RPHA editor —

syntheticum

1184 Pünkösd napja betelvén – Pünkösdi dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Act 2,1-13. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1590.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita (0788), Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (0790).

A szöveg teljes terjedelme 16, 17, 18, 19 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

x7, x7, x7, x7, X17(6,6,5)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
vallásos > nem história > bibliai > rövid foglalat
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 219, Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 107r »MEK, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 51v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 386, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 297, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 273, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 277, Csíkcsobotfalvi kézirat, 1675 körül, katolikus (S 99) p. 142, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 148, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 153, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 202, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 114v, Erdélyi graduál-töredék, 17. sz., unitárius (S 144) p. 6r »MEK, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 238.

Nyomtatott kiadásai: Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 164, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 99v, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 173, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 114r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 109v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 162, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 109v, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 82, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 215, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 251, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 197, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 131v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 165, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 230, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 259, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 230, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 180, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 217, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 230, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 294, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 410, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 376 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 230, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 255, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 267, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 230, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 208, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 415, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 415, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 466, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 466, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 173, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 153, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 269, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 235, Énekeskönyv s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1613/C) p. 317.

A dallam kiadása: RMDT1 #69.

analyticum

Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 219
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 107r
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 51v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 386
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 297
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 273
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 277
Csíkcsobotfalvi kézirat, 1675 körül (S 99) p. 142
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 148
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 153
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 202
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 114v
Erdélyi graduál-töredék, 17. sz. (S 144) p. 6r
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 238
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 164
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 99v
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 173
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 114r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 109v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 162
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 109v
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 82
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 215
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 251
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 197
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 131v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 165
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 230
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 259
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 230
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 180
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 217
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 230
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 294
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 410
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 376
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 230
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 255
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 267
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 230
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 208
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 415
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 415
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 466
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 466
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 173
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 153
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 269
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 235
Énekeskönyv s. l., 1700 előtt (RMK I 1613/C) p. 317

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Bölöni-kódex cím: Pünkösdre való ének ez
terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Petri András-énekeskönyv cím: Satis elegantissima
terjedelem: 17 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Komjátszegi graduál terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Csonka antifonálé cím: In die Pentecosti
terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
Erdélyi graduál-töredék terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0215
terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0267
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0153
terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:1159 P:0376
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0099-B
főcím: Ünnepekre való énekek
cím: Más [= Pünkösdre]
terjedelem: 19 versszak
metrum: x7, x7, x7, x7, X17(6,6,5)
v46: x, x, x, x, X
v47: 7, 7, 7, 7, 17(6,6,5)
v163: --------R0
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: Refrén: Szentlélek Istenről Krisztus ígéreti beteljesedék.
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Ünnepekre való énekek Keresztyeni enekek
cím Pünkösdre való ének ez Bölöni-kódex
Satis elegantissima Petri András-énekeskönyv
In die Pentecosti Csonka antifonálé
Más [= Pünkösdre] Keresztyeni enekek
megjegyzések Refrén: Szentlélek Istenről Krisztus ígéreti beteljesedék. Keresztyeni enekek
teljes-e? A vers szövege teljes Bölöni-kódex
A vers szövege teljes Petri András-énekeskönyv
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes Erdélyi graduál-töredék
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
terjedelem 18 versszak Bölöni-kódex
17 versszak Petri András-énekeskönyv
18 versszak Komjátszegi graduál
18 versszak Csonka antifonálé
18 versszak Erdélyi graduál-töredék
18 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
16 versszak Cantionale catholicum
18 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
19 versszak Keresztyeni enekek
metrum x7, x7, x7, x7, X17(6,6,5) Keresztyeni enekek
műfaj vallásos
ünnep: Pünkösd
Csonka antifonálé
vallásos
ünnep: Pünkösd
Cantvs catholici
vallásos
ünnep: Pünkösd
Keresztyeni enekek