RPHA editor —

syntheticum

1262 Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk – Könyörgés

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte István, nem dedikált. Akrosztichonja: STIPHANVS. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Atya Istennek mirólunk nagy gondja (6059), Ut queant laxis (5194).

A szöveg teljes terjedelme 6, 9, 10 strófa.

Metrumképlete:

a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6), a5

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Batthyány-kódex, 17. sz. eleje, protestáns (S 6) p. 147, Apostagi graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 8) p. 51v »MEK, Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 9) p. 98, Rádai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 11) p. 171, Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 12) p. 73v, Csáti graduál, 1602, protestáns (S 15) p. 46r, Spáczai graduál, 1619, protestáns (S 38) p. 194, Kálmáncsai graduál, 1623-1628, protestáns (S 41) p. 131, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 271r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 27, Csurgai graduál, 1630-as évek, protestáns (S 62) p. 39v, Béllyei graduál, 1642-1653, protestáns (S 64) p. 154, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 43, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 70, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 3, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 4, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 18, Simontornyai graduál, 17. sz. második fele, protestáns (H 600/A) p. 9r.

Nyomtatott kiadásai: Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 7, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 5, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/3) p. 55, Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636, református (RMK I 658/1) p. 184 »MEK, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/1) p. 60, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/1) p. 60, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/1) p. 68, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/1) p. 40, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/1) p. 60, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/1) p. 57, A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673, protestáns (RMK I 1145/A) p. 64, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 61, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 59, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/1) p. 68, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 559, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/1) p. 59, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/1) p. 47, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 61, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 61, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 63, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 63, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/1) p. 36, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 4, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/1) p. 51, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 43.

Modern kiadása: Nyelvemléktár-14-202.

A dallam kiadása: NZ-3-157.

analyticum

Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (S 6) p. 147
Apostagi graduál, 17. sz. eleje (S 8) p. 51v
Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje (S 9) p. 98
Rádai graduál, 17. sz. eleje (S 11) p. 171
Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje (S 12) p. 73v
Csáti graduál, 1602 (S 15) p. 46r
Spáczai graduál, 1619 (S 38) p. 194
Kálmáncsai graduál, 1623-1628 (S 41) p. 131
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 271r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 27
Csurgai graduál, 1630-as évek (S 62) p. 39v
Béllyei graduál, 1642-1653 (S 64) p. 154
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 43
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 70
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 3
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 4
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 18
Simontornyai graduál, 17. sz. második fele (H 600/A) p. 9r
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 7
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 5
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/3) p. 55
Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636 (RMK I 658/1) p. 184
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/1) p. 60
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/1) p. 60
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/1) p. 68
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/1) p. 40
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/1) p. 60
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/1) p. 57
A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673 (RMK I 1145/A) p. 64
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 61
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 59
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/1) p. 68
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 559
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/1) p. 59
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/1) p. 47
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 61
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 61
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 63
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 63
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/1) p. 36
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 4
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/1) p. 51
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 43

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Batthyány-kódex cím: Alius. Nota: Ut queant lexis etc.
terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: STIPANVS D
Nagydobszai graduál terjedelem: 10 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: STIPHANVS D
Béllyei graduál terjedelem: 10 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: STIPHANUS D
Balogi cancionale kezdősor: Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltunk
terjedelem: 10 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: STJPHANVS D
Komjátszegi graduál terjedelem: 10 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: STIPHANTS D
Az keresztyeni üdvözitö nyomtatott forrás: 27:0658/1 P:0184
terjedelem: 10 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: STIPHANVS D
Eperjesi graduál terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0559
terjedelem: 6 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: STIHA D

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltunk Balogi cancionale
cím Alius. Nota: Ut queant lexis etc. Batthyány-kódex
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Batthyány-kódex
A versnek van akrosztichonja Nagydobszai graduál
A versnek van akrosztichonja Béllyei graduál
A versnek van akrosztichonja Balogi cancionale
A versnek van akrosztichonja Komjátszegi graduál
A versnek van akrosztichonja Az keresztyeni üdvözitö
A versnek nincs akrosztichonja Cantionale catholicum
akrosztikon STIPANVS D Batthyány-kódex
STIPHANVS D Nagydobszai graduál
STIPHANUS D Béllyei graduál
STJPHANVS D Balogi cancionale
STIPHANTS D Komjátszegi graduál
STIPHANVS D Az keresztyeni üdvözitö
STIHA D Cantionale catholicum
teljes-e? A vers szövege teljes Batthyány-kódex
A vers szövege teljes Nagydobszai graduál
A vers szövege teljes Béllyei graduál
A vers szövege teljes Balogi cancionale
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Az keresztyeni üdvözitö
A vers szövege teljes Eperjesi graduál
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
terjedelem 9 versszak Batthyány-kódex
10 versszak Nagydobszai graduál
10 versszak Béllyei graduál
10 versszak Balogi cancionale
10 versszak Komjátszegi graduál
10 versszak Az keresztyeni üdvözitö
9 versszak Eperjesi graduál
6 versszak Cantionale catholicum