RPHA editor —

syntheticum

1193 Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében – Ps 8=8

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 8=8. Lásd: Ki bírod mennyet és az egész Földet (741). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Bizonytalan voltát világ állapotjának (0182), Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (0185), Megszabadultam már én a testi haláltól (0870), Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (1110), Imádlak tégedet láthatatlan istenség (6018), Szánja az Úristen híveinek romlását (1300).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (1110), Szánja az Úristen híveinek romlását (1300).

A szöveg teljes terjedelme 16, 17, 19 strófa.

Metrumképlete:

a13(6,7), a13(6,7), a19(6,6,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 488, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 65, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 353, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 100.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. Q2v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 49, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 12, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 36r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 12, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 82v, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 12, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 14, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 254, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 7r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 270 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 7v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 7r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 7r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 15, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 412, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 140v, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 232v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 347, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 14, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 14, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 11, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 12, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 14, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 17, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 105, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 14, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 14, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 14, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 12, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 106, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 106, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 18, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 108, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 108, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 9, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 15, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 13.

A dallam kiadásai: RMDT1 #18, RMDT2 #206.

analyticum

Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 488
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 65
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 353
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 100
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 49
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 12
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 36r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 12
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 82v
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 12
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 14
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 254
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 7r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 270
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 7v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 7r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 7r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 15
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 412
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 140v
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 232v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 347
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 14
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 14
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 11
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 12
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 14
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 17
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 105
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 14
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 14
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 14
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 12
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 106
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 106
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 18
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 108
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 108
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 9
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 15
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 13

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0036-A
nótajelzés: 0870
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0082-B
nótajelzés: 0870
Szoszna Demeter-énekeskönyv terjedelem: 17 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0412
cím: A megigazulásról
műfaj: vallásos
dogmatika: megigazulás
egykorú műfaj: zsoltár
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0232-B
főcím: Prédikáció előtt
megjegyzések: Kétszer fordul elő az ének, a 2. előfordulás fő címe: Teremtésért való hálaadás.
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
egykorú műfaj: zsoltár, hálaadás
tartalom 2: teremtés
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0018
cím: Az embernek nagy méltósága, de kiváltképpen Krisztusban
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00Q2-B
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
cím: 8. psalmus. Domine Dominus noster etc.
terjedelem: 19 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Prédikáció előtt Keresztyen imadsagok egy-nehany
A psalmusokból való isteni dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
cím A megigazulásról Kereszteni isteni dicsiretek
Az embernek nagy méltósága, de kiváltképpen Krisztusban Soltari énekek
8. psalmus. Domine Dominus noster etc. A Keresztyéni Gyülekezetben
megjegyzések Kétszer fordul elő az ének, a 2. előfordulás fő címe: Teremtésért való hálaadás. Keresztyen imadsagok egy-nehany
teljes-e? A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
terjedelem 17 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
16 versszak Soltari énekek
19 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
műfaj vallásos
dogmatika: megigazulás
egykorú műfaj: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
egykorú műfaj: zsoltár, hálaadás
tartalom 2: teremtés
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
A Keresztyéni Gyülekezetben
nótajelzés 0870 A keresztyeni gywlekezetben
0870 Enekec harom rendbe