RPHA editor —

syntheticum

1219 Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege – Vigasztaló ének

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Szkhárosi Horvát András, nem dedikált. Akrosztichonja: SKHAROSINVS. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1549.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (1215), A paradicsomnak dicső kútforrása (6058).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A beteg népeknek tanúságot ada (1), Dávid prófétának imádkozásáról (242), Hálaadásunkban rólad emlékezünk (478), Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz (654), Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (952), Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (1215), Siess, nagy Úristen, én segítségemre (1231), Velem jól tett Istent szívemből szeretem (1477).

A szöveg teljes terjedelme 12 strófa.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > hívők vigasztalása
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 62r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 438, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 412, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 648, Probatio calami, 17. sz., protestáns (H 758).

Nyomtatott kiadásai: Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 205, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 109v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 146r, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 209, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 244, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 4, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 143r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 442 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 165r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 154v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 412, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 154v, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 359, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 642, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 310v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 554, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 325, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 325, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 247, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 310, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 325, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 419, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 548, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 325, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 358, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 325, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 295, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 562, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 562, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 638, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 638, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 244, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 393, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 341.

Modern kiadása: RMKT-2-161.

A dallam kiadása: RMDT1 #15.

analyticum

Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 62r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 438
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 412
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 648
Probatio calami, 17. sz. (H 758)
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 205
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 109v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 146r
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 209
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 244
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 4
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 143r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 442
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 165r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 154v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 412
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 154v
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 359
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 642
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 310v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 554
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 325
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 325
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 247
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 310
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 325
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 419
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 548
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 325
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 358
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 325
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 295
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 562
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 562
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 638
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 638
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 244
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 393
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 341

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0109-B
nótajelzés: 1215
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0146-A
nótajelzés: 1215
Petri András-énekeskönyv akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SKHAROSJNVS H
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0205
élőfej: Közönséges dicséretek
cím: Más vigasztaló ének
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SKHAROSINVS H
műfaj: vallásos
tartalom 1: vigasztalás
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0004
főcím: Adventustól fogván Krisztus születése napjáig
élőfej: Krisztus eljövéséről való szép dicséretek
cím: Vigasztalás
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: SKHAROSINVS H
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: vigasztalás
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0642
főcím: Az ördög és bűn háborgatása ellen
műfaj: vallásos
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0310-B
főcím: Vigasztalás a keresztben
műfaj: vallásos
tartalom 1: vigasztalás

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Adventustól fogván Krisztus születése napjáig Az kereztieni gievlekezetben
Az ördög és bűn háborgatása ellen Kereszteni isteni dicsiretek
Vigasztalás a keresztben Keresztyen imadsagok egy-nehany
élőfej Közönséges dicséretek Enekes könyv
Krisztus eljövéséről való szép dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Más vigasztaló ének Enekes könyv
Vigasztalás Az kereztieni gievlekezetben
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Petri András-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Enekes könyv
A versnek van akrosztichonja Az kereztieni gievlekezetben
akrosztikon SKHAROSJNVS H Petri András-énekeskönyv
SKHAROSINVS H Enekes könyv
SKHAROSINVS H Az kereztieni gievlekezetben
műfaj vallásos
tartalom 1: vigasztalás
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: vigasztalás
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 1: vigasztalás
Keresztyen imadsagok egy-nehany
nótajelzés 1215 A keresztyeni gywlekezetben
1215 Enekec harom rendbe