RPHA editor —

syntheticum

1390 Tudni hagyta nyilván írásában Szent Pál – A halál kísértetei ellen

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte ? Tivisunus Tamás, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Akrosztichonja: THOOMAS TIVIISNVT. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1582.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Áldott az Úristen örökké mennyekben (83), Siess, nagy Úristen, én segítségemre (1231), Sok jótéteményen nagyon csodálkozván (1259), Úr szolgái, Istent velem dicsérjétek (1420).

A szöveg teljes terjedelme 16 strófa.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > alkalmi ének > temetési ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrása: Boroszlói kézirat, 16. sz. vége, evangélikus (S 7) p. 11r.

Nyomtatott kiadásai: Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 257v, Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül, protestáns (RMNy 648) p. 13r.

A dallam kiadásai: RMDT1 #15, RMDT1 #102.

analyticum

Boroszlói kézirat, 16. sz. vége (S 7) p. 11r
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 257v
Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül (RMNy 648) p. 13r

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Boroszlói kézirat kezdősor: Tudni hagyta nyilván Szent Pál írásában
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0257-B
élőfej: Más könyörgés halál kísérteti ellen
cím: Halál kísérteti ellen
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: THOOMAS TIVIISNVT
megjegyzések: RMNy 541: Mikor ördög háborgat
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: halotti
tartalom 2: Ördög háborgatásakor
Énekeskönyv nyomtatott forrás: 28:0648 P:0013-A
főcím: Cantiones funebrales
műfaj: vallásos
alkalom: temetés

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Tudni hagyta nyilván Szent Pál írásában Boroszlói kézirat
főcím Cantiones funebrales Énekeskönyv
élőfej Más könyörgés halál kísérteti ellen Enekec harom rendbe
cím Halál kísérteti ellen Enekec harom rendbe
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Enekec harom rendbe
akrosztikon THOOMAS TIVIISNVT Enekec harom rendbe
megjegyzések RMNy 541: Mikor ördög háborgat Enekec harom rendbe
műfaj vallásos
egykorú műfaj: halotti
tartalom 2: Ördög háborgatásakor
Enekec harom rendbe
vallásos
alkalom: temetés
Énekeskönyv