RPHA editor —

syntheticum

1469 Vedd el, Úristen, rólunk haragodat – Isten haragja ellen való könyörgés

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Vermanung an ganze Deutsche Nation, wider den Türkischen Tyrannen: Georg Thym. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő 1541-1566.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Áldjad, én lelkem, mindenkor az Urat (5009).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (110), Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (411), Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet (475), Hallgasd meg mostan mi könyörgésünket (498), Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (896), Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (914), Serkenj fel, ember, ha már ide jöttél (1225), Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik (1307), Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (1348), Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent (1378), Úristen, kérünk a te szent nevedért (1437).

A szöveg teljes terjedelme 6, 7, 10 strófa.

Metrumképlete:

a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6), a6

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 355r »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 362, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 603, Zemlény János-énekeskönyv, 1668, világi (S 88) p. 19r, Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül, katolikus (S 129) p. 48r »MEK, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 520, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 573, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 95r, Turóci cantionale, 17. sz. vége, katolikus (S 157) p. 68, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 109.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 178, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 212, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 2r, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 54r, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 224, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 260, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 94, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 189 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 544, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 150r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 140r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 237, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 140r, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 120, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 667, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 200, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 322, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 353, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 161v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 297, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 108, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 291, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 291, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 224, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 278, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 291, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 375, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 507, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 291, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 321, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 539, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 291, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 93 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 264, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 520, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 520, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 153, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 595, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 595, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 218, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 521, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 340, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 296.

A dallam kiadásai: RMDT1 #87, RMDT2 #114, RMDT2 #291.

analyticum

Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 355r
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 362
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 603
Zemlény János-énekeskönyv, 1668 (S 88) p. 19r
Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül (S 129) p. 48r
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 520
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 573
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 95r
Turóci cantionale, 17. sz. vége (S 157) p. 68
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 109
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 178
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 212
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 2r
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 54r
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 224
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 260
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 94
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 189
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 544
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 150r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 140r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 237
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 140r
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 120
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 667
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 200
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 322
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 353
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 161v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 297
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 108
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 291
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 291
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 224
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 278
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 291
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 375
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 507
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 291
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 321
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 539
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 291
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 93
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 264
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 520
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 520
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 153
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 595
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 595
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 218
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 521
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 340
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 296

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Zemlény János-énekeskönyv terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Ostorozás idején mondandó ének
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0178
cím: Aufer immensam
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0212
élőfej: Közönséges dicséretek
cím: Könyörgés az Istenhez, hogy fordítsa el haragját az ő híveiről
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0094
élőfej: Vízkereszt után való dicséretek
cím: Aufer immensam etc.
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt után
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0153
cím: Ostorozás idején
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0161-B
főcím: Prédikáció után
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0353
főcím: Penitenciáról való szép isteni dicséretek
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Prédikáció után Keresztyen imadsagok egy-nehany
Penitenciáról való szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
élőfej Közönséges dicséretek Enekes könyv
Vízkereszt után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Ostorozás idején mondandó ének Szoszna Demeter-énekeskönyv
Aufer immensam A keresztyeni gyülekezetben
Könyörgés az Istenhez, hogy fordítsa el haragját az ő híveiről Enekes könyv
Aufer immensam etc. Az kereztieni gievlekezetben
Ostorozás idején Soltari énekek
teljes-e? A vers szövege teljes Zemlény János-énekeskönyv
A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Soltari énekek
terjedelem 6 versszak Zemlény János-énekeskönyv
10 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
7 versszak A keresztyeni gyülekezetben
7 versszak Enekes könyv
7 versszak Az kereztieni gievlekezetben
10 versszak Soltari énekek
műfaj vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Vízkereszt után
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
dogmatika: penitencia
Kereszteni isteni dicsiretek