RPHA editor —

syntheticum

1295 Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten – Ps 11=12

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Sztárai Mihály, nem dedikált. Idegen minta: Ps 11=12. Lásd: Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (365). Akrosztichonja: SzTARAI MIHAL. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Boldog az olyan ember az Istenben (0203), Emlékezzél, Úristen, híveidről (0368), Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (0668), Nagy bánatban Dávid mikoron vala (1024), Számkivetésre Dávid megyen vala (1298), Mindenkoron áldom az én Uramat (0983), Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (1209).

A szöveg teljes terjedelme 11 strófa.

Metrumképlete:

a11(4,4,3), a11(4,4,3), a11(4,4,3), a11(4,4,3)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 495, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 75, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 369, Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz., protestáns (H 628) p. 9v.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 38v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 85v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 95, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 308, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 12r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 405 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 13v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 12v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 12v, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 26, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 535, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 454, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 25, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 25, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 19, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 23, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 25, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 31, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 120, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 25, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 25, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 25, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 22, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 121, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 121, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 26, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 123, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 123, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 18, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 27, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 24.

Modern kiadása: RMKT-5-77.

A dallam kiadása: RMDT1 #82.

analyticum

Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 495
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 75
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 369
Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz. (H 628) p. 9v
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 38v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 85v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 95
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 308
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 12r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 405
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 13v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 12v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 12v
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 26
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 535
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 454
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 25
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 25
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 19
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 23
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 25
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 31
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 120
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 25
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 25
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 25
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 22
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 121
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 121
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 26
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 123
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 123
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 18
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 27
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 24

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0095
nótajelzés: 0983
Kecskeméti graduál kezdősor: Ravaszságban bízván, akik ezt mondják
főcím: Szép isteni dicséretek
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
megjegyzések: H 628 tartalmazza a vers 1-3. versszakát.
Kecskeméti-graduál függeléke terjedelem: 3 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
megjegyzések: A Kecskeméti graduál tartalmazza a vers folytatását, a további 8 versszakot.
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0308
főcím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig
élőfej: A Szentháromság nap-után való dicséretek
cím: Psalmus 12. Nótája: Mindenkoron áldom az én Uramat
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SzTARAI MIHAL
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
egykorú műfaj: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0038-B
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
élőfej: A szentegyházban való isteni dicséretek
cím: Azon psalmus [=12.]. Nótája: Mindenkoron áldom az én Uramat
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SzTARAI MIHAL
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0085-B
metrum: a11(4,4,3), a11(4,7), a11(4,7), a11(4,4,3)
v46: aaaa
v47: 11(4,4,3), 11(4,7), 11(4,7), 11
megjegyzések: RMNy 541: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenivel etc.
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: világ háborgatásakor
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0405
főcím: Az anyaszentegyházról
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: anyaszentegyház
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0535
főcím: Külső háborúságban való dicséretek
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: külső háborúság
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0026
cím: A világ csalárdsága egybetétetik az Isten beszédinek igazságával
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
akrosztikon: SzHAKAÜTAAEM
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Ravaszságban bízván, akik ezt mondják Kecskeméti graduál
főcím Szép isteni dicséretek Kecskeméti graduál
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig Az kereztieni gievlekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
Az anyaszentegyházról Ditseretekel s egyéb
Külső háborúságban való dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
élőfej A Szentháromság nap-után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
A szentegyházban való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
cím Psalmus 12. Nótája: Mindenkoron áldom az én Uramat Az kereztieni gievlekezetben
Azon psalmus [=12.]. Nótája: Mindenkoron áldom az én Uramat A keresztyeni gywlekezetben
A világ csalárdsága egybetétetik az Isten beszédinek igazságával Soltari énekek
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Az kereztieni gievlekezetben
A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gywlekezetben
A versnek nincs akrosztichonja Soltari énekek
akrosztikon SzTARAI MIHAL Az kereztieni gievlekezetben
SzTARAI MIHAL A keresztyeni gywlekezetben
SzHAKAÜTAAEM Soltari énekek
megjegyzések H 628 tartalmazza a vers 1-3. versszakát. Kecskeméti graduál
A Kecskeméti graduál tartalmazza a vers folytatását, a további 8 versszakot. Kecskeméti-graduál függeléke
RMNy 541: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenivel etc. Enekec harom rendbe
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Kecskeméti graduál
töredék - töredék terjedelme Kecskeméti-graduál függeléke
terjedelem 8 versszak Kecskeméti graduál
3 versszak Kecskeméti-graduál függeléke
metrum a11(4,4,3), a11(4,7), a11(4,7), a11(4,4,3) Enekec harom rendbe
műfaj vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
egykorú műfaj: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: világ háborgatásakor
Enekec harom rendbe
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: anyaszentegyház
Ditseretekel s egyéb
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: külső háborúság
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Soltari énekek
nótajelzés 0983