RPHA editor —

syntheticum

1426 Uram Isten, ki igértél oltalmat – Útonjárók éneke

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1593.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Rettenetes Istennek nagy haragja (1205), Uram, benned még az én reménységem (1425), Hogy Jeruzsálemnek drága templomát (0549).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Egészségben, békességben megnőve (314), Ha szent vagy és életedben ártatlan (461), Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (877), Neked, mennyei szent Atyánk, könyörgünk (1062).

A szöveg teljes terjedelme 9, 10 strófa.

Metrumképlete:

a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > alkalmi ének > útonjáróknak éneke
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 22v »MEK, Lipcsei-kódex, 1615, világi (S 32/1) p. 28r, Széll Farkas-kódex, 1630-as évek, világi (S 63) p. 133r, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 427, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 471, Note manuscrite, 16-17. sz., evangélikus (H 610) p. 258C.

Nyomtatott kiadásai: Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 355, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 488 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 545, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 137, Énekeskönyv Kolozsvár, 1623, unitárius (RMNy 1290/1) p. 140, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 462, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 133r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 669, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 194, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 730, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 14v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 640, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 100, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 162, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 173 »MEK, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 427, Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700, unitárius (RMK I 1558) p. 76, Istenes énekek s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1615/E) p. 82.

Modern kiadása: ItK-1916-328.

A dallam kiadásai: RMDT1 #26, RMDT1 #42.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 22v
Lipcsei-kódex, 1615 (S 32/1) p. 28r
Széll Farkas-kódex, 1630-as évek (S 63) p. 133r
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 427
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 471
Note manuscrite, 16-17. sz. (H 610) p. 258
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 355
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 488
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 545
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 137
Énekeskönyv Kolozsvár, 1623 (RMNy 1290/1) p. 140
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 462
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 133r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 669
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 194
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 730
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 14v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 640
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 100
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 162
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 173
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 427
Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700 (RMK I 1558) p. 76
Istenes énekek s. l., 1700 előtt (RMK I 1615/E) p. 82

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0137
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Útonjárónak éneke jó útért
műfaj: vallásos
alkalom: útonjárók éneke
tartalom 1: könyörgés
Lipcsei-kódex cím: Cantio optima
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Graduale sacrum cím: Más szép ének
Note manuscrite cím: Cantio iocundissima
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0355
főcím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig
élőfej: A Szentháromság-nap után való dicséretek
cím: Az ember, mikoron útra akar menni. Nótája: Rettenetes Istennek nagy haragja
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: útonjárók éneke
nyomtatott forrás: 27:1615/E P:0082
cím: Jó szerencsés útért
műfaj: vallásos
alkalom: útonjárók éneke

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig Az kereztieni gievlekezetben
élőfej A Szentháromság-nap után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Útonjárónak éneke jó útért Szent Biblia
Cantio optima Lipcsei-kódex
Más szép ének Graduale sacrum
Cantio iocundissima Note manuscrite
Az ember, mikoron útra akar menni. Nótája: Rettenetes Istennek nagy haragja Az kereztieni gievlekezetben
Jó szerencsés útért
teljes-e? A vers szövege teljes Lipcsei-kódex
A vers szövege teljes Note manuscrite
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
terjedelem 10 versszak Lipcsei-kódex
9 versszak Note manuscrite
10 versszak Az kereztieni gievlekezetben
műfaj vallásos
alkalom: útonjárók éneke
tartalom 1: könyörgés
Szent Biblia
vallásos
alkalom: útonjárók éneke
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
alkalom: útonjárók éneke