RPHA editor —

syntheticum

1425 Uram, benned még az én reménységem – Keresztyén rabok könyörgése

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Palatics György, nem dedikált. Akrosztichonja: V PALATICH GyÖRGI SzSzERSzEMTTEM. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről; hely: Csonkatoronnak erős tömlöcében; idő: Ezerötszáz és hetven esztendőben; szerző: Palaski György; szerző: Az, ki szerzé, igen bízik Istenben, Hogy nem hagyá soká az büntetésben. Keletkezési idő 1570.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Abigail asszony históriáját (0056), Nagy bánatban Dávid mikoron vala (1024).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Fohászkodunk, mi gondviselőnk, hozzád (422), Gyakran ijeszt én szörnyű ellenségem (443), Istent, hívek, szentek, no, dicsérjétek (613), Láss hozzám, üdvösségemnek Istene (824), Uram Isten, ki igértél oltalmat (1426), Védd fejemet, Uram, mert majd elvesztnek (1471).

A szöveg teljes terjedelme 12, 16, 17, 28, 29 strófa.

Metrumképlete:

a11(6,5), a11(6,5), a11(6,5), a11(6,5)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > rabének
vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Palatics-kódex, 1588-1589, muzulmán (S 3) p. 59v »MEK, Somorjai énekeskönyv, 17. sz. eleje ?, protestáns (S 13), Detsi-kódex, 1609-1613, világi (S 25) p. 35r, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 75r »MEK, Petrovay Miklós-énekeskönyv, 1670-1672, világi (S 93) p. 32v, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 402, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 423, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 467.

Nyomtatott kiadásai: Igen szep enek Debrecen, 1574 körül, evangélikus (RMNy 343/1) p. 1r, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 118r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 182, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 153r, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 310, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 263 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 549, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 279, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 598, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 454, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 383, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 423.

Modern kiadása: RMKT-8-169.

A dallam kiadása: RMDT1 #95.

analyticum

Palatics-kódex, 1588-1589 (S 3) p. 59v
Somorjai énekeskönyv, 17. sz. eleje ? (S 13)
Detsi-kódex, 1609-1613 (S 25) p. 35r
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 75r
Petrovay Miklós-énekeskönyv, 1670-1672 (S 93) p. 32v
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 402
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 423
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 467
Igen szep enek Debrecen, 1574 körül (RMNy 343/1) p. 1r
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 118r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 182
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 153r
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 310
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 263
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 549
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 279
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 598
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 454
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 383
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 423

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0153-A
nótajelzés: 0056
Palatics-kódex terjedelem: 12 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: V PALTHSRUCHE
Detsi-kódex terjedelem: 28 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: V PALATITH GyERGI SzSzERSzEMTTE CHAE
megjegyzések: A terjedelem-akrosztichon ellenőrzendő!
Petri András-énekeskönyv terjedelem: 16 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: W PALATJCH GyEöRGJ SH
Petrovay Miklós-énekeskönyv terjedelem: 16 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
akrosztikon: RGI SzERSzETTEM CHAE
Komjátszegi graduál kezdősor: Uram, benned vagyon én reménységem
terjedelem: 16 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: U PALATITsH GÖRGI SH
Graduale sacrum terjedelem: 16 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: W PALATITH GyEoRGI SzH
Igen szep enek nyomtatott forrás: 28:0343/1 P:0001-A
cím: Igen szép ének és könyörgés, melyet egy jámbor vitéz ember szerzett rabságában, kinek nevét megtalálod a versfejekben
terjedelem: 29 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: V PALATICzH GyÖRGI SzSzERSzEMTTEM CHAE
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
modern: rabének
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0182
cím: Palatich György éneke
terjedelem: 29 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: V PALATICH GyOeRGI SzSzERSzEMTTEM CHAE
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0118-A
cím: Palatitz György éneke, mely a keresztyén rabok könyörgésének formája. Nótája, egyik: Az Abigail énekének melódiája
terjedelem: 17 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: V PALATICzH GyÖRGI SzHE
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
modern: rabének
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0310
főcím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig
élőfej: A Szentháromság-nap után való dicséretek
cím: Palatitz György éneke. Az Abigael énekének melódiá[ja]
terjedelem: 17 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: W PALATICzH GyEoRGI SzHE
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0263
cím: Palatics György éneke
terjedelem: 17 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: V PALATICzH GyORGI SzHE
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0598
terjedelem: 17 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: V PALATITsH GyÖRGI SzHE
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0454
főcím: Istenes igaz hitbeli bizodalomról
terjedelem: 17 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 2: hit-bizalom
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0423
terjedelem: 11 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
akrosztikon: U PALATITsH GyEö

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Uram, benned vagyon én reménységem Komjátszegi graduál
főcím Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig Az kereztieni gievlekezetben
Istenes igaz hitbeli bizodalomról Kereszteni isteni dicsiretek
élőfej A Szentháromság-nap után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Igen szép ének és könyörgés, melyet egy jámbor vitéz ember szerzett rabságában, kinek nevét megtalálod a versfejekben Igen szep enek
Palatich György éneke Enekes keoniv
Palatitz György éneke, mely a keresztyén rabok könyörgésének formája. Nótája, egyik: Az Abigail énekének melódiája A keresztyeni gywlekezetben
Palatitz György éneke. Az Abigael énekének melódiá[ja] Az kereztieni gievlekezetben
Palatics György éneke Ditseretekel s egyéb
akrosztikon? A versnek nincs akrosztichonja Palatics-kódex
A versnek van akrosztichonja Detsi-kódex
A versnek van akrosztichonja Petri András-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Petrovay Miklós-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Komjátszegi graduál
A versnek van akrosztichonja Graduale sacrum
A versnek van akrosztichonja Igen szep enek
A versnek van akrosztichonja Enekes keoniv
A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gywlekezetben
A versnek van akrosztichonja Az kereztieni gievlekezetben
A versnek van akrosztichonja Ditseretekel s egyéb
A versnek van akrosztichonja Isteni ditsiretek, imadságos
A versnek van akrosztichonja Isteni dicsiretek, imadsagok
akrosztikon V PALTHSRUCHE Palatics-kódex
V PALATITH GyERGI SzSzERSzEMTTE CHAE Detsi-kódex
W PALATJCH GyEöRGJ SH Petri András-énekeskönyv
RGI SzERSzETTEM CHAE Petrovay Miklós-énekeskönyv
U PALATITsH GÖRGI SH Komjátszegi graduál
W PALATITH GyEoRGI SzH Graduale sacrum
V PALATICzH GyÖRGI SzSzERSzEMTTEM CHAE Igen szep enek
V PALATICH GyOeRGI SzSzERSzEMTTEM CHAE Enekes keoniv
V PALATICzH GyÖRGI SzHE A keresztyeni gywlekezetben
W PALATICzH GyEoRGI SzHE Az kereztieni gievlekezetben
V PALATICzH GyORGI SzHE Ditseretekel s egyéb
V PALATITsH GyÖRGI SzHE Isteni ditsiretek, imadságos
U PALATITsH GyEö Isteni dicsiretek, imadsagok
megjegyzések A terjedelem-akrosztichon ellenőrzendő! Detsi-kódex
teljes-e? A vers szövege teljes Palatics-kódex
A vers szövege teljes Detsi-kódex
A vers szövege teljes Petri András-énekeskönyv
töredék - töredék terjedelme Petrovay Miklós-énekeskönyv
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Graduale sacrum
A vers szövege teljes Igen szep enek
A vers szövege teljes Enekes keoniv
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Ditseretekel s egyéb
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Kereszteni isteni dicsiretek
töredék - töredék terjedelme Isteni dicsiretek, imadsagok
terjedelem 12 versszak Palatics-kódex
28 versszak Detsi-kódex
16 versszak Petri András-énekeskönyv
16 versszak Petrovay Miklós-énekeskönyv
16 versszak Komjátszegi graduál
16 versszak Graduale sacrum
29 versszak Igen szep enek
29 versszak Enekes keoniv
17 versszak A keresztyeni gywlekezetben
17 versszak Az kereztieni gievlekezetben
17 versszak Ditseretekel s egyéb
17 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
17 versszak Kereszteni isteni dicsiretek
11 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
műfaj vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
modern: rabének
Igen szep enek
vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
modern: rabének
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 2: hit-bizalom
Kereszteni isteni dicsiretek
nótajelzés 0056 Enekec harom rendbe