RPHA editor —

syntheticum

1306 Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik – Ps 6=6

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Szegedi Gergely, nem dedikált. Idegen minta: Ps 6=6. Lásd: Nagy bánatban Dávid mikoron vala (1024). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (0470), Kegyes Úristen, mindenen Úr vagy, azért magasztallak (7118), Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában (0926).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A te népedre, te öröködre nagy ellenség szállott (49), Ha nem látsz hozzánk, Uram, elveszünk, mert elfogyott a szent (460), Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (470), Megnyomorodván ellenségétől szent Dávid próféta (868), Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (1052), Országa kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor hallá (1159).

A szöveg teljes terjedelme 12, 18 strófa.

Metrumképlete:

a16(5,5,6), a16(5,5,6), a16(5,5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Tholnay Ferenc-énekeskönyv, 1614-1621, világi (S 29) p. 57v »MEK, Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 113r »MEK, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 68v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 482, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 61, Szenci Molnár Zsoltárának toldaléka, 17. sz. első fele, protestáns (S 72) p. 15r, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 345, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 369, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 390, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 429, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 73v, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 89.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. P7v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 47, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 7, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 34v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 7, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 81r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 9, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 103, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 4v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 173 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 199, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 5r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 4v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 222, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 4v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 573, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 10, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 320, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 270, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 9, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 9, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 8, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 8, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 9, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 11, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 99, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 9, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 10, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 576, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 9, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 8, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 100, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 100, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 13, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 102, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 102, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 6, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 390, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 9, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 8.

Modern kiadása: RMKT-6-218.

A dallam kiadásai: RMDT1 #196, MZ-1981-196.

analyticum

Tholnay Ferenc-énekeskönyv, 1614-1621 (S 29) p. 57v
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 113r
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 68v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 482
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 61
Szenci Molnár Zsoltárának toldaléka, 17. sz. első fele (S 72) p. 15r
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 345
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 369
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 390
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 429
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 73v
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 89
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 47
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 7
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 34v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 7
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 81r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 9
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 103
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 4v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 173
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 199
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 5r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 4v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 222
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 4v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 573
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 10
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 320
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 270
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 9
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 9
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 8
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 8
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 9
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 11
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 99
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 9
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 10
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 576
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 9
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 8
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 100
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 100
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 13
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 102
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 102
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 6
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 390
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 9
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 8

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0081-A
megjegyzések: RMNy 541: Mikor a bűn háborgat
műfaj: vallásos
tartalom 2: bűn háborgatásakor
Tholnay Ferenc-énekeskönyv terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Petri András-énekeskönyv cím: Est optima
Komjátszegi graduál terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: Az első és utolsó versszakot átsatírozták.
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00P7-B
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
élőfej: A psalmusokból isteni dicséretek
cím: Az hatodik psalmus, Domine ne in furore tuo etc.
terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0103
élőfej: Vízkereszt után való dicséretek
cím: Psalmus 6.
megjegyzések: Előszó: Mikor ördög háborgat, és mikor a bűn háborgat
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt után
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0007
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
cím: Psalmus 6. G. SZ. Domine ne in furore tuo
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0004-B
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
cím: 6. psalmus. Greg. Zeged.
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0576
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0013
cím: A büntetés engedelmét kéri és a tökéletes megengesztelést óhajtja
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A psalmusokból való isteni dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek Enekes könyv
A psalmusokból való isteni dicséretek Keresztyeni enekek
élőfej A psalmusokból isteni dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
Vízkereszt után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Est optima Petri András-énekeskönyv
Az hatodik psalmus, Domine ne in furore tuo etc. A Keresztyéni Gyülekezetben
Psalmus 6. Az kereztieni gievlekezetben
Psalmus 6. G. SZ. Domine ne in furore tuo Enekes könyv
6. psalmus. Greg. Zeged. Keresztyeni enekek
A büntetés engedelmét kéri és a tökéletes megengesztelést óhajtja Soltari énekek
megjegyzések RMNy 541: Mikor a bűn háborgat Enekec harom rendbe
Az első és utolsó versszakot átsatírozták. Komjátszegi graduál
Előszó: Mikor ördög háborgat, és mikor a bűn háborgat Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Tholnay Ferenc-énekeskönyv
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Soltari énekek
terjedelem 18 versszak Tholnay Ferenc-énekeskönyv
18 versszak Komjátszegi graduál
18 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
16 versszak Cantionale catholicum
12 versszak Soltari énekek
műfaj vallásos
tartalom 2: bűn háborgatásakor
Enekec harom rendbe
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
ünnep: Vízkereszt után
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Enekes könyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Keresztyeni enekek
nótajelzés (kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben