RPHA editor —

syntheticum

1269 Sok szép dolgok nekünk megírattatván vannak – Jovenianus császár históriája

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Póli István, nem dedikált. Idegen minta: Gesta Romanorum, no. 59. Akrosztichonja: STEPHANVS POLI FECIT. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről; hely: Szekcső mentében, Sóvár nevű faluban; idő: Az ezerötszázban és kilencvenháromban; szerző: Az énekszerzőnek nevét megtalálod az versek folyásában, ... Ez éneket szerzé gondolva magában, Az nagy kevélységet, istentelenséget utálván ő magában. Keletkezési idő 1593.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Szánja az Úristen híveinek romlását (1300).

A szöveg teljes terjedelme 132 strófa.

Metrumképlete:

a13(6,7), a13(6,7), a19(6,6,7)

Műfaji besorolása:

világi > história > elbeszélő > kitalált történetmondás
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Nyomtatott kiadásai: Historia az Iovenianus Debrecen, 1596 körül, világi (RMNy 777) p. »MEK, Historia az Iovenianus Bártfa, 1598-1612, világi (RMNy 924), Historia, az Iovenianvs Lőcse, 1700 előtt, világi (RMK I 1598).

Modern kiadása: ItK-1918-181.

A dallam kiadása: RMDT1 #18.

analyticum

Historia az Iovenianus Debrecen, 1596 körül (RMNy 777)
Historia az Iovenianus Bártfa, 1598-1612 (RMNy 924)
Historia, az Iovenianvs Lőcse, 1700 előtt (RMK I 1598)

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Historia az Iovenianus nyomtatott forrás: 28:0777 P:0000
cím: História a Jovenianus nevű római császárnak Isten ellen való fölfuvalkodásáról, és a nagy Úristennek rajta tett bosszúállásáról, és előbbi tisztében való állásáról, mostan deákból magyarra fordíttatott 1593. esztendőben. Nótája: Szánja az Úristen híveinek romlását
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: STEPHANVS POLI FECIT ...
megjegyzések: Kritikai kiadás:RMKT16-12-324.
Historia az Iovenianus nyomtatott forrás: 28:0924 P:0000
terjedelem: 37 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Historia, az Iovenianvs nyomtatott forrás: 27:1598 P:0000
cím: História a Jovenianus nevű római császárnak Isten ellen való felfuvalkodásáról, és a nagy Úristennek rajta tett bosszúállásáról, és előbbi tisztében való állásáról, mely deákból magyarra fordíttatott 1593. esztendőben

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím História a Jovenianus nevű római császárnak Isten ellen való fölfuvalkodásáról, és a nagy Úristennek rajta tett bosszúállásáról, és előbbi tisztében való állásáról, mostan deákból magyarra fordíttatott 1593. esztendőben. Nótája: Szánja az Úristen híveinek romlását Historia az Iovenianus
História a Jovenianus nevű római császárnak Isten ellen való felfuvalkodásáról, és a nagy Úristennek rajta tett bosszúállásáról, és előbbi tisztében való állásáról, mely deákból magyarra fordíttatott 1593. esztendőben Historia, az Iovenianvs
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Historia az Iovenianus
akrosztikon STEPHANVS POLI FECIT ... Historia az Iovenianus
megjegyzések Kritikai kiadás:RMKT16-12-324. Historia az Iovenianus
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Historia az Iovenianus
terjedelem 37 versszak Historia az Iovenianus