RPHA editor —

syntheticum

1313 Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről – Karácsonyi dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Szegedi Gergely, nem dedikált. Idegen minta: Isa 9,1-6; 11,1-10. Akrosztichonja: SzEGEDINOS. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1566.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Simeon vala egy (4027), Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról (0739), Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (0364).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (364), Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (415).

A szöveg teljes terjedelme 21, 35, 36 strófa.

Metrumképlete:

a16(5,5,6), a16(5,5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
vallásos > nem história > bibliai > rövid foglalat
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 188, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 333, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 219, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 129, Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után, unitárius (S 84/1) p. 218, Csíkcsobotfalvi kézirat, 1675 körül, katolikus (S 99) p. 21, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 106, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 105, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 139, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 103v.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 120, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 81, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 90, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 173v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 81, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 3r, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 18r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 125, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 33, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 78v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 15 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 133, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 88v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 83r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 44, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 83r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 150, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 178, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 53, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 82r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 44, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 172, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 172, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 130, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 162, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 172, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 219, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 316, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 172, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 179, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 50, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 172, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 155, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 318, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 318, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 327, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 327, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 124, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 105, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 196, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 171.

Modern kiadása: RMKT-6-212.

A dallam kiadása: RMDT1 #90.

analyticum

Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 188
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 333
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 219
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 129
Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után (S 84/1) p. 218
Csíkcsobotfalvi kézirat, 1675 körül (S 99) p. 21
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 106
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 105
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 139
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 103v
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 120
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 81
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 90
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 173v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 81
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 3r
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 18r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 125
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 33
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 78v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 15
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 133
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 88v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 83r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 44
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 83r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 150
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 178
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 53
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 82r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 44
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 172
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 172
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 130
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 162
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 172
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 219
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 316
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 172
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 179
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 50
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 172
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 155
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 318
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 318
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 327
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 327
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 124
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 105
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 196
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 171

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0081
nótajelzés: 4027
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0125
nótajelzés: 4027
Óvári graduál terjedelem: 36 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SzEGEDINES NKGNAAMVKAMMNEDAFANFNJDESND
Balogi cancionale terjedelem: 36 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SzEGEDINÖS NKGNAAMVKAMMNEDAFANFNIDESND
Komjátszegi graduál kezdősor: Szent Isaiás így írt Krisztusnak szent születéséről
Dersi András zsoltároskönyve kezdősor: Szent Esaiás így írt Krisztusnak szent születéséről
terjedelem: 1 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0120
kezdősor: Szent Esaiás így ír Krisztusnak szent születéséről
főcím: A Krisztus születéséről való dicséretek
cím: Cantio de nato parvulo. Ad notam: Simeon vala egy. Esai. 79.
terjedelem: 36 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SzEGEDINÖS NKGNAAMVKAMMNEDAFANFNJDESND
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0081
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0173-B
főcím: A mi Urunk Jézus Krisztusnak test szerint való születésének ünnepén való reggeli dicséretek
élőfej: Reggeli és délesti éneklések
cím: Más jövendőmondás a Krisztusnak születéséről Isaiae XI. és IX. Nótája: Simeon vala
terjedelem: 36 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SzEGEDINÖS NKGNAAMVKAMMNEDAFANFNIDESND
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: jövendőmondás
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0018-A
kezdősor: Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről
főcím: Az Úr Krisztus születése ünnepére
élőfej: Az Úr Krisztus születése ünnepére
cím: Más jövendőmondás a Krisztusnak születéséről Isaiae XI. és IX. Nótája: Simeon vala. Értsd meg: Ez éneket három ünnepre nemesen rendelheted, ha csak egy kevés igékkel megváltoztatod: A Krisztus születésére és feltámadására és mennybemenésére. Mindeniket mint kell megváltoztatnod, meg vagyon jegyezvén a karaján
terjedelem: 36 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SzEGEDINOeS NKGNAAMVKAMMNEDAFANFNIDESND
megjegyzések: 18r-n: Más ének, mely szól a Krisztus születéséről, kínszenvedéséről, feltámadásáról és mennybemenéséről, oda fel megtalálod folio 3. Kit most megváltoztass a megjegyzett igékkel, imígy kezdetik: Szent Isaiás így ír Krisztusnak nagy dicsőségéről, Hogy egy vessző etc. A 3r-ón lévő szöveg margóján Bornemisza feltünteti azt a szövegváltozatot, amelyet Húsvét, Mennybemenetel idején kell énekelni.
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony; Húsvét; Mennybemenetel
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: jövendőmondás
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0033
kezdősor: Szent Esaiás így írt Krisztusnak szent születéséről
főcím: A Krisztus születéséről való szép dicséretek
élőfej: A Kriszttus születéséről való dicséretek
cím: De nato parvulo. Esaiae IX. Ad notam. Simeon vala egy
terjedelem: 36 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SzEGEDINEÖS NKGNAAMVKAMMNEDAFANFNIDESND
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0082-A
terjedelem: 35 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0050
terjedelem: 21 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SzEGEDINS AMKMNNNIDESND
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0053
kezdősor: Szent Esaiás így írt Krisztusnak szent születéséről

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Szent Isaiás így írt Krisztusnak szent születéséről Komjátszegi graduál
Szent Esaiás így írt Krisztusnak szent születéséről Dersi András zsoltároskönyve
Szent Esaiás így ír Krisztusnak szent születéséről A keresztyeni gyülekezetben
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről Enekec harom rendbe
Szent Esaiás így írt Krisztusnak szent születéséről Az kereztieni gievlekezetben
Szent Esaiás így írt Krisztusnak szent születéséről Kereszteni isteni dicsiretek
főcím A Krisztus születéséről való dicséretek A keresztyeni gyülekezetben
A mi Urunk Jézus Krisztusnak test szerint való születésének ünnepén való reggeli dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
Az Úr Krisztus születése ünnepére Enekec harom rendbe
A Krisztus születéséről való szép dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
élőfej Reggeli és délesti éneklések A keresztyeni gywlekezetben
Az Úr Krisztus születése ünnepére Enekec harom rendbe
A Kriszttus születéséről való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Cantio de nato parvulo. Ad notam: Simeon vala egy. Esai. 79. A keresztyeni gyülekezetben
Más jövendőmondás a Krisztusnak születéséről Isaiae XI. és IX. Nótája: Simeon vala A keresztyeni gywlekezetben
Más jövendőmondás a Krisztusnak születéséről Isaiae XI. és IX. Nótája: Simeon vala. Értsd meg: Ez éneket három ünnepre nemesen rendelheted, ha csak egy kevés igékkel megváltoztatod: A Krisztus születésére és feltámadására és mennybemenésére. Mindeniket mint kell megváltoztatnod, meg vagyon jegyezvén a karaján Enekec harom rendbe
De nato parvulo. Esaiae IX. Ad notam. Simeon vala egy Az kereztieni gievlekezetben
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Óvári graduál
A versnek van akrosztichonja Balogi cancionale
A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gyülekezetben
A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gywlekezetben
A versnek van akrosztichonja Enekec harom rendbe
A versnek van akrosztichonja Az kereztieni gievlekezetben
A versnek van akrosztichonja Cantionale catholicum
akrosztikon SzEGEDINES NKGNAAMVKAMMNEDAFANFNJDESND Óvári graduál
SzEGEDINÖS NKGNAAMVKAMMNEDAFANFNIDESND Balogi cancionale
SzEGEDINÖS NKGNAAMVKAMMNEDAFANFNJDESND A keresztyeni gyülekezetben
SzEGEDINÖS NKGNAAMVKAMMNEDAFANFNIDESND A keresztyeni gywlekezetben
SzEGEDINOeS NKGNAAMVKAMMNEDAFANFNIDESND Enekec harom rendbe
SzEGEDINEÖS NKGNAAMVKAMMNEDAFANFNIDESND Az kereztieni gievlekezetben
SzEGEDINS AMKMNNNIDESND Cantionale catholicum
megjegyzések 18r-n: Más ének, mely szól a Krisztus születéséről, kínszenvedéséről, feltámadásáról és mennybemenéséről, oda fel megtalálod folio 3. Kit most megváltoztass a megjegyzett igékkel, imígy kezdetik: Szent Isaiás így ír Krisztusnak nagy dicsőségéről, Hogy egy vessző etc. A 3r-ón lévő szöveg margóján Bornemisza feltünteti azt a szövegváltozatot, amelyet Húsvét, Mennybemenetel idején kell énekelni. Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes Óvári graduál
A vers szövege teljes Balogi cancionale
töredék - töredék terjedelme Dersi András zsoltároskönyve
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyen imadsagok egy-nehany
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
terjedelem 36 versszak Óvári graduál
36 versszak Balogi cancionale
1 versszak Dersi András zsoltároskönyve
36 versszak A keresztyeni gyülekezetben
36 versszak A keresztyeni gywlekezetben
36 versszak Enekec harom rendbe
36 versszak Az kereztieni gievlekezetben
35 versszak Keresztyen imadsagok egy-nehany
21 versszak Cantionale catholicum
műfaj vallásos
ünnep: Karácsony
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: jövendőmondás
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony; Húsvét; Mennybemenetel
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: jövendőmondás
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Karácsony
Az kereztieni gievlekezetben
nótajelzés 4027 Enekes keoniv
4027