RPHA editor —

syntheticum

1439 Úristen, légy most mivelünk – Ps 70=71

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Szegedi Gergely, a címzett neve Németi Ferenc. Idegen minta: Ps 70=71. Lásd: Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel (825), Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (1052). Akrosztichonja: VRAMNAK NEMETINEK ENEKOeM. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről; idő: Ezerötszázhatvanháromban. Keletkezési idő 1563.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Siess most mihozzánk, Uram (3011), Uram, meddig felejtesz el (5188).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Jer, dicsérjük a nagy Istent (638).

A szöveg teljes terjedelme 23 strófa.

Metrumképlete:

a8(4,4), a10(6,4), a16(9,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 554, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 144, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 479, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 398, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 419, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 463, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 78r, Magyari Péter kódexe, 1704, szombatos (S 167/2) p. 51.

Nyomtatott kiadásai: Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 47, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 47, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 97r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 43, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 135v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 52, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 232, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 45r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 341 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 300, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 51r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 48r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 348, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 48r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 594, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 105, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 519, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 441, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 97, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 97, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 75, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 90, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 97, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 122, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 214, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 97, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 103, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 97, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 87, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 215, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 215, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 218, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 218, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 69, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 419, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 109, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 95.

Modern kiadása: RMKT-6-230.

A dallam kiadása: RMDT1 #96.

analyticum

Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 554
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 144
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 479
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 398
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 419
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 463
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 78r
Magyari Péter kódexe, 1704 (S 167/2) p. 51
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 47
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 47
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 97r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 43
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 135v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 52
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 232
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 45r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 341
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 300
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 51r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 48r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 348
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 48r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 594
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 105
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 519
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 441
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 97
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 97
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 75
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 90
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 97
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 122
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 214
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 97
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 103
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 97
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 87
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 215
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 215
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 218
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 218
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 69
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 419
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 109
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 95

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0097-A
nótajelzés: 3011
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0052
nótajelzés: 3011
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0135-B
megjegyzések: RMNy 541: Mikor közönséges háborúságink vannak
műfaj: vallásos
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Kecskeméti graduál akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: URAMNAK NEMETINEK ENEKEM Sz
Csonka antifonálé akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: URAMNAK NEMETINEK ENEKEM S
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0047
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
cím: Psalmus 71. G. SZ. Ad notam: Siess most mihozzánk, Uram
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: VRAMNAK NEMETINEK ENEKOM Sz
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0232
főcím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig
élőfej: A Szentháromság-nap után való dicséretek
cím: Psalmus 71. G. Z. Siess most mihozzánk nótára
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: WRAMNAK NEMETINEK ENEKEoM Sz
megjegyzések: Előszó: Mikor közönséges háborúságink vannak
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0045-A
kezdősor: Szent Dávid a Zsoltárkönyvben [explicit]
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
terjedelem: 1 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0519
főcím: Külső háborúságban való dicséretek
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: külső háborúság

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Szent Dávid a Zsoltárkönyvben [explicit] Keresztyeni enekek
főcím A psalmusokból való isteni dicséretek Enekes könyv
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig Az kereztieni gievlekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek Keresztyeni enekek
Külső háborúságban való dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
élőfej A Szentháromság-nap után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Psalmus 71. G. SZ. Ad notam: Siess most mihozzánk, Uram Enekes könyv
Psalmus 71. G. Z. Siess most mihozzánk nótára Az kereztieni gievlekezetben
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Kecskeméti graduál
A versnek van akrosztichonja Csonka antifonálé
A versnek van akrosztichonja Enekes könyv
A versnek van akrosztichonja Az kereztieni gievlekezetben
akrosztikon URAMNAK NEMETINEK ENEKEM Sz Kecskeméti graduál
URAMNAK NEMETINEK ENEKEM S Csonka antifonálé
VRAMNAK NEMETINEK ENEKOM Sz Enekes könyv
WRAMNAK NEMETINEK ENEKEoM Sz Az kereztieni gievlekezetben
megjegyzések RMNy 541: Mikor közönséges háborúságink vannak Enekec harom rendbe
Előszó: Mikor közönséges háborúságink vannak Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Keresztyeni enekek
terjedelem 1 versszak Keresztyeni enekek
műfaj vallásos
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Enekec harom rendbe
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Keresztyeni enekek
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: külső háborúság
Kereszteni isteni dicsiretek
nótajelzés 3011 A keresztyeni gywlekezetben
3011