RPHA editor —

syntheticum

1231 Siess, nagy Úristen, én segítségemre – Ps 68=69

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Barát István, nem dedikált. Idegen minta: Ps 68=69. Akrosztichonja: STEPHANVS BARAT. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (1219), Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (0590), Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (0940), Tudni hagyta nyilván írásában Szent Pál (1390), Hálaadásunkban rólad emlékezünk (0478), Tudni hagyta Isten (5185).

A szöveg teljes terjedelme 7, 14 strófa.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Detsi-kódex, 1609-1613, világi (S 25) p. 14r, Tholnay Ferenc-énekeskönyv, 1614-1621, világi (S 29) p. 66r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 440, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 141, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 474, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 82, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 287.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 66v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 109v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 100, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 331, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 56r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 424 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 49v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 46v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 46v, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 102, Tizenket idvösseges elmelkedesec Leiden, 1637, református (RMK I 669) p. 476, Tizenkét idvösseges elmelkedesek Lőcse, 1638, evangélikus (RMK I 681/A) p. 550, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 603, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 519, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 95, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 95, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 73, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 88, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 95, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 118, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 211, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 95, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 100, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 95, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 84, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 212, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 212, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 98, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 215, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 215, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 67, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 106, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 93.

Modern kiadása: RMKT-6-245.

A dallam kiadásai: RMDT1 #23, RMDT1 #102.

analyticum

Detsi-kódex, 1609-1613 (S 25) p. 14r
Tholnay Ferenc-énekeskönyv, 1614-1621 (S 29) p. 66r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 440
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 141
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 474
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 82
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 287
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 66v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 109v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 100
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 331
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 56r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 424
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 49v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 46v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 46v
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 102
Tizenket idvösseges elmelkedesec Leiden, 1637 (RMK I 669) p. 476
Tizenkét idvösseges elmelkedesek Lőcse, 1638 (RMK I 681/A) p. 550
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 603
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 519
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 95
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 95
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 73
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 88
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 95
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 118
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 211
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 95
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 100
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 95
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 84
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 212
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 212
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 98
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 215
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 215
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 67
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 106
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 93

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0100
nótajelzés: 5185
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0109-B
megjegyzések: RMNy 541: Mikor a halál háborgat
műfaj: vallásos
tartalom 2: halál háborgatásakor
Tholnay Ferenc-énekeskönyv terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: STEPHANUS BARAT
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kecskeméti graduál terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: STEPHANVS BARAT
Szoszna Demeter-énekeskönyv terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0066-B
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
élőfej: A szentegyházban való isteni dicséretek
cím: 69. psalmus. Deus in nomine tuo salvum me fac. Nótája: Tudni hagyta Isten etc.
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: STEPHANVS BARAT
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0424
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: STEPHANVS BARAT
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0098
cím: Istenhez folyamodik sietséggel való segedelemért a maga képében, betű szerint, Krisztusban és az igazokéban, lelki értelemmel
terjedelem: 7 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: SBCAMED
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Tizenket idvösseges elmelkedesec nyomtatott forrás: 27:0669 P:0476
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: STEPHANVS BARAT

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A psalmusokból való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
élőfej A szentegyházban való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
cím 69. psalmus. Deus in nomine tuo salvum me fac. Nótája: Tudni hagyta Isten etc. A keresztyeni gywlekezetben
Istenhez folyamodik sietséggel való segedelemért a maga képében, betű szerint, Krisztusban és az igazokéban, lelki értelemmel Soltari énekek
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Tholnay Ferenc-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kecskeméti graduál
A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gywlekezetben
A versnek van akrosztichonja Ditseretekel s egyéb
A versnek nincs akrosztichonja Soltari énekek
A versnek van akrosztichonja Tizenket idvösseges elmelkedesec
akrosztikon STEPHANUS BARAT Tholnay Ferenc-énekeskönyv
STEPHANVS BARAT Kecskeméti graduál
STEPHANVS BARAT A keresztyeni gywlekezetben
STEPHANVS BARAT Ditseretekel s egyéb
SBCAMED Soltari énekek
STEPHANVS BARAT Tizenket idvösseges elmelkedesec
megjegyzések RMNy 541: Mikor a halál háborgat Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes Tholnay Ferenc-énekeskönyv
A vers szövege teljes Kecskeméti graduál
A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Ditseretekel s egyéb
A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes Tizenket idvösseges elmelkedesec
terjedelem 14 versszak Tholnay Ferenc-énekeskönyv
14 versszak Kecskeméti graduál
7 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
14 versszak A keresztyeni gywlekezetben
14 versszak Ditseretekel s egyéb
7 versszak Soltari énekek
14 versszak Tizenket idvösseges elmelkedesec
műfaj vallásos
tartalom 2: halál háborgatásakor
Enekec harom rendbe
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Tholnay Ferenc-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Soltari énekek
nótajelzés 5185