RPHA editor —

syntheticum

1309 Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében – Ps 22=23

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Sztárai Mihály, nem dedikált. Idegen minta: Ps 22=23. Lásd: Az Úristen nekem édes táplálóm (152). Akrosztichonja: SzTARAI MIHAL. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Nektek emlékezem, ha meghallgatjátok, jó Hunyadi Jánosról (1065), Sok emberek vannak e széles világon, kik tévelygésben vannak (1248), Ó, mely sokan vannak, akik háborgatnak engemet, én Istenem (7114), Szeretlek tégedet, édes Atyám, Uram, mert te vagy erősségem (5213).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Ezt lásd, nyughatatlan, felséges Úristen, az embernek elméje (399), Idegen föld hátán, Istenem, bújdosom, ünneped nem tarthatom (556), Mennybéli Úristen, hallgass meg engemet az én könyörgésemben (885), Sok emberek vannak e széles világon, kik tévelygésben vannak (1248).

A szöveg teljes terjedelme 9, 10, 11 strófa.

Metrumképlete:

a19(6,6,7), a19(6,6,7), a19(6,6,7), a19(6,6,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Detsi-kódex, 1609-1613, világi (S 25) p. 30v, Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 78r »MEK, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 74v »MEK, Czerey János-énekeskönyv, 1634-1651, katolikus (S 55) p. 116r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 501, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 82, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 380, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 373, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 393, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 434, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 75r.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 39v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 69, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 86r, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 77, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 86, Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül, protestáns (RMNy 648) p. 191v, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 237, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 14v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 336 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 222, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 16r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 15r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 339, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 15r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 577, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 275, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 31, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 513, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 435, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 222, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 32, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 32, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 175 »MEK, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 24, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 29, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 32, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 38, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 129, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 32, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 32, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 166, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 585, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 32, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 221 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 28, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 130, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 130, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 132, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 132, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 23, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 393, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 35, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 31.

Modern kiadása: RMKT-5-80.

A dallam kiadásai: RMDT1 #28, RMDT2 #249.

analyticum

Detsi-kódex, 1609-1613 (S 25) p. 30v
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 78r
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 74v
Czerey János-énekeskönyv, 1634-1651 (S 55) p. 116r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 501
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 82
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 380
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 373
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 393
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 434
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 75r
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 39v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 69
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 86r
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 77
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 86
Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül (RMNy 648) p. 191v
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 237
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 14v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 336
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 222
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 16r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 15r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 339
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 15r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 577
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 275
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 31
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 513
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 435
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 222
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 32
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 32
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 175
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 24
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 29
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 32
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 38
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 129
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 32
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 32
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 166
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 585
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 32
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 221
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 28
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 130
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 130
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 132
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 132
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 23
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 393
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 35
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 31

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0086-A
nótajelzés: 1065
Petri András-énekeskönyv terjedelem: 10 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SzTRAJ MJHAL
Bölöni-kódex terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: STARAJ MAL
Czerey János-énekeskönyv cím: Ígyen dicsekedik lelkében mindenkor
terjedelem: 10 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
akrosztikon: TARAI MJHAL
megjegyzések: Terjedelemhez: 10 versszak + 1 sor.
Kecskeméti graduál terjedelem: 11 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SzTARAI MIHAL
Komjátszegi graduál terjedelem: 11 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SzVARAI MIHAL
megjegyzések: Az 1. versszakot átsatírozták.
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0039-B
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
élőfej: A szentegyházban való isteni dicséretek
cím: 23. psalmus. Nótája: Nektek emlékezem. Dominus regit me etc.
terjedelem: 11 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SzTARAI MIHAL
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0513
főcím: Hálaadó dicséretek
terjedelem: 11 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SzTARAI MIHAL
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 1: hálaadás
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:0856 P:0175
kezdősor: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonketted részében
terjedelem: 11 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SzTARAI MIRAL
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Cantus catholici nyomtatott forrás: 27:1183/A P:0166
kezdősor: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonketted részében
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0585
kezdősor: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonketted részében
terjedelem: 11 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SzTARAI MIRAL
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0237
főcím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig
élőfej: A Szentháromság-nap után való dicséretek
cím: Psalmus 23.
terjedelem: 11 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SzTARAI MIHAL
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
egykorú műfaj: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonketted részében Cantvs catholici
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonketted részében Cantus catholici
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonketted részében Cantionale catholicum
főcím A psalmusokból való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
Hálaadó dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig Az kereztieni gievlekezetben
élőfej A szentegyházban való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
A Szentháromság-nap után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Ígyen dicsekedik lelkében mindenkor Czerey János-énekeskönyv
23. psalmus. Nótája: Nektek emlékezem. Dominus regit me etc. A keresztyeni gywlekezetben
Psalmus 23. Az kereztieni gievlekezetben
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Petri András-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Bölöni-kódex
A versnek van akrosztichonja Czerey János-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kecskeméti graduál
A versnek van akrosztichonja Komjátszegi graduál
A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gywlekezetben
A versnek van akrosztichonja Kereszteni isteni dicsiretek
A versnek van akrosztichonja Cantvs catholici
A versnek van akrosztichonja Cantionale catholicum
A versnek van akrosztichonja Az kereztieni gievlekezetben
akrosztikon SzTRAJ MJHAL Petri András-énekeskönyv
STARAJ MAL Bölöni-kódex
TARAI MJHAL Czerey János-énekeskönyv
SzTARAI MIHAL Kecskeméti graduál
SzVARAI MIHAL Komjátszegi graduál
SzTARAI MIHAL A keresztyeni gywlekezetben
SzTARAI MIHAL Kereszteni isteni dicsiretek
SzTARAI MIRAL Cantvs catholici
SzTARAI MIRAL Cantionale catholicum
SzTARAI MIHAL Az kereztieni gievlekezetben
megjegyzések Terjedelemhez: 10 versszak + 1 sor. Czerey János-énekeskönyv
Az 1. versszakot átsatírozták. Komjátszegi graduál
teljes-e? A vers szövege teljes Petri András-énekeskönyv
A vers szövege teljes Bölöni-kódex
töredék - töredék terjedelme Czerey János-énekeskönyv
A vers szövege teljes Kecskeméti graduál
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Kereszteni isteni dicsiretek
A vers szövege teljes Cantvs catholici
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
terjedelem 10 versszak Petri András-énekeskönyv
9 versszak Bölöni-kódex
10 versszak Czerey János-énekeskönyv
11 versszak Kecskeméti graduál
11 versszak Komjátszegi graduál
11 versszak A keresztyeni gywlekezetben
11 versszak Kereszteni isteni dicsiretek
11 versszak Cantvs catholici
11 versszak Cantionale catholicum
11 versszak Az kereztieni gievlekezetben
műfaj vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 1: hálaadás
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Cantvs catholici
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
egykorú műfaj: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben
nótajelzés 1065 Enekec harom rendbe