RPHA editor —

syntheticum

1310 Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala – Ps 3=3

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 3=3. Lásd: Uram Isten, miért bocsátál reám (1428). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1569.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Nagy bánatban Dávid mikoron vala (1024), Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (0668), Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (1496), Boldog az olyan ember az Istenben (0203), Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (1209).

A szöveg teljes terjedelme 7, 8, 11 strófa.

Metrumképlete:

a11(6,5), a11(6,5), a11(6,5), a11(6,5)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 58, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 342.

Nyomtatott kiadásai: Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 213, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 101v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 74, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 139v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 89, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 240, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 3r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 332 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 3v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 3v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 3v, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 263, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 5, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 324, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 274, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 206, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 6, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 6, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 5, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 5, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 6, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 7, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 95, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 6, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 6, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 575, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 6, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 207 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 5, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 96, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 96, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 8, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 98, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 98, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 4, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 7, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 6.

A dallam kiadása: RMDT1 #95.

analyticum

Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 58
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 342
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 213
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 101v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 74
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 139v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 89
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 240
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 3r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 332
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 3v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 3v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 3v
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 263
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 5
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 324
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 274
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 206
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 6
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 6
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 5
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 5
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 6
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 7
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 95
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 6
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 6
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 575
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 6
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 207
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 5
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 96
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 96
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 8
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 98
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 98
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 4
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 7
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 6

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0213
élőfej: Közönséges dicséretek
cím: Dávid próféta éneke
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0575
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0008
kezdősor: A szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala
cím: Hogy ellenségink sokasága és kegyetlensége miatt Istenhez kell folyamodnunk
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0240
főcím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig
élőfej: A Szentháromság-nap után való dicséretek
cím: Psalmus 3.
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
egykorú műfaj: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor A szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala Soltari énekek
főcím Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig Az kereztieni gievlekezetben
élőfej Közönséges dicséretek Enekes könyv
A Szentháromság-nap után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Dávid próféta éneke Enekes könyv
Hogy ellenségink sokasága és kegyetlensége miatt Istenhez kell folyamodnunk Soltari énekek
Psalmus 3. Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
terjedelem 11 versszak Enekes könyv
7 versszak Cantionale catholicum
8 versszak Soltari énekek
11 versszak Az kereztieni gievlekezetben
műfaj vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Enekes könyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Soltari énekek
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
egykorú műfaj: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben