RPHA editor —

syntheticum

1215 Segítségül hívjuk a mennybéli Istent – Az Úristenben való bizodalomról

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1569.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Dicséretet mondjunk a nagy Úristennek (0262), Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (1219), Istennek áldása az olyan emberen (7109).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A beteg népeknek tanúságot ada (1), Dicséretet mondjunk a nagy Úristennek (262), Kivel Isten vagyon, bátorsága lehet (767), Látja világ dolgát Isten és forgatja (827), Nyomorult fejemtől fogadd kérésemet (1094), Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (1219), Úr szolgái, Istent velem dicsérjétek (1420), Velem dicsérjétek, ti szentek, az Istent (1476).

A szöveg teljes terjedelme 10 strófa.

Metrumképlete:

x12(6,6), x12(6,6), x12(6,6), x12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > Szentlélek invokáció
vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Vasady-kódex, 1613-1615 körül, világi (S 27) p. 82r, Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 100v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 451, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 411, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 646, Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685, unitárius (S 115) p. 92v »MEK, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 365, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 385, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 424, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 73r, Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601, unitárius (H 31), Fragment d'un recueil de poèmes, 16. sz. vége - 17. sz. eleje, protestáns (H 153) p. 1r.

Nyomtatott kiadásai: Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 177, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 186, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 101r, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 138v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 222, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 276, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 142v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 258 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 535, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 164v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 153v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 276, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 153v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 568, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 357, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 437, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 307v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 370, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 324, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 324, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 246, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 309, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 324, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 417, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 546, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 324, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 357, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 324, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 294, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 560, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 560, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 636, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 636, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 243, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 385, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 391, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 340.

A dallam kiadása: RMDT1 #15.

analyticum

Vasady-kódex, 1613-1615 körül (S 27) p. 82r
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 100v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 451
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 411
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 646
Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685 (S 115) p. 92v
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 365
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 385
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 424
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 73r
Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601 (H 31)
Fragment d'un recueil de poèmes, 16. sz. vége - 17. sz. eleje (H 153) p. 1r
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 177
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 186
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 101r
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 138v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 222
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 276
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 142v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 258
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 535
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 164v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 153v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 276
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 153v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 568
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 357
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 437
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 307v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 370
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 324
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 324
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 246
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 309
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 324
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 417
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 546
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 324
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 357
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 324
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 294
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 560
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 560
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 636
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 636
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 243
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 385
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 391
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 340

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0101-A
nótajelzés: 1219
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0222
nótajelzés: 1219
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0138-B
megjegyzések: RMNy 541: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenivel etc.
műfaj: vallásos
tartalom 2: világ háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0276
megjegyzések: Előszó: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenséggel, világ szorgalmatosság ellen
műfaj: vallásos
tartalom 2: világ háborgatásakor
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0437
főcím: Istenes igaz hitbeli bizodalomról
műfaj: vallásos
tartalom 2: hit-bizalom
Vasady-kódex cím: Fiducia in Deum nihil firmius
műfaj: vallásos
tartalom 2: hit-bizalom
Bölöni-kódex cím: Fides spes, charitas maior est
műfaj: vallásos
tartalom 2: hit-bizalom
Kecskeméti graduál cím: Az isteni gondviselésről
műfaj: vallásos
dogmatika: gondviselés
Kőrispataki István-énekeskönyv cím: Cantio
terjedelem: 3 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0177
cím: De fiducia in Deum
műfaj: vallásos
tartalom 2: hit-bizalom
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0142-B
főcím: Különb-különbféle énekek
cím: Vigasztalás
műfaj: vallásos
közönséges időben: különb-különbféle
tartalom 1: vigasztalás
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0307-B
cím: Segytségért keresztben és nyomorúságban
műfaj: vallásos
tartalom 2: külső és belső háborúságban

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Istenes igaz hitbeli bizodalomról Kereszteni isteni dicsiretek
Különb-különbféle énekek Keresztyeni enekek
cím Fiducia in Deum nihil firmius Vasady-kódex
Fides spes, charitas maior est Bölöni-kódex
Az isteni gondviselésről Kecskeméti graduál
Cantio Kőrispataki István-énekeskönyv
De fiducia in Deum Enekes könyv
Vigasztalás Keresztyeni enekek
Segytségért keresztben és nyomorúságban Keresztyen imadsagok egy-nehany
megjegyzések RMNy 541: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenivel etc. Enekec harom rendbe
Előszó: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenséggel, világ szorgalmatosság ellen Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Kőrispataki István-énekeskönyv
terjedelem 3 versszak Kőrispataki István-énekeskönyv
műfaj vallásos
tartalom 2: világ háborgatásakor
Enekec harom rendbe
vallásos
tartalom 2: világ háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 2: hit-bizalom
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 2: hit-bizalom
Vasady-kódex
vallásos
tartalom 2: hit-bizalom
Bölöni-kódex
vallásos
dogmatika: gondviselés
Kecskeméti graduál
vallásos
tartalom 2: hit-bizalom
Enekes könyv
vallásos
közönséges időben: különb-különbféle
tartalom 1: vigasztalás
Keresztyeni enekek
vallásos
tartalom 2: külső és belső háborúságban
Keresztyen imadsagok egy-nehany
nótajelzés 1219 A keresztyeni gywlekezetben
1219