RPHA editor —

syntheticum

1478 Véletlen embernek utolsó órája – Úz Bálint testamentuma

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Úz Bálint, nem dedikált. Akrosztichonja: VALENTJNVS VSz FACIEBAT TESTAMENTVM FILIIS. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről; hely: Úzfalván; idő: Ezerötszáz után az kilencvenötben; szerző: ki szerzé nagy betegségében, Megtalálod nevét verseknek fejében. Keletkezési idő 1595.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk (0213), Hálaadásunkban rólad emlékezünk (0478).

A szöveg teljes terjedelme 33, 37, 38 strófa.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének >
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Pozsonyi toldalék, 17. sz. első fele, protestáns (S 71/2) p. 7v, Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül, katolikus (S 129) p. 3r »MEK, Note manuscrite, 17. sz., unitárius (H 619).

Nyomtatott kiadásai: Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/4) p. 54, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 328, In exeqviis defunctorum Várad, 1654, protestáns (RMK I 897) p. 32, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 485, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 682, In exequiis defunctorum Lőcse, 1682, protestáns (RMK I 1288/A) p. 104, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1408/A) p. 178, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692, protestáns (RMK I 1425/A) p. 149, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/2) p. 61, In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1618/P) p. 144.

A dallam kiadásai: RMDT2 #129, RMDT2 #302.

analyticum

Pozsonyi toldalék, 17. sz. első fele (S 71/2) p. 7v
Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül (S 129) p. 3r
Note manuscrite, 17. sz. (H 619)
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/4) p. 54
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 328
In exeqviis defunctorum Várad, 1654 (RMK I 897) p. 32
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 485
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 682
In exequiis defunctorum Lőcse, 1682 (RMK I 1288/A) p. 104
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691 (RMK I 1408/A) p. 178
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692 (RMK I 1425/A) p. 149
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/2) p. 61
In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt (RMK I 1618/P) p. 144

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Pozsonyi toldalék cím: Tempore deductionis dicenda
terjedelem: 37 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: VALENTJNVS VSz FACJEBAT TESTAMENTVJ FJLJJS
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/4 P:0054
cím: Egy istenfélő fő embernek testamentuma, melyet tett az ő fiainak és leányinak az ő halálos betegségében
terjedelem: 37 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: VALENTJNVS VSz FACIEBAT TESTAMENTVM FILIIS
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: testamentum
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0328
cím: Egy istenfélő fő embernek testamentuma, melyet tett az ő fiainak és leányinak az ő halálos betegségében
terjedelem: 38 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: VALENTJNVS VSz FACIEBAT TESTAMENTVM FILIIS E
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: testamentum
In exeqviis defunctorum nyomtatott forrás: 27:0897 P:0032
terjedelem: 38 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
In exequiis defunctorum nyomtatott forrás: 27:1408/A P:0178
cím: Egy kegyes ember testamentuma
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: testamentum
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/2 P:0061
cím: A jó atya vagy anya kedves magzatitól búcsúzik
terjedelem: 33 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: VALENMJNV VSz FNEMAT TESTAMENVM EILIII

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Tempore deductionis dicenda Pozsonyi toldalék
Egy istenfélő fő embernek testamentuma, melyet tett az ő fiainak és leányinak az ő halálos betegségében Keresztyéni isteni dicséretek
Egy istenfélő fő embernek testamentuma, melyet tett az ő fiainak és leányinak az ő halálos betegségében Keresztyeni isteni ditsiretek
Egy kegyes ember testamentuma In exequiis defunctorum
A jó atya vagy anya kedves magzatitól búcsúzik Soltari énekek
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Pozsonyi toldalék
A versnek van akrosztichonja Keresztyéni isteni dicséretek
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni isteni ditsiretek
A versnek nincs akrosztichonja Soltari énekek
akrosztikon VALENTJNVS VSz FACJEBAT TESTAMENTVJ FJLJJS Pozsonyi toldalék
VALENTJNVS VSz FACIEBAT TESTAMENTVM FILIIS Keresztyéni isteni dicséretek
VALENTJNVS VSz FACIEBAT TESTAMENTVM FILIIS E Keresztyeni isteni ditsiretek
VALENMJNV VSz FNEMAT TESTAMENVM EILIII Soltari énekek
teljes-e? A vers szövege teljes Pozsonyi toldalék
A vers szövege teljes Keresztyéni isteni dicséretek
A vers szövege teljes Keresztyeni isteni ditsiretek
A vers szövege teljes In exeqviis defunctorum
A vers szövege teljes Soltari énekek
terjedelem 37 versszak Pozsonyi toldalék
37 versszak Keresztyéni isteni dicséretek
38 versszak Keresztyeni isteni ditsiretek
38 versszak In exeqviis defunctorum
33 versszak Soltari énekek
műfaj vallásos
alkalom: temetés
Pozsonyi toldalék
vallásos
egykorú műfaj: testamentum
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
egykorú műfaj: testamentum
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
egykorú műfaj: testamentum
In exequiis defunctorum