RPHA editor —

syntheticum

1181 Pokol legyen-e több vagy jó életünkben – Paraphrasis libri Job

Irodalomtörténeti adatok

A modern kutatás szerint szerezte Bogáti Fazakas Miklós, a címzett neve Kornis Farkas. Idegen minta: Iob. Akrosztichonja: PASJPHJLO PVERO FESTJVO TRJSTJS ADEMTO / KAVSSAM JMMATVRA DE NEKE KVAERO PATER / KVAERO SJMVLKVE BONVM TAKJTVS KANTEMPLOR JJOBVM / TAM FVJT JS PATJENS KVAM FVJT ET SAPJENS / JVSTJTJAENE DEJ EST KVOTJES PJVS ARDVA PERFERT / VJR MALA PEKKANTES NVLLA RVJJNA KVATJT / ANNE OKKVLTA HEBETJ RATJO ET SAPJENTJA MENTJ / VERSAT ET EKSPLOORAT SAEVVS VTRVNKVE LABOR / KVAESTJO VJSENTES ADFLJKTVM EKSERKET AMJKOS / AEGER JJOBE LJKET VJNKJS VBJKVE TAMEN / SJK HVMANA GRAVJ PATEFJT SAPJENTJA KASV / KVJDKVE VALENS NEKVEAT KVJDKVE ANJMA AEGRA KVEAT / JNDE SVPERVENJENS DVBJAM DEVS ARBJTER AEKVVS / JSKERNJT KAVSSAM FJTKVE BEATVS JJOB / PREDEM KOEPTA KVJDEM SED TEMPORE KONDJTA PESTJS / HAEK VOLFGANGE TVA KARMJNA KORNJS HVMO. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről; hely: Tordán keseredék ... Székelyföldön végezé; idő: nagy döghalálkor ... Ezerötszáznyolcvanhat esztendőben. Keletkezési idő 1586.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Támaszta az Isten a keresztyén népre (1355), Minden embert erre szívem szerint intek (0958), Józsefnek megmondom az ő krónikáját (0707).

A szöveg teljes terjedelme 581 strófa.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)

Műfaji besorolása:

világi > nem história > morális vagy politikai > humanista iskolai > tanulság
vallásos > história > elbeszélő > bibliai
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrása: Szenterzsébeti Bogáthi-kódex, 1607-1608, szombatos (S 22) p. 3r.

Modern kiadása: Balassi Bálint és a 16. század költői-2-357.

A dallam kiadásai: RMDT1 #22, RMDT1 #23, RMDT1 #35.

analyticum

Szenterzsébeti Bogáthi-kódex, 1607-1608 (S 22) p. 3r

új változat // új forrás