RPHA editor —

syntheticum

1370 Tekints reánk, Úristen, ne hagyj minket elvesznünk – A jó tanítókért való ájtatosság

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Vigyázz értem, Úristen (5200).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Az Urat, minden szentek, velem, no, dicsérjétek (149).

A szöveg teljes terjedelme 13 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

x4, X3, a7, a12(6,6), a7

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Boroszlói kézirat, 16. sz. vége, evangélikus (S 7) p. 17v, Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 103r »MEK, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 392, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 413, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 456, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 77r.

Nyomtatott kiadásai: Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 541, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 591, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 413.

A dallam kiadása: RMDT1 #232.

analyticum

Boroszlói kézirat, 16. sz. vége (S 7) p. 17v
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 103r
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 392
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 413
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 456
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 77r
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 541
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 591
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 413

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Boroszlói kézirat kezdősor: Tekints reánk, Úristen, ne hagyj nekünk elvesznünk
cím: Pulchra cantio tempore ordinationis
műfaj: vallásos
alkalom: ordinatio
Bölöni-kódex cím: In generali synodo Enyediense decantata olim
nyomtatott forrás: 28:0983 P:0541
metrum: a7(4,3), b7, b12, b7
v46: a, b, b, b
v47: 7(4,3), 7, 12, 7
v163: -R7------
megjegyzések: A refrén szórefrénként is felfogható: a versszakok első sorának végén: Úristen. R7-tel jelezzük a szórefrént.
műfaj: vallásos
közönséges időben: különbféle
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0591
metrum: x4, X3, a7, a12(6,6), a7
v46: x, X, a, a, a
v47: 4, 3, 7, 12(6,6), 7
v163: --R0------
megjegyzések: Ha a refrént külön sornak fogjuk fel, úgy a 2. sor refrénje: Úristen.
műfaj: vallásos
közönséges időben: különb-különb időkre

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Tekints reánk, Úristen, ne hagyj nekünk elvesznünk Boroszlói kézirat
cím Pulchra cantio tempore ordinationis Boroszlói kézirat
In generali synodo Enyediense decantata olim Bölöni-kódex
megjegyzések A refrén szórefrénként is felfogható: a versszakok első sorának végén: Úristen. R7-tel jelezzük a szórefrént.
Ha a refrént külön sornak fogjuk fel, úgy a 2. sor refrénje: Úristen. Isteni ditsiretek, imadságos
metrum a7(4,3), b7, b12, b7
x4, X3, a7, a12(6,6), a7 Isteni ditsiretek, imadságos
műfaj vallásos
alkalom: ordinatio
Boroszlói kézirat
vallásos
közönséges időben: különbféle
vallásos
közönséges időben: különb-különb időkre
Isteni ditsiretek, imadságos