RPHA editor —

syntheticum

1437 Úristen, kérünk a te szent nevedért – Ps 53=54

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 53=54. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Krisztus Urunknak áldott születésén (7093), Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek ura (0912), Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (1469).

A szöveg teljes terjedelme 8 strófa.

Metrumképlete:

a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6), a5

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 58r »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 129, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 455, Mihál Farkas-kódex, 1677-1687, katolikus (S 103) p. 123r »MEK, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 108, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 296.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 61v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 105r, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 299, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 37r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 415 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 43r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 40v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 40v, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 283, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 89, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 416, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 351, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 232, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 82, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 82, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 64, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 76, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 82, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 102, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 194, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 82, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 88, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 607, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 82, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 230 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 73, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 195, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 195, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 85, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 197, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 197, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 59, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 91, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 80.

A dallam kiadása: RMDT1 #87.

analyticum

Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 58r
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 129
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 455
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (S 103) p. 123r
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 108
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 296
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 61v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 105r
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 299
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 37r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 415
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 43r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 40v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 40v
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 283
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 89
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 416
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 351
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 232
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 82
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 82
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 64
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 76
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 82
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 102
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 194
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 82
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 88
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 607
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 82
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 230
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 73
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 195
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 195
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 85
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 197
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 197
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 59
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 91
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 80

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0105-A
megjegyzések: RMNy 541: Mikor közönséges háborúságink vannak
műfaj: vallásos
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0085
cím: Istenhez folyamodása nagy szükségben, annak foganatja, és hálaadás az elvett segítségért
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár; könyörgés; hálaadás
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0299
főcím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig
élőfej: A Szentháromság-nap után való dicséretek
cím: Psalmus 53. Nótája: Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek ura
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
egykorú műfaj: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0061-B
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
élőfej: A szentegyházban való isteni dicséretek
cím: 53. psalmus. Deus in nomine tuo salvum me fac. Nótája: Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek ura etc.
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0416
főcím: A megigazulásról
műfaj: vallásos
dogmatika: megigazulás
egykorú műfaj: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig Az kereztieni gievlekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
A megigazulásról Kereszteni isteni dicsiretek
élőfej A Szentháromság-nap után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
A szentegyházban való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
cím Istenhez folyamodása nagy szükségben, annak foganatja, és hálaadás az elvett segítségért Soltari énekek
Psalmus 53. Nótája: Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek ura Az kereztieni gievlekezetben
53. psalmus. Deus in nomine tuo salvum me fac. Nótája: Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek ura etc. A keresztyeni gywlekezetben
megjegyzések RMNy 541: Mikor közönséges háborúságink vannak Enekec harom rendbe
műfaj vallásos
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Enekec harom rendbe
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár; könyörgés; hálaadás
Soltari énekek
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
egykorú műfaj: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
dogmatika: megigazulás
egykorú műfaj: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek