RPHA editor —

syntheticum

1259 Sok jótéteményen nagyon csodálkozván – Ps 64=65

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Sztárai Mihály, nem dedikált. Idegen minta: Ps 64=65. Akrosztichonja: STARINVS FECIT. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Cur mundus militat, sub vana gloria (5038), Hálaadásunkban rólad emlékezünk (0478), Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (0590), Az én életemnek minden idejében (0125), Tudni hagyta nyilván írásában Szent Pál (1390).

A szöveg teljes terjedelme 8, 13, 14 strófa.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Detsi-kódex, 1609-1613, világi (S 25) p. 32v, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 139, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 471, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 768.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 65v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 108v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 98, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 316, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 42v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 278 »MEK, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 114, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 48v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 45v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 45v, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 300, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 99, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 31v, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 93, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 93, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 72, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 86, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 93, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 116, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 208, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 93, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 98, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 615, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 93, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 82, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 209, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 209, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 96, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 211, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 211, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 66, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 104, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 91.

Modern kiadása: RMKT-5-99.

A dallam kiadásai: RMDT1 #188, RMDT1 #190, RMDT1 681.

analyticum

Detsi-kódex, 1609-1613 (S 25) p. 32v
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 139
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 471
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 768
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 65v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 108v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 98
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 316
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 42v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 278
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 114
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 48v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 45v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 45v
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 300
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 99
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 31v
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 93
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 93
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 72
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 86
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 93
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 116
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 208
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 93
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 98
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 615
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 93
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 82
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 209
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 209
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 96
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 211
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 211
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 66
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 104
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 91

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0108-B
megjegyzések: RMNy 541: Mikor közönséges háborúságink vannak
műfaj: vallásos
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0114
főcím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek
cím: 65. zsoltár. Azon nótára vagy Az én életemnek minden idej.
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0065-B
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
élőfej: A szentegyházban való isteni dicséretek
cím: 65. psalmus. Te decet hymnus Deus in Sion. Nótája: Cur mundus militat sub vana gloria
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: STARINVS FECIT Sz
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0316
cím: Psalmus 65. Nótája: Cur mundus miltat sub vana
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: STARINVS FECIT Sz
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
egykorú műfaj: zsoltár
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0042-B
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
cím: 65. psalmus. Nóta: Irgalmazz, Úristen etc.
terjedelem: 7 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
akrosztikon: STARINV
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0031-B
főcím: Istennek jótéteményiért
műfaj: vallásos
tartalom 2: Istennek jótéteményeiért
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0615
terjedelem: 13 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: STARJNV FECJT Sz
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0096
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: STAIBTSA FFCJ MD

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek Szent Biblia
A psalmusokból való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek Keresztyeni enekek
Istennek jótéteményiért Keresztyen imadsagok egy-nehany
élőfej A szentegyházban való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
cím 65. zsoltár. Azon nótára vagy Az én életemnek minden idej. Szent Biblia
65. psalmus. Te decet hymnus Deus in Sion. Nótája: Cur mundus militat sub vana gloria A keresztyeni gywlekezetben
Psalmus 65. Nótája: Cur mundus miltat sub vana Az kereztieni gievlekezetben
65. psalmus. Nóta: Irgalmazz, Úristen etc. Keresztyeni enekek
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gywlekezetben
A versnek van akrosztichonja Az kereztieni gievlekezetben
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni enekek
A versnek van akrosztichonja Cantionale catholicum
A versnek nincs akrosztichonja Soltari énekek
akrosztikon STARINVS FECIT Sz A keresztyeni gywlekezetben
STARINVS FECIT Sz Az kereztieni gievlekezetben
STARINV Keresztyeni enekek
STARJNV FECJT Sz Cantionale catholicum
STAIBTSA FFCJ MD Soltari énekek
megjegyzések RMNy 541: Mikor közönséges háborúságink vannak Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
töredék - töredék terjedelme Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Soltari énekek
terjedelem 14 versszak A keresztyeni gywlekezetben
14 versszak Az kereztieni gievlekezetben
7 versszak Keresztyeni enekek
13 versszak Cantionale catholicum
14 versszak Soltari énekek
műfaj vallásos
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Enekec harom rendbe
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szent Biblia
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
közönséges időben: közönséges
egykorú műfaj: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Keresztyeni enekek
vallásos
tartalom 2: Istennek jótéteményeiért
Keresztyen imadsagok egy-nehany