RPHA editor —

syntheticum

1321 Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben – A Szentháromság dicsérete

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (1447), Ó, születendő, hozzánk jövendő, drága, szép Jézusunk (6024).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A mi mesterünk minket arra int (25), Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (415), Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról (739), Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen (1257), Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (1447).

A szöveg teljes terjedelme 3, 4, 5 strófa.

Metrumképlete:

x16(5,5,6), x16(5,5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 70v »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 396, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 674, Mihál Farkas-kódex, 1677-1687, katolikus (S 103) p. 67v »MEK, Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül, katolikus (S 129) p. 48v »MEK, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 273.

Nyomtatott kiadásai: Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 147v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 174r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 162v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 162v, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 393, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 344, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 344, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 266, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 329, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 344, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 444, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 573, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 383 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 344, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 388, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 517, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 344, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 311, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 588, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 588, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 678, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 678, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 257, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 367, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 319.

A dallam kiadásai: RMDT1 #90, RMDT1 #99.

analyticum

Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 70v
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 396
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 674
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (S 103) p. 67v
Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül (S 129) p. 48v
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 273
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 147v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 174r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 162v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 162v
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 393
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 344
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 344
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 266
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 329
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 344
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 444
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 573
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 383
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 344
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 388
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 517
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 344
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 311
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 588
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 588
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 678
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 678
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 257
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 367
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 319

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Petri András-énekeskönyv cím: Post concionem
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Mihál Farkas-kódex terjedelem: 4 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Más ünnepre való Sanctus
terjedelem: 3 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0266
terjedelem: 3 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0147-B
kezdősor: Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyégben
főcím: Különb-különbféle énekek
cím: Nóta: Úrnak szolgái, no, dicsér. etc.
terjedelem: 4 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
közönséges időben: különbféle
dogmatika: Szentháromság-ének
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0517
terjedelem: 4 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Pálffi Márton-énekeskönyv terjedelem: 4 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:1159 P:0383
terjedelem: 3 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyégben Keresztyeni enekek
főcím Különb-különbféle énekek Keresztyeni enekek
cím Post concionem Petri András-énekeskönyv
Más ünnepre való Sanctus Szoszna Demeter-énekeskönyv
Nóta: Úrnak szolgái, no, dicsér. etc. Keresztyeni enekek
teljes-e? A vers szövege teljes Petri András-énekeskönyv
A vers szövege teljes Mihál Farkas-kódex
A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes Keresztyeni isteni ditsiretek
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Pálffi Márton-énekeskönyv
A vers szövege teljes Cantvs catholici
terjedelem 5 versszak Petri András-énekeskönyv
4 versszak Mihál Farkas-kódex
3 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
3 versszak Keresztyeni isteni ditsiretek
4 versszak Keresztyeni enekek
4 versszak Cantionale catholicum
4 versszak Pálffi Márton-énekeskönyv
3 versszak Cantvs catholici
műfaj vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Petri András-énekeskönyv
vallásos
közönséges időben: különbféle
dogmatika: Szentháromság-ének
Keresztyeni enekek