RPHA editor —

syntheticum

1417 Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben – Ps 116=117

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 116=117. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Teljes szívből akik bíznak az Úristenben (5182), Emlékezzünk, keresztyének, az egy Istenről (3008).

A szöveg teljes terjedelme 14, 16 strófa.

Metrumképlete:

a13(4,4,5), a14(4,4,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Detsi-kódex, 1609-1613, világi (S 25) p. 26r, Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 99r »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 179, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 524, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 489, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 512, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 562, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 94r.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. Y2r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 93, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 62, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 64, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 80v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 60, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 121r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 70, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 235, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 61v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 299 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 382, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 69v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 64v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 322, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 64v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 662, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 139, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 494, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 40v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 418, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 131, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 131, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 100, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 122, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 131, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 165, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 258, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 131, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 135, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 131, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 117, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 260, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 260, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 263, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 263, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 94, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 512, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 146, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 128.

A dallam kiadása: RMDT1 #137.

analyticum

Detsi-kódex, 1609-1613 (S 25) p. 26r
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 99r
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 179
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 524
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 489
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 512
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 562
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 94r
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 93
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 62
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 64
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 80v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 60
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 121r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 70
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 235
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 61v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 299
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 382
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 69v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 64v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 322
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 64v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 662
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 139
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 494
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 40v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 418
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 131
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 131
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 100
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 122
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 131
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 165
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 258
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 131
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 135
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 131
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 117
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 260
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 260
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 263
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 263
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 94
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 512
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 146
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 128

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0080-B
nótajelzés: 3008
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0121-A
nótajelzés: 3008
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0093
nótajelzés: 3008
Komjátszegi graduál terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Csonka antifonálé terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00Y2-A
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
élőfej: A psalmusokból isteni dicséretek
cím: 117. psalmus. Laudate Dominum omnes gentes etc. A nótája: Emlékezzünk, keresztyének, az egy Istenről
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0662
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0235
főcím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig
élőfej: A Szentháromság-nap után való dicséretek
cím: Psalmus 117.
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
egykorú műfaj: zsoltár
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0040-B
kezdősor: Int most minket Dávid próféta a Zsoltárkönyvben
főcím: Lelki, testi jókért
műfaj: vallásos
tartalom 2: lelki, testi jókért
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0494
főcím: Hálaadó dicséretek
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: hálaadás
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0061-B
kezdősor: Int most minket Dávid próféta a Zsoltárkönyvben
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Int most minket Dávid próféta a Zsoltárkönyvben Keresztyen imadsagok egy-nehany
Int most minket Dávid próféta a Zsoltárkönyvben Keresztyeni enekek
főcím A psalmusokból való isteni dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig Az kereztieni gievlekezetben
Lelki, testi jókért Keresztyen imadsagok egy-nehany
Hálaadó dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
A psalmusokból való isteni dicséretek Keresztyeni enekek
élőfej A psalmusokból isteni dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
A Szentháromság-nap után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím 117. psalmus. Laudate Dominum omnes gentes etc. A nótája: Emlékezzünk, keresztyének, az egy Istenről A Keresztyéni Gyülekezetben
Psalmus 117. Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
terjedelem 14 versszak Komjátszegi graduál
14 versszak Csonka antifonálé
16 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
14 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
16 versszak Az kereztieni gievlekezetben
16 versszak Keresztyeni enekek
műfaj vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
egykorú műfaj: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 2: lelki, testi jókért
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
egykorú műfaj: hálaadás
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Keresztyeni enekek
nótajelzés 3008 A keresztyeni gywlekezetben
3008 Enekec harom rendbe
3008 A keresztyeni gyülekezetben