RPHA editor —

syntheticum

1283 Sokan vannak most olyatén emberek – Ps 14=15

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Sztárai Mihály, nem dedikált. Idegen minta: Ps 14=15. Akrosztichonja: STARINVS. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1575.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Nagy bánatban Dávid mikoron vala (1024), Drága dolog az Úristent dicsérni (0291), Új urat adtál, Uram, a szent népnek (1414), Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (1496), Neked, mennyei szent Atyánk, könyörgünk (1062).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Izrael országát Salamon inté (620), Új urat adtál, Uram, a szent népnek (1414).

A szöveg teljes terjedelme 10 strófa.

Metrumképlete:

a11(4,4,3), a11(4,4,3), a11(4,4,3), a11(4,4,3)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 497, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 78, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 373, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 367, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 388, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 427, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 105.

Nyomtatott kiadásai: Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 233v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 109, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 321, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 13r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 461 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 217, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 14v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 13v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 13v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 570, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 272, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 28, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 217, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 27, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 27, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 21, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 25, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 27, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 34, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 123, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 27, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 27, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 584, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 27, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 217 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 24, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 124, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 124, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 29, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 126, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 126, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 19, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 388, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 30, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 26.

Modern kiadása: RMKT-5-79.

A dallam kiadása: RMDT1 #95.

analyticum

Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 497
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 78
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 373
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 367
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 388
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 427
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 105
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 233v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 109
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 321
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 13r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 461
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 217
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 14v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 13v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 13v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 570
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 272
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 28
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 217
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 27
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 27
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 21
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 25
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 27
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 34
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 123
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 27
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 27
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 584
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 27
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 217
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 24
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 124
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 124
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 29
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 126
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 126
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 19
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 388
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 30
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 26

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kecskeméti graduál akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: STARINUS IE
Komjátszegi graduál akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: STARINVS IE
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0233-B
élőfej: Isteni dicséretek
cím: Az igaz hitnek jó gyümölcséről. Psalmus 15. Domine quis habitabit in etc.
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: STARINVS IL
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0584
kezdősor: Sokan vannak most is olyan emberek
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
akrosztikon: STARJNGS IE
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0029
cím: Mennybevívő út, a sátornak példája alatt
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: STARINUS IE

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Sokan vannak most is olyan emberek Cantionale catholicum
élőfej Isteni dicséretek Enekec harom rendbe
cím Az igaz hitnek jó gyümölcséről. Psalmus 15. Domine quis habitabit in etc. Enekec harom rendbe
Mennybevívő út, a sátornak példája alatt Soltari énekek
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Kecskeméti graduál
A versnek van akrosztichonja Komjátszegi graduál
A versnek van akrosztichonja Enekec harom rendbe
A versnek nincs akrosztichonja Cantionale catholicum
A versnek van akrosztichonja Soltari énekek
akrosztikon STARINUS IE Kecskeméti graduál
STARINVS IE Komjátszegi graduál
STARINVS IL Enekec harom rendbe
STARJNGS IE Cantionale catholicum
STARINUS IE Soltari énekek
műfaj vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Enekec harom rendbe