RPHA editor —

syntheticum

1326 Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme – Vallástétel a Szentháromságról

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Felix namque decoris ornamentum (5064), Fényességes tengernek csillaga (0417), Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (0639), Légy irgalmas, Úristen, minekünk (0834), Mennynek, Földnek, e világnak Ura (6032).

A szöveg teljes terjedelme 6 strófa.

Metrumképlete:

a10(4,6), a10(4,6), a10(4,6), a10(4,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > dogmatika > káté-ének > Szent Háromság-ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 396, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 303, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 281.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 107v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 39r, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 335, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 101r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 138 »MEK, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 131, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 115v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 111r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 183, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 111r, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 90, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 180, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 256, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 229, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 189, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 61, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 234, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 234, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 185, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 222, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 234, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 300, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 417, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 234, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 262, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 285, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 234, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 65 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 212, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 422, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 422, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 476, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 476, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 177, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 276, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 241.

A dallam kiadásai: RMDT1 #46, RMDT2 #103.

analyticum

Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 396
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 303
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 281
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 107v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 39r
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 335
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 101r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 138
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 131
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 115v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 111r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 183
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 111r
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 90
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 180
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 256
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 229
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 189
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 61
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 234
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 234
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 185
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 222
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 234
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 300
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 417
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 234
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 262
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 285
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 234
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 65
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 212
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 422
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 422
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 476
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 476
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 177
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 276
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 241

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0131
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Ünnepi énekek; A Szentháromságról
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0107-B
élőfej: Reggeli éneklések
cím: A Szentháromság egy bizony örök Istenről való vallástétel és könyörgés. Nótája: Foelix namque decoris ornamentum, avagy Fényességes tengernek csillaga
műfaj: vallásos
dogmatika: Szentháromság-ének
tartalom 1: vallástétel
tartalom 2: könyörgés
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0335
főcím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig
élőfej: A Szentháromság-nap után való dicséretek
cím: A Szentháromságról egy bizony örök Istenről. Nótája: Fényességes tengernek csillaga
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
dogmatika: Szentháromság-ének
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0039-A
megjegyzések: RMNy 541: Szentháromság-nap; prédikáció előtt; katekizmuskor
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
istentisztelet: prédikáció előtt
dogmatika: Szentháromság-ének
alkalom: katekizmuskor

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig Az kereztieni gievlekezetben
élőfej Reggeli éneklések A keresztyeni gywlekezetben
A Szentháromság-nap után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Ünnepi énekek; A Szentháromságról Szent Biblia
A Szentháromság egy bizony örök Istenről való vallástétel és könyörgés. Nótája: Foelix namque decoris ornamentum, avagy Fényességes tengernek csillaga A keresztyeni gywlekezetben
A Szentháromságról egy bizony örök Istenről. Nótája: Fényességes tengernek csillaga Az kereztieni gievlekezetben
megjegyzések RMNy 541: Szentháromság-nap; prédikáció előtt; katekizmuskor Enekec harom rendbe
műfaj vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
Szent Biblia
vallásos
dogmatika: Szentháromság-ének
tartalom 1: vallástétel
tartalom 2: könyörgés
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
dogmatika: Szentháromság-ének
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
istentisztelet: prédikáció előtt
dogmatika: Szentháromság-ének
alkalom: katekizmuskor
Enekec harom rendbe