RPHA editor —

syntheticum

2007 Adj már csendességet – Könyörgés

Irodalomtörténeti adatok

A korabeli hagyomány szerint szerezte Balassi Bálint, nem dedikált. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő 1589-1594.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, bizonytalan, hogy énekelték-e.

Nótajelzése: Jó az egyességben, a szép békességben együtt élni (5095).

A szöveg teljes terjedelme 8, 9 strófa.

Metrumképlete:

a6, a6, b4, c6, c6, b4

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Vasady-kódex, 1613-1615 körül, világi (S 27) p. 118v, Thordai-kódex, 1657 előtt, unitárius (S 80) p. 741, Mátray-kódex, 1677 után, világi (S 104) p. 57v »MEK, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 173, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 182, Kassai István énekgyűjteménye, 1629, unitárius (H 32) p. 19v.

Nyomtatott kiadásai: Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 560, Énekeskönyv Kolozsvár, 1623, unitárius (RMNy 1290/1) p. 1, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 252, Balassa Balintnak istenes Bécs, 1633, katolikus (RMNy 1599, [fakszimile kiadás]) p. 16, Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1635, protestáns (RMNy 1615) p. B5r, Tizenket idvösseges elmelkedesec Leiden, 1637, református (RMK I 669) p. 512, Tizenkét idvösseges elmelkedesek Lőcse, 1638, evangélikus (RMK I 681/A) p. 591, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 712, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 623, Az nehai Tekintetes Kassa, 1665, protestáns (RMK I 1023/B) p. 33, Balassi Bálint és Lőcse, 1670, protestáns (RMK I 1106/A) p. 1, Az néhai tekintetes Pozsony, 1683 körül, protestáns (RMK I 1108/A) p. 1, Balassi Bálintnak es Lőcse, 1671, protestáns (RMK I 1119/A) p. 1, Balasi Bálintnak, es Pozsony, 1676, protestáns (RMK I 1207) p. 1, Balassa Balintnak, es Kolozsvár, 1677, protestáns (RMK I 1212/A) p. 1, Balassa Bálint és Kolozsvár, 1681, protestáns (RMK I 1258) p. 1, Balasi Balintnak és Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1303) p. 1, Balassa Balintnak; es Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1405) p. 1, Balasi Balintnak, és Lőcse, 1693, protestáns (RMK I 1439) p. 1, Balassi Bálint és Lőcse, 1695, protestáns (RMK I 1476/A) p. 1, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 182, Balassi Bálint és Lőcse, 1698, protestáns (RMK I 1529/A) p. 1, Balassa Bálintnak istenes Nagyszombat, 1699, katolikus (RMK I 1546/C) p. 16, Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700, unitárius (RMK I 1558) p. 1, Balasi Balintnak, es Lőcse, 1700, protestáns (RMK I 1562) p. 2, Balássa Bálintnak Istenes Bártfa, 1660 körül, protestáns (RMK I 1573) p. 33, Balassi Bálint és Kolozsvár, 1701, protestáns (RMK I 1623, [fakszimile kiadás]) p. 1, Balassa Bálintnak és Kolozsvár, 1669-1677, protestáns (HH 3) p. 1.

Modern kiadása: BÖM-1-133.

A dallam kiadása: RMDT1 #236.

analyticum

Vasady-kódex, 1613-1615 körül (S 27) p. 118v
Thordai-kódex, 1657 előtt (S 80) p. 741
Mátray-kódex, 1677 után (S 104) p. 57v
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 173
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 182
Kassai István énekgyűjteménye, 1629 (H 32) p. 19v
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 560
Énekeskönyv Kolozsvár, 1623 (RMNy 1290/1) p. 1
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 252
Balassa Balintnak istenes Bécs, 1633 (RMNy 1599, [fakszimile kiadás]) p. 16
Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1635 (RMNy 1615) p. NaNr
Tizenket idvösseges elmelkedesec Leiden, 1637 (RMK I 669) p. 512
Tizenkét idvösseges elmelkedesek Lőcse, 1638 (RMK I 681/A) p. 591
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 712
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 623
Az nehai Tekintetes Kassa, 1665 (RMK I 1023/B) p. 33
Balassi Bálint és Lőcse, 1670 (RMK I 1106/A) p. 1
Az néhai tekintetes Pozsony, 1683 körül (RMK I 1108/A) p. 1
Balassi Bálintnak es Lőcse, 1671 (RMK I 1119/A) p. 1
Balasi Bálintnak, es Pozsony, 1676 (RMK I 1207) p. 1
Balassa Balintnak, es Kolozsvár, 1677 (RMK I 1212/A) p. 1
Balassa Bálint és Kolozsvár, 1681 (RMK I 1258) p. 1
Balasi Balintnak és Lőcse, 1683 (RMK I 1303) p. 1
Balassa Balintnak; es Kolozsvár, 1691 (RMK I 1405) p. 1
Balasi Balintnak, és Lőcse, 1693 (RMK I 1439) p. 1
Balassi Bálint és Lőcse, 1695 (RMK I 1476/A) p. 1
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 182
Balassi Bálint és Lőcse, 1698 (RMK I 1529/A) p. 1
Balassa Bálintnak istenes Nagyszombat, 1699 (RMK I 1546/C) p. 16
Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700 (RMK I 1558) p. 1
Balasi Balintnak, es Lőcse, 1700 (RMK I 1562) p. 2
Balássa Bálintnak Istenes Bártfa, 1660 körül (RMK I 1573) p. 33
Balassi Bálint és Kolozsvár, 1701 (RMK I 1623, [fakszimile kiadás]) p. 1
Balassa Bálintnak és Kolozsvár, 1669-1677 (HH 3) p. 1

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kassai István énekgyűjteménye cím: Más
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
nyomtatott forrás: 27:1106/A P:0002-B
kezdősor: ADgy már tsendességet
főcím: ELSÖ
élőfej: Balassa Eneki
nyomtatott forrás: 28:1519 P:00A5-null
élőfej: Isteni dícséretek [ellenőrizni]
cím: Békesség... [ellenőrizni]
terjedelem: 2 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor ADgy már tsendességet
főcím ELSÖ
élőfej Balassa Eneki
Isteni dícséretek [ellenőrizni]
cím Más Kassai István énekgyűjteménye
Békesség... [ellenőrizni]
teljes-e? A vers szövege teljes Kassai István énekgyűjteménye
töredék - töredék terjedelme
terjedelem 8 versszak Kassai István énekgyűjteménye
2 versszak