RPHA editor —

syntheticum

1263 Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta – Ps 35=36

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Sztárai Mihály, nem dedikált. Idegen minta: Ps 35=36. Akrosztichonja: STARINVS FACIEBAA. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Dicsérlek téged, mennybéli Isten, én édes Teremtőm (0280), Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (0470), Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában (0926), Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (1052), Szánjad, Úristen, a te népednek ilyen nagy romlását (1301).

A szöveg teljes terjedelme 14, 16 strófa.

Metrumképlete:

a16(5,5,6), a16(5,5,6), a16(5,5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 525, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 103, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 413, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 746.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 48v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 94r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 30, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 292, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 23v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 409 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 27r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 25v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 25v, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 54, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 55, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 55, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 40, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 50, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 55, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 67, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 159, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 55, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 53, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 55, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 48, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 160, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 160, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 58, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 162, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 162, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 39, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 60, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 53.

Modern kiadása: RMKT-5-91.

A dallam kiadása: RMDT1 #196.

analyticum

Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 525
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 103
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 413
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 746
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 48v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 94r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 30
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 292
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 23v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 409
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 27r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 25v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 25v
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 54
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 55
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 55
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 40
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 50
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 55
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 67
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 159
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 55
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 53
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 55
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 48
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 160
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 160
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 58
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 162
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 162
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 39
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 60
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 53

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0030
nótajelzés: 0280
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0094-A
megjegyzések: RMNy 541: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenivel etc.
műfaj: vallásos
tartalom 2: világ háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0292
megjegyzések: Előszó: Világi képmutatók ellen
műfaj: vallásos
tartalom 2: világ háborgatásakor
Kecskeméti graduál akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: STARINUS FACIEBAA
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Csodálja az istentelenek veszett erkölcsét és még inkább az Istennek hozzájuk való nagy kegyességét
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0048-B
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
cím: 36. psalmus. In te Domine speravi etc. Nótája: Dicsérlek téged, mennybéli Isten, én édes teremtőm, avagy, Szánjad, Úristen etc.
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: STARINVS FACIEBAA
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0058
kezdősor: Sok nyilvánvaló bizonyságokból szent Dávid próféta
cím: Csodálja az istentelenek veszett erkölcsét és még inkább az Istennek hozzájuk való nagy kegyességét
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SAMSNIFATMBAOI

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Sok nyilvánvaló bizonyságokból szent Dávid próféta Soltari énekek
főcím A psalmusokból való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
cím Csodálja az istentelenek veszett erkölcsét és még inkább az Istennek hozzájuk való nagy kegyességét Szoszna Demeter-énekeskönyv
36. psalmus. In te Domine speravi etc. Nótája: Dicsérlek téged, mennybéli Isten, én édes teremtőm, avagy, Szánjad, Úristen etc. A keresztyeni gywlekezetben
Csodálja az istentelenek veszett erkölcsét és még inkább az Istennek hozzájuk való nagy kegyességét Soltari énekek
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Kecskeméti graduál
A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gywlekezetben
A versnek nincs akrosztichonja Soltari énekek
akrosztikon STARINUS FACIEBAA Kecskeméti graduál
STARINVS FACIEBAA A keresztyeni gywlekezetben
SAMSNIFATMBAOI Soltari énekek
megjegyzések RMNy 541: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenivel etc. Enekec harom rendbe
Előszó: Világi képmutatók ellen Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes Soltari énekek
terjedelem 14 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
14 versszak Soltari énekek
műfaj vallásos
tartalom 2: világ háborgatásakor
Enekec harom rendbe
vallásos
tartalom 2: világ háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben
nótajelzés 0280