RPHA editor —

syntheticum

1459 Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed – Úrvacsora-ének

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Ó, mint keseregnek most a keresztyének (1127).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Istennek jó voltát énekben jelentem (608), Mikor a szent Dávid látná életeket (925), Ó, mint keseregnek most a keresztyének (1127).

A szöveg teljes terjedelme 20, 26 strófa.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > dogmatika > káté-ének > Urvacsora-ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 407, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 331.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. Z6v, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 137, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 146, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 128, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 49r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 112r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 129v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 124v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 124v, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 288, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 301, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 203r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 255, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 260, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 260, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 203, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 247, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 260, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 335, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 451, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 260, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 289, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 260, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 101 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 235, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 457, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 457, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 516, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 516, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 196, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 304, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 265.

A dallam kiadásai: RMDT1 #145, RMDT1 #203.

analyticum

Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 407
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 331
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 137
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 146
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 128
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 49r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 112r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 129v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 124v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 124v
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 288
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 301
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 203r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 255
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 260
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 260
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 203
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 247
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 260
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 335
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 451
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 260
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 289
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 260
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 101
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 235
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 457
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 457
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 516
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 516
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 196
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 304
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 265

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kecskeméti graduál terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00Z6-B
cím: A Krisztusnak vacsorájáról
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
dogmatika: Úrvacsora-ének
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0137
élőfej: Az Úr vacsorájáról való énekek
cím: A Krisztusnak vacsorájáról
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
dogmatika: Úrvacsora-ének
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0049-A
élőfej: Az Úr vacsorájáról
cím: Alia. De coena Domini
terjedelem: 26 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
dogmatika: Úrvacsora-ének
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0112-A
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0301
főcím: Következnek a katekézisből való szép isteni dicséretek
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0203-A
főcím: Úrvacsorájakor
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
istentisztelet: úrvacsorakor

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Következnek a katekézisből való szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
Úrvacsorájakor Keresztyen imadsagok egy-nehany
élőfej Az Úr vacsorájáról való énekek Enekes könyv
Az Úr vacsorájáról Enekec harom rendbe
cím A Krisztusnak vacsorájáról A Keresztyéni Gyülekezetben
A Krisztusnak vacsorájáról Enekes könyv
Alia. De coena Domini Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes Kecskeméti graduál
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Kereszteni isteni dicsiretek
A vers szövege teljes Keresztyen imadsagok egy-nehany
terjedelem 20 versszak Kecskeméti graduál
20 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
20 versszak Enekes könyv
26 versszak Enekec harom rendbe
20 versszak Keresztyeni enekek
20 versszak Kereszteni isteni dicsiretek
20 versszak Keresztyen imadsagok egy-nehany
műfaj vallásos
dogmatika: Úrvacsora-ének
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
dogmatika: Úrvacsora-ének
Enekes könyv
vallásos
dogmatika: Úrvacsora-ének
Enekec harom rendbe
vallásos
istentisztelet: úrvacsorakor
Keresztyen imadsagok egy-nehany