RPHA editor —

syntheticum

1287 Sokat szóltam immár nektek Szentírásból – Szent Pál apostol életéről és haláláról szép história

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Ilosvai Selymes Péter, nem dedikált. Idegen minta: Act 9-28. Akrosztichonja: SERICEEVS PETRVS ILOOSVANVS L SVA SEREITIV COMMENDAT OMNIBVS CHRISTIANIS [IRAFTHMEAET] / ILOSVANVS SERICEVS PETRVS OMNIBVS PIETATEM PROOOIITENTIBVS ET DEVM TIMANTIBVS SVA COMMENDAT VOBIS OFFITAA / HACTENVSVNDOSAM PEVLI DEESKRIBERE VITAM COEPIMVS INDE SVAM ET AVDI PREFERRE NECEM. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről; hely: nemes Szakmárban, Egy jámbor lakatgyártónak házában; idő: Ezerötszáz és az hatvannégy esztendőben, Hideglelő Kisasszonnak havában; szerző: Nem csuda ha vétek vagyon az írásban, Sok reszelő, fúró kárt tett nékem írásban ... Ilosvai Péter deák bánatjában, Evvel vigasztalván szívét szomorúságban. Keletkezési idő 1564.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Mostan emlékezzünk a keresztyénekről (1015), Tehozzád kiáltok, Uram, ne hagyj vesznem (1365), Úr szolgái, Istent velem dicsérjétek (1420).

A szöveg teljes terjedelme 272, 273 strófa.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a13(6,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > história > elbeszélő > bibliai
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Nyomtatott kiadásai: A nagy Szent Pál apostolnak Debrecen, 1569-1570, protestáns (RMNy 265), Az nagy Szent Pal apostolnac Debrecen, 1574, protestáns (RMNy 339/A), Az nagy szent Pal Debrecen, 1577, protestáns (RMNy 381), Az nagy szent Pal Kolozsvár, 1579, protestáns (RMNy 438) p. »MEK, Az nagy szent Pal Debrecen, 1579-1596, protestáns (RMNy 610).

Modern kiadása: RMKT-4-173.

A dallam kiadása: RMDT1 #15.

analyticum

A nagy Szent Pál apostolnak Debrecen, 1569-1570 (RMNy 265)
Az nagy Szent Pal apostolnac Debrecen, 1574 (RMNy 339/A)
Az nagy szent Pal Debrecen, 1577 (RMNy 381)
Az nagy szent Pal Kolozsvár, 1579 (RMNy 438)
Az nagy szent Pal Debrecen, 1579-1596 (RMNy 610)

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
nyomtatott forrás: 28:0265 P:0000
terjedelem: 272 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SERICEEVS PETRVS ILOOSVANVS L SVA SEREITIV COMMENDAT OMNIBVS CHRISTIANIS [IRAFTHMEAET] / ILOSVANVS SERICEVS PETRVS OMNIBVS PIETATEM PROOOIITENTIBVS ET DEVM TIMANTIBVS SVA COMMENDAT VOBIS OFFITAA / HACTENVSVNDOSAM PEVLI DEESKRIBERE VITAM COEPIMVS INDE SVAM ET AVDI PREFERRE NECEM ...
megjegyzések: A nyomtatvány címlapja hiányzik.
Az nagy szent Pal nyomtatott forrás: 28:0381 P:0000
kezdősor: Vevé Barabást vele egy társaságba
terjedelem: 230 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
akrosztikon: V COMMENDAT OMNIBVS CHRISTIANIS [IRAFTHMEAET] / TLOSVANVS SERICEVS PETRVS OMNIBVS PIETATEM PROOOHITENTIBVS ET DEVM TIMANTIBVS SVA COMMENDAT VOBIS OFFITAA / HACTENVSVNDOSAM PEVLI DEESKRIBERE VITAM COEPIMVS INDE SVAM ET AVDI PREFERRE NECEM ...
Az nagy Szent Pal apostolnac nyomtatott forrás: 28:0339/A P:0000
megjegyzések: Feltételezhető kiadás.
Az nagy szent Pal nyomtatott forrás: 28:0438 P:0000
cím: A nagy szent Pál apostonak életéről és haláláról szép história a Szentírásból. Versekbe szereztetett Ilosvai Péter deák által
terjedelem: 273 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SERICEEVS PETRVS ILOOSVANVS L SVA SEROITIV COMMENDAT OMNIBVS CHRISTIANIS [IRAFTHMEAOT] / ILOSVANVS SERICEVS PETRVS OMNIBVS PIOTATEM PROOOIITENTIBVS ET DEVM TIMANTIBVS SVA COMMENDAT VOBIS OFFITAA / HACTENVSVNDOSAM PEVLI DEESKRIBERE VITAM COEPIMVS INDE SVAM ET AVDI PROFERRE NECEM ...

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Vevé Barabást vele egy társaságba Az nagy szent Pal
cím A nagy szent Pál apostonak életéről és haláláról szép história a Szentírásból. Versekbe szereztetett Ilosvai Péter deák által Az nagy szent Pal
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja
A versnek van akrosztichonja Az nagy szent Pal
A versnek van akrosztichonja Az nagy szent Pal
akrosztikon SERICEEVS PETRVS ILOOSVANVS L SVA SEREITIV COMMENDAT OMNIBVS CHRISTIANIS [IRAFTHMEAET] / ILOSVANVS SERICEVS PETRVS OMNIBVS PIETATEM PROOOIITENTIBVS ET DEVM TIMANTIBVS SVA COMMENDAT VOBIS OFFITAA / HACTENVSVNDOSAM PEVLI DEESKRIBERE VITAM COEPIMVS INDE SVAM ET AVDI PREFERRE NECEM ...
V COMMENDAT OMNIBVS CHRISTIANIS [IRAFTHMEAET] / TLOSVANVS SERICEVS PETRVS OMNIBVS PIETATEM PROOOHITENTIBVS ET DEVM TIMANTIBVS SVA COMMENDAT VOBIS OFFITAA / HACTENVSVNDOSAM PEVLI DEESKRIBERE VITAM COEPIMVS INDE SVAM ET AVDI PREFERRE NECEM ... Az nagy szent Pal
SERICEEVS PETRVS ILOOSVANVS L SVA SEROITIV COMMENDAT OMNIBVS CHRISTIANIS [IRAFTHMEAOT] / ILOSVANVS SERICEVS PETRVS OMNIBVS PIOTATEM PROOOIITENTIBVS ET DEVM TIMANTIBVS SVA COMMENDAT VOBIS OFFITAA / HACTENVSVNDOSAM PEVLI DEESKRIBERE VITAM COEPIMVS INDE SVAM ET AVDI PROFERRE NECEM ... Az nagy szent Pal
megjegyzések A nyomtatvány címlapja hiányzik.
Feltételezhető kiadás. Az nagy Szent Pal apostolnac
teljes-e? A vers szövege teljes
töredék - töredék terjedelme Az nagy szent Pal
A vers szövege teljes Az nagy szent Pal
terjedelem 272 versszak
230 versszak Az nagy szent Pal
273 versszak Az nagy szent Pal