 337, Evangeliumok es epistolák Bécs, 1700, katolikus (RMK I 1551) p. 272.

Modern kiadása: RMKT-1-424.

A dallam kiadásai: RMDT1 #180, RMDT2 #66.

analyticum

Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 24r
Zemlény János-énekeskönyv, 1668 (S 88) p. 38v
Zemlény János-énekeskönyv, 1668 (S 88) p. 45r
Csíkcsobotfalvi kézirat, 1675 körül (S 99) p. 21
Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül (S 129) p. 16r
Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül (S 129) p. 16v
Turóci cantionale, 17. sz. vége (S 157) p. 11
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
Az evangeliomoknac Bécs, 1577 (RMNy 374) p. 89
Az evangelivmok es epistolak Bécs, 1616 (RMNy 1102) p. 10r
Az evangelivmok es epistolak Bécs-Pozsony, 1617 ? (RMNy 1145) p. 10r
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1629 (RMNy 1421) p. 274
Az evangeliomoknak, mellyeket Bécs, 1638 (RMK I 675) p. 123
Evangeliomok es epistolak Bécs, 1642 (RMK I 725) p. 304
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 10
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 42
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 43
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 44
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1661 (RMK I 971) p. 266
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1662 (RMK I 984) p. 266
Az evangeliomok és epistolak Nagyszombat, 1669 (RMK I 1089) p. 378
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 121
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 123
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 124
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 143
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 144
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 155
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 10
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 57
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 58
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 59
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 33
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 34
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 95
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1683 (RMK I 1293) p. 272
Evangeliomok és epistolák Nagyszombat, 1683 (RMK I 1312)
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1687 körül (RMK I 1359/A) p. 274
Evangeliomok es epistolak Nagyszombat, 1692 (RMK I 1433) p. 337
Evangeliumok es epistolák Bécs, 1700 (RMK I 1551) p. 272

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00K7-B
cím: A Krisztus születéséről való dicséretek; Puer natus correctum per m. Herman. Bonnum
megjegyzések: A latin eredeti és a magyar fordítás versszakai felváltva követik egymást: Puer natus in Bethlehem, unde gaudet Jerusalem
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
modern: cantio
Az evangeliomoknac nyomtatott forrás: 28:0374 P:0089
cím: Urunk születéséről énekek, melyeket szoktunk ez ünnepekben prédikáció előtt és prédikáció után énekelni; Harmadik
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
modern: cantio
Evangeliumok es epistolák nyomtatott forrás: 27:1551 P:0272
cím: Urunk születéséről énekek, melyeket szoktunk ez ünnepekben prédikáció előtt és prédikáció után énekelni
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
modern: cantio
Az evangeliomoknak, mellyeket nyomtatott forrás: 27:0675 P:0123
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
modern: cantio
Evangeliomok es epistolak nyomtatott forrás: 27:0725 P:0304
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
modern: cantio
Az evangelivmok es epistolak nyomtatott forrás: 28:1102 P:0010-A
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
modern: cantio
Az evangeliomok es epistolak nyomtatott forrás: 28:1421 P:0274
cím: Urunk születéséről énekek, melyeket szoktunk ez ünnepekben prédikáció előtt és prédikáció után énekelni
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
modern: cantio
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:0856 P:0044
megjegyzések: A különböző variációk incipitjei:Gyermek születék Bethlehemben, ... örvendezzünk és vigadjunk az Újesztendőben;Gyermek születék Bethlehemben, az időben, kin örül a Jeruzsálem, az új időben; Gyermek születék Bethlehemben, az időben, kin örül a Jeruzsálem, az időben mi vigadjunk
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony; Kiskarácsony
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:1159 P:0155
megjegyzések: Az incipit-variánsokat később beírni!
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony; Kiskarácsony
modern: cantio
Petri András-énekeskönyv cím: De nativitate Domini nostri Jesu Christi; Elegantissima
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
modern: cantio

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím A Krisztus születéséről való dicséretek; Puer natus correctum per m. Herman. Bonnum A Keresztyéni Gyülekezetben
Urunk születéséről énekek, melyeket szoktunk ez ünnepekben prédikáció előtt és prédikáció után énekelni; Harmadik Az evangeliomoknac
Urunk születéséről énekek, melyeket szoktunk ez ünnepekben prédikáció előtt és prédikáció után énekelni Evangeliumok es epistolák
Urunk születéséről énekek, melyeket szoktunk ez ünnepekben prédikáció előtt és prédikáció után énekelni Az evangeliomok es epistolak
De nativitate Domini nostri Jesu Christi; Elegantissima Petri András-énekeskönyv
megjegyzések A latin eredeti és a magyar fordítás versszakai felváltva követik egymást: Puer natus in Bethlehem, unde gaudet Jerusalem A Keresztyéni Gyülekezetben
A különböző variációk incipitjei:Gyermek születék Bethlehemben, ... örvendezzünk és vigadjunk az Újesztendőben;Gyermek születék Bethlehemben, az időben, kin örül a Jeruzsálem, az új időben; Gyermek születék Bethlehemben, az időben, kin örül a Jeruzsálem, az időben mi vigadjunk Cantvs catholici
Az incipit-variánsokat később beírni! Cantvs catholici
műfaj vallásos
ünnep: Karácsony
modern: cantio
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
modern: cantio
Az evangeliomoknac
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
modern: cantio
Evangeliumok es epistolák
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
modern: cantio
Az evangeliomoknak, mellyeket
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
modern: cantio
Evangeliomok es epistolak
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
modern: cantio
Az evangelivmok es epistolak
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
modern: cantio
Az evangeliomok es epistolak
vallásos
ünnep: Karácsony; Kiskarácsony
Cantvs catholici
vallásos
ünnep: Karácsony; Kiskarácsony
modern: cantio
Cantvs catholici
vallásos
ünnep: Karácsony
modern: cantio
Petri András-énekeskönyv