RPHA editor —

syntheticum

1489 Világosságnak szent Atyja – Invocatio

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Jer, mi kérjük a mi Atyánkat, gerjessze fel (652).

A szöveg teljes terjedelme 5 strófa.

Metrumképlete:

a9, a9, a11(6,5), a11(6,5), a5

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 83v »MEK, Felvinczi-kódex, 1676, unitárius (S 101) p. 227r, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 85, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 83, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 117, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 21r, Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601, unitárius (H 31), Kassai István énekgyűjteménye, 1629, unitárius (H 32) p. 6r.

Nyomtatott kiadásai: Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 110, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 122, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 711, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 622, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 83.

Modern kiadása: RMKT17-4-24.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 83v
Felvinczi-kódex, 1676 (S 101) p. 227r
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 85
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 83
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 117
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 21r
Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601 (H 31)
Kassai István énekgyűjteménye, 1629 (H 32) p. 6r
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 110
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 122
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 711
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 622
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 83

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Bölöni-kódex cím: Invocationes sacrosanctas conciones canendae
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: invocatio
Felvinczi-kódex műfaj: vallásos
egykorú műfaj: invocatio
Csonka antifonálé főcím: Invocationes Deii pii
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: invocatio
Kassai István énekgyűjteménye cím: Invocatio
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: invocatio
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0083
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: invocatio
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0711
főcím: Közönséges szép isteni dicséretek
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Invocationes Deii pii Csonka antifonálé
Közönséges szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
cím Invocationes sacrosanctas conciones canendae Bölöni-kódex
Invocatio Kassai István énekgyűjteménye
teljes-e? A vers szövege teljes Kassai István énekgyűjteménye
terjedelem 5 versszak Kassai István énekgyűjteménye
műfaj vallásos
egykorú műfaj: invocatio
Bölöni-kódex
vallásos
egykorú műfaj: invocatio
Felvinczi-kódex
vallásos
egykorú műfaj: invocatio
Csonka antifonálé
vallásos
egykorú műfaj: invocatio
Kassai István énekgyűjteménye
vallásos
egykorú műfaj: invocatio
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
közönséges időben: közönséges
Kereszteni isteni dicsiretek