RPHA editor —

syntheticum

1265 Sok nyomorúsággal élete embernek – Az emberi élet mulandóságáról

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Siderius János, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Akrosztichonja: SIDERJVS IANOS IRTA. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Ember, emlékezzél utolsó napodról (0341), Ó, te meghalandó emberi nemzetség (1134).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Panaszom reátok, urak, kik rám szóltok (1172), Paradicsomnak kegyes szép hajléka (1175), Szentes, kegyetlen faj, de mit dicsekedel (1325).

A szöveg teljes terjedelme 16, 19 strófa.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > alkalmi ének > temetési ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 1r »MEK, Thordai-kódex, 1657 előtt, unitárius (S 80) p. 701, Halotti énekek, 1694, protestáns (S 128) p. 37v »MEK, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 491.

Nyomtatott kiadásai: Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/2), Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/2) p. 17r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/2) p. 16r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 526, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/2) p. 16r, Halotti elmelkedesek Lőcse, 1634, református (RMNy 1595) p. F2v, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/4) p. 37, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 805, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 702, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 370, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 370, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 314, In exeqviis defunctorum Várad, 1654, protestáns (RMK I 897) p. 27, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 370, In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660, protestáns (RMK I 956) p. 65, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 476, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 610, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 380, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 465, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 677, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 380, In exequiis defunctorum Lőcse, 1682, protestáns (RMK I 1288/A) p. 76, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 346, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 629, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1408/A) p. 117, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 629, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692, protestáns (RMK I 1425/A) p. 88, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/2) p. 24, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 733, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 733, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 285, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1504) p. 78, In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1618/P) p. 93.

A dallam kiadásai: RMDT1 #199, RMDT1 #203, RMDT2 #290.

analyticum

Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 1r
Thordai-kódex, 1657 előtt (S 80) p. 701
Halotti énekek, 1694 (S 128) p. 37v
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 491
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/2)
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/2) p. 17r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/2) p. 16r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 526
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/2) p. 16r
Halotti elmelkedesek Lőcse, 1634 (RMNy 1595) p. NaNv
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/4) p. 37
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 805
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 702
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 370
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 370
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 314
In exeqviis defunctorum Várad, 1654 (RMK I 897) p. 27
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 370
In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660 (RMK I 956) p. 65
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 476
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 610
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 380
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 465
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 677
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 380
In exequiis defunctorum Lőcse, 1682 (RMK I 1288/A) p. 76
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 346
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 629
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691 (RMK I 1408/A) p. 117
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 629
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692 (RMK I 1425/A) p. 88
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/2) p. 24
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 733
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 733
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 285
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697 (RMK I 1504) p. 78
In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt (RMK I 1618/P) p. 93

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Petri András-énekeskönyv terjedelem: 17 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
akrosztikon: DERJVS JANOS JRTA HD
Thordai-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SIDERJVS IANOS IRTA
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Halotti énekek terjedelem: 16 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SIDERAMS ANOS HMLD
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/4 P:0037
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SIDERJVS IANOS IRTA HD
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0677
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SIDERJVS IANOS IRTA HD
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0805
főcím: Halott temetéskorra való válogatott keresztyéni énekek
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SIDERJVS IANOS IRTA HD
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/2 P:0024
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SIDERJ IANOS IRT BHIOO
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/2 P:0000
főcím: Halott temetéskorra való énekek; Harmadik rész, melyben vannak az énekek, melyeket a sír felett szoktanak mondani
megjegyzések: Feltételezett előfordulás.
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Halott temetéskorra való válogatott keresztyéni énekek Kereszteni isteni dicsiretek
Halott temetéskorra való énekek; Harmadik rész, melyben vannak az énekek, melyeket a sír felett szoktanak mondani Keresztyeni enekek
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Petri András-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Thordai-kódex
A versnek nincs akrosztichonja Halotti énekek
A versnek van akrosztichonja Keresztyéni isteni dicséretek
A versnek van akrosztichonja Cantionale catholicum
A versnek van akrosztichonja Kereszteni isteni dicsiretek
A versnek van akrosztichonja Soltari énekek
akrosztikon DERJVS JANOS JRTA HD Petri András-énekeskönyv
SIDERJVS IANOS IRTA Thordai-kódex
SIDERAMS ANOS HMLD Halotti énekek
SIDERJVS IANOS IRTA HD Keresztyéni isteni dicséretek
SIDERJVS IANOS IRTA HD Cantionale catholicum
SIDERJVS IANOS IRTA HD Kereszteni isteni dicsiretek
SIDERJ IANOS IRT BHIOO Soltari énekek
megjegyzések Feltételezett előfordulás. Keresztyeni enekek
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Petri András-énekeskönyv
A vers szövege teljes Halotti énekek
terjedelem 17 versszak Petri András-énekeskönyv
16 versszak Halotti énekek
műfaj vallásos
alkalom: temetés
Thordai-kódex
vallásos
alkalom: temetés
Halotti énekek
vallásos
alkalom: temetés
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Keresztyeni enekek