RPHA editor —

syntheticum

1447 Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat – Ps 133=134

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 133=134. Lásd: Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent (1378). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Úristen, a te örökségedbe pogányok jöttenek (5190), Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk (1160), Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (0415), Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben (1321), Teljes szívemből tenéked Uram hálákat adok (6025).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A mi mesterünk minket arra int (25), De most úgy tetszik, hogy haragodból frigyedet megszegted (247), Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (415), Mikor Dávidra a Saul király mindenképpen törne (933), Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk (1019), Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen (1257), Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben (1321).

A szöveg teljes terjedelme 5, 6 strófa.

Metrumképlete:

a16(5,5,6), a16(5,5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 62r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 587, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 190, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 542, Zemlény János-énekeskönyv, 1668, világi (S 88) p. 16v, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 524, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 582, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 96r, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 798.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. B4v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 176, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 70, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 79, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 346v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 67, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 52r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 78, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 247, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 67v, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 548, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 76r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 71r, Énekeskönyv Kolozsvár, 1623, unitárius (RMNy 1290/1) p. 144, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 71r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 673, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 151, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 176v, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 143, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 143, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 109, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 134, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 143, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 181, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 274, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 143, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 147, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 628, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 143, Buzgo imadsagok Kolozsvár, 1685, protestáns (RMK I 1334) p. 195, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 127, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 276, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 276, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 138, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 279, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 279, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 102, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 524, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 160, Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700, unitárius (RMK I 1558) p. 79, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 140.

A dallam kiadásai: RMDT1 #90, RMDT1 #99, RMDT2 #174, MZ-1981-190.

analyticum

Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 62r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 587
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 190
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 542
Zemlény János-énekeskönyv, 1668 (S 88) p. 16v
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 524
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 582
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 96r
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 798
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 176
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 70
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 79
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 346v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 67
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 52r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 78
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 247
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 67v
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 548
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 76r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 71r
Énekeskönyv Kolozsvár, 1623 (RMNy 1290/1) p. 144
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 71r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 673
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 151
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 176v
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 143
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 143
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 109
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 134
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 143
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 181
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 274
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 143
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 147
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 628
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 143
Buzgo imadsagok Kolozsvár, 1685 (RMK I 1334) p. 195
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 127
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 276
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 276
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 138
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 279
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 279
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 102
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 524
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 160
Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700 (RMK I 1558) p. 79
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 140

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0176-B
főcím: Isten igéje hallgatóinak imádsága mind magukért, s mind pedig keresztyén tanítójukért
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: imádság
tartalom 1: önmagukért és lelkipásztorukért
Petri András-énekeskönyv cím: Post concionem
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Zemlény János-énekeskönyv terjedelem: 1 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Graduale sacrum cím: Post concionem
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Csonka antifonálé terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Minden rendbéli hivatalt az Isten dicséretére hív, hozzáadván az isteni áldásnak ígéretét
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0673
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0138
cím: A papokat, egyházi szolgákat és másokat is az Isten dicséretére hív, hozzáadván az isteni áldásnak ígéretét
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0524
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Imadsagos es enekes nyomtatott forrás: 27:1558 P:0079
cím: Isteni szolgálatra intő dicséret
műfaj: vallásos
tartalom 1: intő-ének
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00B4-B
főcím: A prédikáció után való könyörgések
élőfej: A prédikáció után való könyörgések
cím: Az Istennek dicséretére való intés a 134. psalmusból
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 1: intő-ének
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0247
főcím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig
élőfej: A Szentháromság-nap után való dicséretek
cím: Psalmus 134.
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
egykorú műfaj: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Isten igéje hallgatóinak imádsága mind magukért, s mind pedig keresztyén tanítójukért Keresztyen imadsagok egy-nehany
A prédikáció után való könyörgések A Keresztyéni Gyülekezetben
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig Az kereztieni gievlekezetben
élőfej A prédikáció után való könyörgések A Keresztyéni Gyülekezetben
A Szentháromság-nap után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Post concionem Petri András-énekeskönyv
Post concionem Graduale sacrum
Minden rendbéli hivatalt az Isten dicséretére hív, hozzáadván az isteni áldásnak ígéretét Szoszna Demeter-énekeskönyv
A papokat, egyházi szolgákat és másokat is az Isten dicséretére hív, hozzáadván az isteni áldásnak ígéretét Soltari énekek
Isteni szolgálatra intő dicséret Imadsagos es enekes
Az Istennek dicséretére való intés a 134. psalmusból A Keresztyéni Gyülekezetben
Psalmus 134. Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Zemlény János-énekeskönyv
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
terjedelem 1 versszak Zemlény János-énekeskönyv
5 versszak Csonka antifonálé
5 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
5 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
5 versszak Soltari énekek
5 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
6 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
6 versszak Az kereztieni gievlekezetben
műfaj vallásos
egykorú műfaj: imádság
tartalom 1: önmagukért és lelkipásztorukért
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Petri András-énekeskönyv
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Graduale sacrum
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Soltari énekek
vallásos
tartalom 1: intő-ének
Imadsagos es enekes
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 1: intő-ének
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
egykorú műfaj: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben
nótajelzés (kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben