RPHA editor —

syntheticum

1445 Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék – Karácsonyi dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Iam cantemus hodie (5090), Jer, mindnyájan örüljünk (0656).

A szöveg teljes terjedelme 8, 9, 10 strófa.

Metrumképlete:

a7(4,3), a7(4,3), a9(4,5)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 348, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 232, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 138, Zemlény János-énekeskönyv, 1668, világi (S 88) p. 42r, Pécsi énekeskönyv, 1674, katolikus (S 98) p. 98r, Csíkcsobotfalvi kézirat, 1675 körül, katolikus (S 99) p. 24, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 113, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 113, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 153, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 118r.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. M3r, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 189r, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 12v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 142, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 55, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 85v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 51 »MEK, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 60, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 194, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 84, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 71, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 185, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 185, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 139, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 174, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 185, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 234, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 332, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 185, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 192, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 53, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 185, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 167, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 335, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 335, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 344, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 344, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 133, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 114, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 209, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 183.

A dallam kiadása: RMDT1 #129.

analyticum

Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 348
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 232
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 138
Zemlény János-énekeskönyv, 1668 (S 88) p. 42r
Pécsi énekeskönyv, 1674 (S 98) p. 98r
Csíkcsobotfalvi kézirat, 1675 körül (S 99) p. 24
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 113
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 113
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 153
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 118r
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 189r
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 12v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 142
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 55
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 85v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 51
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 60
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 194
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 84
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 71
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 185
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 185
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 139
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 174
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 185
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 234
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 332
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 185
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 192
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 53
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 185
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 167
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 335
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 335
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 344
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 344
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 133
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 114
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 209
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 183

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0189-A
nótajelzés: 5090
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0012-B
nótajelzés: 5090
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0142
nótajelzés: 0656
Pécsi énekeskönyv terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Komjátszegi graduál kezdősor: Úristennek Szent Fia e világra születék
Unitárius graduál terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Csonka antifonálé kezdősor: Úristennek Szent Fia e világra születék
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0053
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00M3-A
főcím: A Krisztus születéséről való dicséretek
élőfej: A Krisztus születéséről
cím: Ugyanazon nótára [=Iam cantemus]
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0055
főcím: Krisztus születéséről való szép dicséretek
élőfej: A Krisztus születéséről való dicséretek
cím: Mégis ugyanekkorra
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Úristennek Szent Fia e világra születék Komjátszegi graduál
Úristennek Szent Fia e világra születék Csonka antifonálé
főcím A Krisztus születéséről való dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
Krisztus születéséről való szép dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
élőfej A Krisztus születéséről A Keresztyéni Gyülekezetben
A Krisztus születéséről való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Ugyanazon nótára [=Iam cantemus] A Keresztyéni Gyülekezetben
Mégis ugyanekkorra Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Pécsi énekeskönyv
A vers szövege teljes Unitárius graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
terjedelem 9 versszak Pécsi énekeskönyv
9 versszak Unitárius graduál
8 versszak Csonka antifonálé
9 versszak Cantionale catholicum
műfaj vallásos
ünnep: Karácsony
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony
Az kereztieni gievlekezetben
nótajelzés 5090 A keresztyeni gywlekezetben
5090 Enekec harom rendbe
0656