RPHA editor —

syntheticum

1307 Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik – Ps 12=13

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 12=13. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Boldog az olyan ember az Istenben (0203), Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (0668), Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (1209), Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (1469), Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (1496), Nagy bánatban Dávid mikoron vala (1024).

A szöveg teljes terjedelme 7, 8, 10 strófa.

Metrumképlete:

a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6), a6

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Kuun-kódex, 1621-1647, világi (S 40, [fakszimile kiadás]) p. 140, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 496, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 77, Szenci Molnár Zsoltárának toldaléka, 17. sz. első fele, protestáns (S 72) p. 7r, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 371, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 376, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 397, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 103, Note manuscrite, 17. sz., evangélikus (H 501) p. 5v.

Nyomtatott kiadásai: Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 13r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 14r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 13r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 13r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 582, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 270, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 27, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 538, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 269r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 456, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 215, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 26, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 36, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 26, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 20, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 24, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 26, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 33, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 122, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 26, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 27, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 583, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 26, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 215 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 23, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 123, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 123, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 28, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 125, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 125, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 19, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 397, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 29, Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700, unitárius (RMK I 1558) p. 161, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 26.

A dallam kiadása: RMDT1 #87.

analyticum

Kuun-kódex, 1621-1647 (S 40, [fakszimile kiadás]) p. 140
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 496
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 77
Szenci Molnár Zsoltárának toldaléka, 17. sz. első fele (S 72) p. 7r
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 371
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 376
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 397
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 103
Note manuscrite, 17. sz. (H 501) p. 5v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 13r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 14r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 13r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 13r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 582
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 270
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 27
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 538
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 269r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 456
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 215
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 26
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 36
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 26
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 20
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 24
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 26
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 33
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 122
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 26
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 27
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 583
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 26
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 215
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 23
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 123
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 123
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 28
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 125
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 125
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 19
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 397
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 29
Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700 (RMK I 1558) p. 161
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 26

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0269-A
főcím: Titkos szükség, testi nyavalya avagy háborúság ellen
műfaj: vallásos
tartalom 2: titkos szükség, testi nyavalya vagy háborúság ellen
Kuun-kódex terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Szoszna Demeter-énekeskönyv terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0013-A
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
cím: 13. psalmus. Nóta: Vedd el, Úristen
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0538
főcím: Külső háborúságban való dicséretek
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: külső háborúság
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0028
cím: Ellenségi ellen segítségül hívja az Istent
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Komjátszegi graduál terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: Az első versszakot átsatírozták.

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Titkos szükség, testi nyavalya avagy háborúság ellen Keresztyen imadsagok egy-nehany
A psalmusokból való isteni dicséretek Keresztyeni enekek
Külső háborúságban való dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
cím 13. psalmus. Nóta: Vedd el, Úristen Keresztyeni enekek
Ellenségi ellen segítségül hívja az Istent Soltari énekek
megjegyzések Az első versszakot átsatírozták. Komjátszegi graduál
teljes-e? A vers szövege teljes Kuun-kódex
A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
terjedelem 7 versszak Kuun-kódex
10 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
10 versszak Soltari énekek
8 versszak Komjátszegi graduál
műfaj vallásos
tartalom 2: titkos szükség, testi nyavalya vagy háborúság ellen
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Keresztyeni enekek
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: külső háborúság
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Soltari énekek