RPHA editor —

syntheticum

1401 Üdvözlégy, Krisztus, Istennek Fia – Az Oltáriszentségről szóló dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1589.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Ó, áldott manna (6061).

A szöveg teljes terjedelme 4, 8 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

a10(5,5), A10(5,5), A10(5,5)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > Urfelmutatási ének
vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Gyöngyösi toldalék, 1628-1635, katolikus (S 46) p. 15r, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 106r »MEK, Csíkcsobotfalvi kézirat, 1675 körül, katolikus (S 99) p. 159, Mihál Farkas-kódex, 1677-1687, katolikus (S 103) p. 84v »MEK, Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül, katolikus (S 129) p. 42r »MEK, Note manuscrite, 16. sz., katolikus (H 301) p. 35v, Note manuscrite, 16. sz., katolikus (H 301) p. 37r.

Nyomtatott kiadása: Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 321.

analyticum

Gyöngyösi toldalék, 1628-1635 (S 46) p. 15r
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 106r
Csíkcsobotfalvi kézirat, 1675 körül (S 99) p. 159
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (S 103) p. 84v
Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül (S 129) p. 42r
Note manuscrite, 16. sz. (H 301) p. 35v
Note manuscrite, 16. sz. (H 301) p. 37r
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 321

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0321
v163: --I0I0
megjegyzések: A refrén: 2. versszak, 2-3. sorban: És oltalmunkra mi nyavalyánkban, / És oltalmunkra mi nyavalyánkban; 3. versszak, 2-3. sorban: Ki mennyből jöttél mi életünkre, / Ki mennyből jöttél mi életünkre stb.
Note manuscrite megjegyzések: H 301: 4, illetve 2 versszakos töredék.

változatok mezőnként

mező változat forrás
megjegyzések A refrén: 2. versszak, 2-3. sorban: És oltalmunkra mi nyavalyánkban, / És oltalmunkra mi nyavalyánkban; 3. versszak, 2-3. sorban: Ki mennyből jöttél mi életünkre, / Ki mennyből jöttél mi életünkre stb. Cantionale catholicum
H 301: 4, illetve 2 versszakos töredék. Note manuscrite