RPHA editor —

syntheticum

1257 Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen – Ps 73=74

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Sztárai Mihály, nem dedikált. Idegen minta: Ps 73=74. Lásd: Hogy Jeruzsálemnek drága templomát (549). Akrosztichonja: STARINVS. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1575.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (0364), Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (0415), Ó, születendő, hozzánk jövendő, drága, szép Jézusunk (6024), Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (1447), Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben (1321).

A szöveg teljes terjedelme 7, 8 strófa.

Metrumképlete:

a16(5,5,6), a16(5,5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 150, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 486, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 282.

Nyomtatott kiadásai: Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 118, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 46r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 53v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 50r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 50r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 109, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 369, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 272r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 312, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 102, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 102, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 79, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 95, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 102, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 127, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 220, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 434 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 102, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 108, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 102, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 90, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 221, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 221, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 224, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 224, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 73, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 114, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 100.

Modern kiadása: RMKT-5-101.

A dallam kiadásai: RMDT1 #90, RMDT1 #99, RMDT2 #174.

analyticum

Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 150
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 486
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 282
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 118
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 46r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 53v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 50r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 50r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 109
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 369
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 272r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 312
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 102
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 102
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 79
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 95
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 102
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 127
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 220
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 434
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 102
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 108
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 102
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 90
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 221
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 221
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 224
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 224
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 73
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 114
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 100

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Más köznapi ének
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
hét napjai: köznap
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0369
főcím: Penitenciáról való szép isteni dicséretek
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: STARINVS
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:1159 P:0434
kezdősor: Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Istenünk
terjedelem: 8 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0046-A
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
cím: Azon psalmus [= 74]. Nóta: Felséges Isten, neked etc.
terjedelem: 8 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: STARINVS
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0272-A
főcím: Titkos szükség, testi nyavalya avagy háborúság ellen
műfaj: vallásos
tartalom 2: titkos szükség, testi nyavalya vagy háborúság ellen

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Istenünk Cantvs catholici
főcím Penitenciáról való szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
A psalmusokból való isteni dicséretek Keresztyeni enekek
Titkos szükség, testi nyavalya avagy háborúság ellen Keresztyen imadsagok egy-nehany
cím Más köznapi ének Szoszna Demeter-énekeskönyv
Azon psalmus [= 74]. Nóta: Felséges Isten, neked etc. Keresztyeni enekek
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Kereszteni isteni dicsiretek
A versnek nincs akrosztichonja Cantvs catholici
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni enekek
akrosztikon STARINVS Kereszteni isteni dicsiretek
STARINVS Keresztyeni enekek
teljes-e? A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes Cantvs catholici
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
terjedelem 7 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
8 versszak Cantvs catholici
8 versszak Keresztyeni enekek
műfaj vallásos
hét napjai: köznap
Szoszna Demeter-énekeskönyv
vallásos
dogmatika: penitencia
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Keresztyeni enekek
vallásos
tartalom 2: titkos szükség, testi nyavalya vagy háborúság ellen
Keresztyen imadsagok egy-nehany