RPHA editor —

syntheticum

1298 Számkivetésre Dávid megyen vala – Ps 7=7

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Szegedi Gergely, a címzett neve Szegedi Lőrinc. Idegen minta: Ps 7=7. Akrosztichonja: SzEGEDI LERINC. Nincs kolofon. Keletkezési idő 1564.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (0668), Nagy bánatban Dávid mikoron vala (1024), Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (1209), Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (1496).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Boldog az ilyen ember ő lelkében (202), Boldog az olyan ember az Istenben (203), Dávid Doeg gonoszságát hogy látá (239), Hogy Jeruzsálemnek drága templomát (549), Keresztyének, kik e Földön lakoztok (729), Megnyomorult szegény keresztyén ember (869), Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (877), Nagy bánatban Dávid mikoron vala (1024), Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (1209), Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten (1295).

A szöveg teljes terjedelme 19, 21 strófa.

Metrumképlete:

a11, a11, a11, a11

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 24r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 488, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 63, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 349, Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz., protestáns (H 628) p. 8r.

Nyomtatott kiadásai: Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 10, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 93v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 10, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 131v, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 11, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 12, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 264, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 5v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 484 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 6r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 6r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 6r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 12, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 440, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 372, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 11, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 11, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 9, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 10, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 11, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 14, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 102, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 11, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 12, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 577, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 11, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 10, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 103, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 103, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 15, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 105, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 105, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 8, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 12, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 11.

Modern kiadása: RMKT-6-371.

A dallam kiadása: RMDT1 #95.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 24r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 488
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 63
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 349
Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz. (H 628) p. 8r
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 10
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 93v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 10
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 131v
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 11
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 12
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 264
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 5v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 484
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 6r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 6r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 6r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 12
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 440
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 372
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 11
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 11
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 9
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 10
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 11
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 14
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 102
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 11
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 12
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 577
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 11
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 10
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 103
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 103
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 15
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 105
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 105
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 8
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 12
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 11

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0093-B
nótajelzés: 1024
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0010
nótajelzés: 7042
Bölöni-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SzEGEDI LERINC
Kecskeméti-graduál függeléke megjegyzések: A vége a Kecskeméti graduál 488. lapján található. A két kézirat összetartozik.
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0131-B
megjegyzések: RMNy 541: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenivel etc. RMNy 513-ban a metrum osztásáhozhoz írt javaslat: 1. sor: 9x6+5 2. sor: 12x5+6 3. sor: 11x6+5 4. sor: 17x6+5
műfaj: vallásos
tartalom 2: világ háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0264
főcím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig
élőfej: A Szentháromság nap után való dicséretek
cím: Psalmus 8. G. Z.
megjegyzések: Előszó: Világi képmutatók ellen
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: világ háborgatásakor
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0440
főcím: Istenes igaz hitbeli bizodalomról
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: hit-bizalom
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0015
cím: Hogy bosszúságért bosszúval ne fizessünk
terjedelem: 19 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SzEHIEMHTAIKTIAATMEH
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0010
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
cím: Psalmus 7. Ad notam: Nagy bánatban Dávid mikoron vala. G. SZ. an. 1564
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SzEGEDI LERINC ISzHFEHAHSz
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig Az kereztieni gievlekezetben
Istenes igaz hitbeli bizodalomról Kereszteni isteni dicsiretek
A psalmusokból való isteni dicséretek Enekes könyv
élőfej A Szentháromság nap után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Psalmus 8. G. Z. Az kereztieni gievlekezetben
Hogy bosszúságért bosszúval ne fizessünk Soltari énekek
Psalmus 7. Ad notam: Nagy bánatban Dávid mikoron vala. G. SZ. an. 1564 Enekes könyv
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Bölöni-kódex
A versnek nincs akrosztichonja Soltari énekek
A versnek van akrosztichonja Enekes könyv
akrosztikon SzEGEDI LERINC Bölöni-kódex
SzEHIEMHTAIKTIAATMEH Soltari énekek
SzEGEDI LERINC ISzHFEHAHSz Enekes könyv
megjegyzések A vége a Kecskeméti graduál 488. lapján található. A két kézirat összetartozik. Kecskeméti-graduál függeléke
RMNy 541: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenivel etc. RMNy 513-ban a metrum osztásáhozhoz írt javaslat: 1. sor: 9x6+5 2. sor: 12x5+6 3. sor: 11x6+5 4. sor: 17x6+5 Enekec harom rendbe
Előszó: Világi képmutatók ellen Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Soltari énekek
terjedelem 19 versszak Soltari énekek
műfaj vallásos
tartalom 2: világ háborgatásakor
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: világ háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: hit-bizalom
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Soltari énekek
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Enekes könyv
nótajelzés 1024 A keresztyeni gywlekezetben
7042 Enekes keoniv