RPHA editor —

syntheticum

1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint – Ps 50=51

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Der 51. Psalm: Miserere mei Deus: Erhard Hegenwald. Az akrosztichon léte bizonytalan: VENEA ? Nincs kolofon. Keletkezési idő 1524-1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Nagy mély vízben s árban forgok (1037).

A szöveg teljes terjedelme 5, 6 strófa.

Metrumképlete:

a8, a8, b8, b9, c8, c9, d8, d9

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Széll Farkas-kódex, 1630-as évek, világi (S 63) p. 127r, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 121, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 444, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 522, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 575, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 95v, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 759.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. T2v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 73, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 39, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 39, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 57v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 36, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 101v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 44, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 101, Gratiarvm actio Debrecen, 1597, református (RMNy 798, [fakszimile kiadás]) p. A7r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 34r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 167 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 280, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 113, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 39v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 37r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 227, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 37r, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 127r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 671, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 281, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 82, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/4) p. 5, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 332, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 193v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 280, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 230, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 74, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 74, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 58, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 69, In exeqviis defunctorum Várad, 1654, protestáns (RMK I 897) p. 5, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 74, In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660, protestáns (RMK I 956) p. 94, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 92, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 184, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 261 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 74, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 80, Az Isten anyaszentegyházában Kolozsvár, 1678, református (RMK I 1222) p. 194, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 74, In exequiis defunctorum Lőcse, 1682, protestáns (RMK I 1288/A) p. 8, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 228 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 66, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 185, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1408/A) p. 12, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 185, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692, protestáns (RMK I 1425/A) p. 11, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 77, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 187, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 187, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 53, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 522, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1504) p. 105, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 82, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 72, In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1618/P) p. 9.

A dallam kiadásai: RMDT1 #139, RMDT2 #250, MZ-1981-199.

analyticum

Széll Farkas-kódex, 1630-as évek (S 63) p. 127r
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 121
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 444
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 522
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 575
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 95v
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 759
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 73
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 39
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 39
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 57v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 36
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 101v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 44
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 101
Gratiarvm actio Debrecen, 1597 (RMNy 798, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 34r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 167
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 280
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 113
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 39v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 37r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 227
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 37r
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 127r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 671
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 281
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 82
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/4) p. 5
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 332
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 193v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 280
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 230
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 74
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 74
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 58
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 69
In exeqviis defunctorum Várad, 1654 (RMK I 897) p. 5
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 74
In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660 (RMK I 956) p. 94
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 92
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 184
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 261
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 74
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 80
Az Isten anyaszentegyházában Kolozsvár, 1678 (RMK I 1222) p. 194
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 74
In exequiis defunctorum Lőcse, 1682 (RMK I 1288/A) p. 8
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 228
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 66
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 185
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691 (RMK I 1408/A) p. 12
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 185
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692 (RMK I 1425/A) p. 11
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 77
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 187
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 187
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 53
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 522
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697 (RMK I 1504) p. 105
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 82
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 72
In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt (RMK I 1618/P) p. 9

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0101-B
megjegyzések: RMNy 541: Mikor a bűn háborgat
műfaj: vallásos
tartalom 2: bűn háborgatásakor
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0113
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; 51. zsoltár
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Gratiarvm actio nyomtatott forrás: 28:0798 P:00A7-A
cím: 51. zsoltár
akrosztikon?: Nem tudjuk
akrosztikon: VENEA
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Csonka antifonálé kezdősor: Úristen, irgalmazz nekünk a te irgalmasságod szerint
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00T2-B
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
élőfej: A psalmusokból isteni dicséretek
cím: 51. psalmus. Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam
terjedelem: 5 versszak
akrosztikon?: Nem tudjuk
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: VENEA ?
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0101
élőfej: Vízkereszt után való dicséretek
cím: Psalmus 51.
terjedelem: 5 versszak
akrosztikon?: Nem tudjuk
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: VENEA ?
megjegyzések: Előszó: Mikor ördög háborgat, és mikor a bűn háborgat
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt után
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0332
főcím: Penitenciáról való szép isteni dicséretek
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
egykorú műfaj: zsoltár
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0193-B
főcím: A penitenciáról
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
egykorú műfaj: zsoltár
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0077
cím: Az igaz penitenciatartónak cselekedeti, három részei szerint a penitenciának
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
egykorú műfaj: zsoltár
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Az igaz penitenciatartónak cselekedeti, három részei szerint a penitenciának
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
egykorú műfaj: zsoltár
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:1159 P:0261
kezdősor: Úristen, irgalmazz te nagy irgalmasságodként
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Úristen, irgalmazz nekünk a te irgalmasságod szerint Csonka antifonálé
Úristen, irgalmazz te nagy irgalmasságodként Cantvs catholici
főcím A psalmusokból való isteni dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
Penitenciáról való szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
A penitenciáról Keresztyen imadsagok egy-nehany
élőfej A psalmusokból isteni dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
Vízkereszt után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; 51. zsoltár Szent Biblia
51. zsoltár Gratiarvm actio
51. psalmus. Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam A Keresztyéni Gyülekezetben
Psalmus 51. Az kereztieni gievlekezetben
Az igaz penitenciatartónak cselekedeti, három részei szerint a penitenciának Soltari énekek
Az igaz penitenciatartónak cselekedeti, három részei szerint a penitenciának Szoszna Demeter-énekeskönyv
akrosztikon? Nem tudjuk Gratiarvm actio
Nem tudjuk A Keresztyéni Gyülekezetben
Nem tudjuk Az kereztieni gievlekezetben
akrosztikon VENEA Gratiarvm actio
VENEA ? A Keresztyéni Gyülekezetben
VENEA ? Az kereztieni gievlekezetben
megjegyzések RMNy 541: Mikor a bűn háborgat Enekec harom rendbe
Előszó: Mikor ördög háborgat, és mikor a bűn háborgat Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes Cantvs catholici
terjedelem 5 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
5 versszak Az kereztieni gievlekezetben
6 versszak Soltari énekek
6 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
5 versszak Cantvs catholici
műfaj vallásos
tartalom 2: bűn háborgatásakor
Enekec harom rendbe
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szent Biblia
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Gratiarvm actio
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
ünnep: Vízkereszt után
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
dogmatika: penitencia
egykorú műfaj: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
dogmatika: penitencia
egykorú műfaj: zsoltár
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
dogmatika: penitencia
egykorú műfaj: zsoltár
Soltari énekek
vallásos
dogmatika: penitencia
egykorú műfaj: zsoltár
Szoszna Demeter-énekeskönyv
nótajelzés (kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben