RPHA editor —

syntheticum

1345 Szükség keresztyéneknek tudakozni – Magyarország veszedelméről

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Szegedi Gergely, nem dedikált. Akrosztichonja: SzEGEDINOeS GREGORIOeSE. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1566.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (0859), Mindenkoron áldom az én Uramat (0983), Nagy bánatban Dávid mikoron vala (1024), Uram Isten, miért bocsátál reám (1428).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Hallgashatsze ember ily szép dolgokra (501).

A szöveg teljes terjedelme 19 strófa.

Metrumképlete:

a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > jó keresztyéni cselekedetre intő ének
vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > siralom
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 352, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 586.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 159, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 181, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 190, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 104r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 157, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 141r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 227, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 281, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 120r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 377 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 139v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 133v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 371, Balassa Bálintnak istenes Bártfa, 1632 körül, protestáns (RMNy 1519) p. 203, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 133v, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 307, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 566, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 483, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 279, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 279, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 215, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 266, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 279, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 359, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 490, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 279, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 307, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 279, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 253, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 500, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 500, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 573, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 573, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 210, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 326, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 284.

Modern kiadása: RMKT-6-209.

A dallam kiadása: RMDT1 #82.

analyticum

Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 352
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 586
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 159
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 181
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 190
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 104r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 157
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 141r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 227
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 281
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 120r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 377
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 139v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 133v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 371
Balassa Bálintnak istenes Bártfa, 1632 körül (RMNy 1519) p. 203
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 133v
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 307
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 566
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 483
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 279
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 279
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 215
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 266
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 279
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 359
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 490
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 279
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 307
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 279
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 253
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 500
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 500
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 573
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 573
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 210
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 326
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 284

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0141-A
nótajelzés: 0983
Balassa Bálintnak istenes nyomtatott forrás: 28:1519 P:0203
cím: Balassi Bálintnak Istenes éneki
terjedelem: 4 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0159
cím: Causae recitantur flagelli, quibus Deus totam Ungariam a multis temporibus flagellavit
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SzEGEDINOeS GREGORIOeSE
műfaj: vallásos
modern: siralomének; intőének
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0104-A
cím: Ez ének előszámlálja okait a veszedelmeknek, melyekkel Isten Magyarországot régtől fogva ostorozza. Nótája: Mindenkoron áldom etc.
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SzEGEDINOeS GREGORIOeSE
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0281
kezdősor: Szükség a keresztyénnek tudakozni
főcím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig
élőfej: A Szentháromság-nap után való dicséretek
cím: Ez ének előszámlálja okait a veszedelemeknek, melyekkel Isten Magyarországot régtől fogva ostorozza. Nótája: Mindenkoron áldom etc.
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SzEGEDINEoS GREGORIEoSE
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
modern: siralomének; intőének
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0120-A
főcím: Különb-különbféle énekek
cím: Az eklézsiának keresztinek okai
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SzEGEDINOeS GREGORIOeSE
műfaj: vallásos
közönséges időben: különbféle
tartalom 1: anyaszentegyház
modern: siralomének; intőének
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0377
kezdősor: Szükség a keresztyéneknek tudakozni
nyomtatott forrás: 27:1559/A P:0284
terjedelem: 3 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0566
főcím: Külső háborúságban való dicséretek
cím: Az eklézsiának keresztinek okai
műfaj: vallásos
tartalom 1: anyaszentegyház
tartalom 2: külső háborúság
modern: siralomének; intőének

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Szükség a keresztyénnek tudakozni Az kereztieni gievlekezetben
Szükség a keresztyéneknek tudakozni Ditseretekel s egyéb
főcím Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig Az kereztieni gievlekezetben
Különb-különbféle énekek Keresztyeni enekek
Külső háborúságban való dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
élőfej A Szentháromság-nap után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Balassi Bálintnak Istenes éneki Balassa Bálintnak istenes
Causae recitantur flagelli, quibus Deus totam Ungariam a multis temporibus flagellavit A keresztyeni gyülekezetben
Ez ének előszámlálja okait a veszedelmeknek, melyekkel Isten Magyarországot régtől fogva ostorozza. Nótája: Mindenkoron áldom etc. A keresztyeni gywlekezetben
Ez ének előszámlálja okait a veszedelemeknek, melyekkel Isten Magyarországot régtől fogva ostorozza. Nótája: Mindenkoron áldom etc. Az kereztieni gievlekezetben
Az eklézsiának keresztinek okai Keresztyeni enekek
Az eklézsiának keresztinek okai Kereszteni isteni dicsiretek
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gyülekezetben
A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gywlekezetben
A versnek van akrosztichonja Az kereztieni gievlekezetben
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni enekek
akrosztikon SzEGEDINOeS GREGORIOeSE A keresztyeni gyülekezetben
SzEGEDINOeS GREGORIOeSE A keresztyeni gywlekezetben
SzEGEDINEoS GREGORIEoSE Az kereztieni gievlekezetben
SzEGEDINOeS GREGORIOeSE Keresztyeni enekek
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Balassa Bálintnak istenes
töredék - töredék terjedelme
terjedelem 4 versszak Balassa Bálintnak istenes
3 versszak
műfaj vallásos
modern: siralomének; intőének
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
modern: siralomének; intőének
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
közönséges időben: különbféle
tartalom 1: anyaszentegyház
modern: siralomének; intőének
Keresztyeni enekek
vallásos
tartalom 1: anyaszentegyház
tartalom 2: külső háborúság
modern: siralomének; intőének
Kereszteni isteni dicsiretek
nótajelzés 0983 Enekec harom rendbe