RPHA editor —

syntheticum

1366 Tekints reám, Istenem, nyavalyámban – Ps 9=10

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Szegedi Gergely, nem dedikált. Idegen minta: Ps 9=10. Lásd: Megnyomorodván ellenségétől szent Dávid próféta (868). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1566.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: A szent Dávid ötödik énekében (0038), Bátor érted, Uram Isten, kárt vallanék (0167), Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (1121).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (1121).

A szöveg teljes terjedelme 18, 19, 22 strófa.

Metrumképlete:

a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Czerey János-énekeskönyv, 1634-1651, katolikus (S 55) p. 80r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 491, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 69, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 359, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 154.

Nyomtatott kiadásai: Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 14, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 95r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 14, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 133r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 16, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 267, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 305, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 8v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 380 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 9v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 9r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 376, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 9r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 18, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 581, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 270r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 497, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 18, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 18, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 14, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 16, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 18, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 22, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 111, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 18, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 18, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 580, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 18, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 15, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 111, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 111, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 24, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 113, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 113, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 12, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 19, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 17.

Modern kiadása: RMKT-6-220.

A dallam kiadása: RMDT1 #77.

analyticum

Czerey János-énekeskönyv, 1634-1651 (S 55) p. 80r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 491
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 69
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 359
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 154
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 14
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 95r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 14
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 133r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 16
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 267
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 305
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 8v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 380
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 9v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 9r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 376
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 9r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 18
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 581
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 270r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 497
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 18
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 18
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 14
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 16
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 18
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 22
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 111
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 18
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 18
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 580
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 18
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 15
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 111
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 111
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 24
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 113
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 113
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 12
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 19
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 17

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0095-A
nótajelzés: 0167
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0133-A
nótajelzés: 0167
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0014
nótajelzés: 0167
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0014
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
cím: Psalmus 10. G. SZ: Ad notam: Bátran érted, Uram Isten
terjedelem: 19 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0305
főcím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig
élőfej: A Szentháromság-nap után való dicséretek
cím: Psalmus 10. Nótája: Bátran érted, Uram Isten, kárt vallanék
terjedelem: 19 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
egykorú műfaj: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0581
főcím: Az ördög és bűn háborgatása ellen
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Czerey János-énekeskönyv cím: Az ördög és a bűn háborgatása ellen. Psalmus 10.
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: ördög és bű háborgatásakor
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0270-A
főcím: Titkos szükség, testi nyavalya avagy háborúság ellen
műfaj: vallásos
tartalom 2: titkos szükség, testi nyavalya vagy háborúság ellen
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0580
terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0024
cím: A gonoszoknak cselekedetit keseregve számlálja és az Istent segítségül hívja
terjedelem: 22 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A psalmusokból való isteni dicséretek Enekes könyv
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig Az kereztieni gievlekezetben
Az ördög és bűn háborgatása ellen Kereszteni isteni dicsiretek
Titkos szükség, testi nyavalya avagy háborúság ellen Keresztyen imadsagok egy-nehany
élőfej A Szentháromság-nap után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Psalmus 10. G. SZ: Ad notam: Bátran érted, Uram Isten Enekes könyv
Psalmus 10. Nótája: Bátran érted, Uram Isten, kárt vallanék Az kereztieni gievlekezetben
Az ördög és a bűn háborgatása ellen. Psalmus 10. Czerey János-énekeskönyv
A gonoszoknak cselekedetit keseregve számlálja és az Istent segítségül hívja Soltari énekek
teljes-e? A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Soltari énekek
terjedelem 19 versszak Enekes könyv
19 versszak Az kereztieni gievlekezetben
18 versszak Cantionale catholicum
22 versszak Soltari énekek
műfaj vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
egykorú műfaj: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: ördög és bű háborgatásakor
Czerey János-énekeskönyv
vallásos
tartalom 2: titkos szükség, testi nyavalya vagy háborúság ellen
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Soltari énekek
nótajelzés 0167 A keresztyeni gywlekezetben
0167 Enekec harom rendbe
0167 Enekes keoniv