RPHA editor —

syntheticum

1368 Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből – Magyarország siralma

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő 1526-1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Christus iam surrexit, gaudeamus exultemus et laetemur (5033), Mint a hévség miatt megepedett, fáradt szarvas (5128).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Az én könyörgésemre hajtsd füledet, Uram, ments meg (127), Nagy keserves szívvel könyörgének (1035).

A szöveg teljes terjedelme 16, 17 strófa.

Metrumképlete:

a15(7,4,4), a10(6,4), a13(7,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > siralom
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 137v »MEK, Lipcsei-kódex, 1615, világi (S 32/1) p. 30r, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 421, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 346, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 577, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 389, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 410, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 452, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 76r, Magyari Péter kódexe, 1704, szombatos (S 167/2) p. 49.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. C3v, Énekeskönyv Debrecen, 1562-1563, protestáns (RMNy 178) p. 6v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 10, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 149, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 158, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 11v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 136, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 62r, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 152, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 197, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 60, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 139v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 366 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 538, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 136r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 130v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 361, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 130v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 587, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 301, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 548, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 466, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 273, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 273, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 211, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 260, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 273, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 352, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 482, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 273, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 302, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 273, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 248, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 492, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 492, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 565, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 565, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 205, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 410, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 320, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 278.

Modern kiadása: RMKT-6-87.

A dallam kiadásai: RMDT1 #86, MZ-1981-190.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 137v
Lipcsei-kódex, 1615 (S 32/1) p. 30r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 421
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 346
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 577
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 389
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 410
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 452
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 76r
Magyari Péter kódexe, 1704 (S 167/2) p. 49
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
Énekeskönyv Debrecen, 1562-1563 (RMNy 178) p. 6v
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 10
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 149
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 158
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 11v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 136
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 62r
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 152
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 197
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 60
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 139v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 366
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 538
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 136r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 130v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 361
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 130v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 587
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 301
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 548
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 466
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 273
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 273
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 211
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 260
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 273
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 352
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 482
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 273
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 302
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 273
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 248
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 492
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 492
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 565
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 565
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 205
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 410
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 320
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 278

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0062-A
megjegyzések: RMNy 541: Mikor a halál háborgat
műfaj: vallásos
tartalom 2: halál háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0060
megjegyzések: Előszó: Mikor a halál háborgat vigasztalás
műfaj: vallásos
tartalom 1: vigasztalóének
tartalom 2: halál háborgatásakor
Bölöni-kódex cím: A vétek miatt Isten haragja rajtunk
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Kecskeméti graduál cím: Országunk s hitünk ellenségi ellen való dicséret
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00C3-B
élőfej: Prédikáció után való könyörgések
cím: A Magyarország siralma, kinek romlása és nagy pusztulása a bálványimádásért, kegyetlen hamisságért és fertelmes élet miatt lett
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: siralomének
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0011-B
kezdősor: Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyekből
élőfej: A szentegyházban való isteni dicséretek
cím: A Magyarország siralma, kinek romlása és nagy pusztulása a bálványimádásért, törvénytelenségért, kegyetlenségért, hamisságért és fertelmes életért lett. Nótája: Christus iam surrexit, gaudeamus, exultemus et letemur etc.
műfaj: vallásos
tartalom 1: siralomének
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0139-B
főcím: Különb-különbféle énekek
cím: Más siralmas könyörgése Magyarországnak, mely láttatik szereztetnek a mohácsi veszedelem után
műfaj: vallásos
tartalom 1: siralomének

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyekből A keresztyeni gywlekezetben
főcím Különb-különbféle énekek Keresztyeni enekek
élőfej Prédikáció után való könyörgések A Keresztyéni Gyülekezetben
A szentegyházban való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
cím A vétek miatt Isten haragja rajtunk Bölöni-kódex
Országunk s hitünk ellenségi ellen való dicséret Kecskeméti graduál
A Magyarország siralma, kinek romlása és nagy pusztulása a bálványimádásért, kegyetlen hamisságért és fertelmes élet miatt lett A Keresztyéni Gyülekezetben
A Magyarország siralma, kinek romlása és nagy pusztulása a bálványimádásért, törvénytelenségért, kegyetlenségért, hamisságért és fertelmes életért lett. Nótája: Christus iam surrexit, gaudeamus, exultemus et letemur etc. A keresztyeni gywlekezetben
Más siralmas könyörgése Magyarországnak, mely láttatik szereztetnek a mohácsi veszedelem után Keresztyeni enekek
megjegyzések RMNy 541: Mikor a halál háborgat Enekec harom rendbe
Előszó: Mikor a halál háborgat vigasztalás Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Bölöni-kódex
terjedelem 16 versszak Bölöni-kódex
műfaj vallásos
tartalom 2: halál háborgatásakor
Enekec harom rendbe
vallásos
tartalom 1: vigasztalóének
tartalom 2: halál háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: siralomének
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
tartalom 1: siralomének
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
tartalom 1: siralomének
Keresztyeni enekek
nótajelzés (kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben