RPHA editor —

syntheticum

1348 Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát – Tízparancsolat-ének

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ex 20,2-17; Deut 5,6-22. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Saphicum carmen (5171), Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek ura (0912), Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (1124), Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (1469), Krisztus Urunknak áldott születésén (7093).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (411), Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (896), Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek ura (912), Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (914).

A szöveg teljes terjedelme 16, 17, 19, 20 strófa.

Metrumképlete:

a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6), a6

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > dogmatika > káté-ének > Tízparancsolat-ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 165r »MEK, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 70v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 404, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 318, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 296, Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után, unitárius (S 84/1) p. 193, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 378, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 398, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 438, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 72r, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 292.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. G2v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 30, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 159, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 168, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 113r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 141, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 42r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 206, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 270, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 106r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 147 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 190, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 121v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 116v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 196, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 116v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 584, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 165, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 271, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 243, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 227v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 202, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 69, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 246, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 246, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 193, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 234, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 246, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 316, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 433, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 246, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 273, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 246, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 73 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 222, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 438, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 438, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 492, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 492, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 185, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 398, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 288, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 251.

A dallam kiadásai: RMDT1 #138, RMDT2 #111.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 165r
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 70v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 404
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 318
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 296
Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után (S 84/1) p. 193
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 378
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 398
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 438
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 72r
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 292
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 30
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 159
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 168
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 113r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 141
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 42r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 206
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 270
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 106r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 147
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 190
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 121v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 116v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 196
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 116v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 584
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 165
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 271
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 243
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 227v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 202
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 69
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 246
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 246
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 193
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 234
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 246
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 316
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 433
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 246
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 273
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 246
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 73
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 222
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 438
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 438
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 492
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 492
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 185
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 398
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 288
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 251

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0113-A
nótajelzés: 5171
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0030
nótajelzés: 5171
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0042-A
nótajelzés: 5171
Bölöni-kódex cím: Paraphrasis Decalogi carmine Sapphico
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Komjátszegi graduál terjedelem: 17 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Csonka antifonálé terjedelem: 17 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Más közidőre való ének
műfaj: vallásos
közönséges időben: közidő
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00G2-B
élőfej: Szentegyházi könyörgések
cím: A Tízparancsolat a Saphicum carmen nótájára
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
dogmatika: Tízparancsolat
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0270
főcím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig
élőfej: A Szentháromság-nap után való dicséretek
cím: A Tízparancsolatról
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
dogmatika: Tízparancsolat
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0106-A
főcím: A katekézisből való énekek
cím: A Tízparancsolat, ex cap. 20. Exodi
terjedelem: 19 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
dogmatika: Tízparancsolat
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0584
terjedelem: 17 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0227-B
főcím: Tízparancsolat
terjedelem: 19 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
dogmatika: Tízparancsolat
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0243
főcím: Következnek a katekézisből való szép isteni dicséretek
terjedelem: 19 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
dogmatika: Tízparancsolat

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig Az kereztieni gievlekezetben
A katekézisből való énekek Keresztyeni enekek
Tízparancsolat Keresztyen imadsagok egy-nehany
Következnek a katekézisből való szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
élőfej Szentegyházi könyörgések A Keresztyéni Gyülekezetben
A Szentháromság-nap után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Paraphrasis Decalogi carmine Sapphico Bölöni-kódex
Más közidőre való ének Szoszna Demeter-énekeskönyv
A Tízparancsolat a Saphicum carmen nótájára A Keresztyéni Gyülekezetben
A Tízparancsolatról Az kereztieni gievlekezetben
A Tízparancsolat, ex cap. 20. Exodi Keresztyeni enekek
teljes-e? A vers szövege teljes Bölöni-kódex
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Keresztyen imadsagok egy-nehany
A vers szövege teljes Kereszteni isteni dicsiretek
terjedelem 16 versszak Bölöni-kódex
17 versszak Komjátszegi graduál
17 versszak Csonka antifonálé
20 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
20 versszak Az kereztieni gievlekezetben
19 versszak Keresztyeni enekek
17 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
19 versszak Keresztyen imadsagok egy-nehany
19 versszak Kereszteni isteni dicsiretek
műfaj vallásos
közönséges időben: közidő
Szoszna Demeter-énekeskönyv
vallásos
dogmatika: Tízparancsolat
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
dogmatika: Tízparancsolat
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
dogmatika: Tízparancsolat
Keresztyeni enekek
vallásos
dogmatika: Tízparancsolat
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
dogmatika: Tízparancsolat
Kereszteni isteni dicsiretek
nótajelzés 5171 A keresztyeni gywlekezetben
5171 A keresztyeni gyülekezetben
5171 Enekec harom rendbe